Home
Show Map

China: Inner Mongolia

Contents: Prefectures, Leagues, Cities, Districts, Banners and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts, banners and counties in the Inner Mongolia (Nèi mĕnggŭ) Autonomous Region according to census results and latest official estimates.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Population
Estimate
2017-12-31
Ālāshàn Méng [Alxa]League阿拉善盟196,279231,334262,361
Ālāshàn Yòuqí [Alxa Right Banner]Banner阿拉善右旗25,28125,43026,900
Ālāshàn Zuŏqí [Alxa Left Banner]Banner阿拉善左旗148,672173,494200,400
Éjìnà Qí [Ejin]Banner额济纳旗22,32632,41031,400
Bāotóu ShìPrefecture-level City包头市2,254,4392,650,3642,709,378
Báiyún'èbókuàng Qū [Bayan Obo Mining District]District白云鄂博矿区25,28626,05027,800
Dá'ĕrhăn Màomíng'ān Liánhé Qí [Darhan Muminggan United Banner]Banner达尔罕茂明安联合旗98,325101,48696,800
Dōnghé QūDistrict东河区429,355512,045551,900
Gùyáng XiànCounty固阳县170,643175,574169,500
Jiŭyuán QūDistrict九原区277,593195,831229,300
Kūndūlún Qū [Hondlon]District昆都仑区505,951726,838793,200
Qīngshān QūDistrict青山区382,659600,284671,700
Shíguăi QūDistrict石拐区50,33735,80337,800
Tŭmòtè Yòuqí [Tumed Right Banner]Banner土默特右旗314,290276,453299,700
Bāyànnào'ĕr Shì [Bayan Nur]Prefecture-level City巴彦淖尔市1,682,6621,669,9151,538,715
Dèngkŏu XiànCounty磴口县117,561117,091116,600
Hángjĭn Hòuqí [Hanggin Rear Banner]Banner杭锦后旗284,279257,943258,400
Línhé QūDistrict临河区510,965541,721554,000
Wūlātè Hòuqí [Urad Rear Banner]Banner乌拉特后旗48,09065,20766,500
Wūlātè Qiánqí [Urad Front Banner]Banner乌拉特前旗319,376293,269296,400
Wūlātè Zhōngqí [Urad Middle Banner]Banner乌拉特中旗133,309134,204134,800
Wŭyuán XiànCounty五原县269,082260,480258,100
Chìfēng ShìPrefecture-level City赤峰市4,435,7374,341,2454,035,967
Ālŭkē'ĕrqìn Qí [Ar Horqin]Banner阿鲁科尔沁旗297,090272,205298,200
Áohàn Qí [Aohan]Banner敖汉旗580,842547,043531,200
Bālín Yòuqí [Bairin Right Banner]Banner巴林右旗174,275175,543173,000
Bālín Zuŏqí [Bairin Left Banner]Banner巴林左旗332,550327,765360,600
Hóngshān QūDistrict红山区318,512434,785462,000
Kālăqìn Qí [Harqin]Banner喀喇沁旗362,458293,246276,500
Kèshíkèténg Qí [Heshigten]Banner克什克腾旗242,957211,155199,800
Línxī XiànCounty林西县235,947200,619198,600
Níngchéng XiànCounty宁城县591,684546,845534,600
Sōngshān QūDistrict松山区538,176573,571601,400
Wēngniútè Qí [Ongniud]Banner翁牛特旗464,211433,298438,800
Yuánbăoshān QūDistrict元宝山区297,035325,170335,300
È'ĕrduōsī Shì [Ordos]Prefecture-level City鄂尔多斯市1,369,7661,940,6532,153,638
Dálātè Qí [Dalad]Banner达拉特旗311,608322,101333,000
Dōngshèng QūDistrict东胜区252,566582,544512,400
Ètuōkè Qí [Otog Banner]Banner鄂托克旗100,072148,844162,200
Ètuōkè Qiánqí [Otog Front Banner]Banner鄂托克前旗66,86668,28271,500
Hángjĭn Qí [Hanggin]Banner杭锦旗122,744111,102114,000
Kāngbāshí Qū [← Dōngshèng Qū]District康巴什区...44,020155,500
Wūshĕn Qí [Uxin]Banner乌审旗96,873124,527134,500
Yījīnhuòluò Qí [Ejin Horo]Banner伊金霍洛旗147,739226,752209,400
Zhŭngé'ĕr Qí [Jungar]Banner准格尔旗271,298356,501374,800
Hūhéhàotè Shì [Hohhot]Prefecture-level City呼和浩特市2,392,8952,866,6153,446,100
Hélíngé'ĕr Xiàn [Horinger]County和林格尔县176,474169,856181,700
Huímín QūDistrict回民区284,676394,555443,300
Qīngshuĭhé XiànCounty清水河县125,74893,887110,000
Sàihăn QūDistrict赛罕区445,762635,599706,600
Tŭmòtè Zuŏqí [Tumed Left Banner]Banner土默特左旗340,606312,532328,800
Tuōkètuō Xiàn [Togtoh]County托克托县185,582200,840211,700
Wŭchuān XiànCounty武川县157,530108,726121,200
Xīnchéng QūDistrict新城区409,629567,255610,000
Yùquán QūDistrict玉泉区266,888383,365423,700
Hūlúnbèi'ĕr Shì [Hulunbuir]Prefecture-level City呼伦贝尔市2,687,2282,549,2522,242,875
Āróng Qí [Arun]Banner阿荣旗304,210278,744282,100
Chén Bā'ĕrhŭ Qí [Old Barag Banner]Banner陈巴尔虎旗67,88258,24461,900
É'ĕrgŭnà Shì [Ergun]County-level City额尔古纳市87,82976,66774,700
Èlúnchūn Zìzhìqí [Oroqen]Autonomous Banner鄂伦春自治旗292,097223,752205,800
Èwēnkèzú Zìzhìqí [Evenk Autonomous Banner]Autonomous Banner鄂温克族自治旗146,808134,979134,800
Gēnhé ShìCounty-level City根河市157,337110,438137,300
Hăilā'ĕr Qū [Hailar]District海拉尔区262,184344,934351,500
Mănzhōulĭ Shì [Manjur]County-level City满洲里市...149,512225,000
Mòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí [Morin Dawa]Autonomous Banner莫力达瓦达斡尔族自治旗294,501276,912280,800
Xīn Bā'ĕrhŭ Yòuqí [New Barag Right Banner]Banner新巴尔虎右旗36,76436,35634,300
Xīn Bā'ĕrhŭ Zuŏqí [New Barag Left Banner]Banner新巴尔虎左旗41,64740,25842,000
Yákèshí ShìCounty-level City牙克石市405,806352,173331,000
Zhāláinuò'ěr Qū [Jalainur; ← Mănzhōulĭ Shì]District扎赉诺尔区...99,96080,900
Zhālántún ShìCounty-level City扎兰屯市409,051366,323341,800
Tōngliáo ShìPrefecture-level City通辽市3,028,4193,139,1532,873,168
Huòlínguōlè Shì [Holingol]County-level City霍林郭勒市66,945102,214117,500
Kāilŭ XiànCounty开鲁县382,836396,166369,300
Kē'ĕrqìn Qū [Horqin]District科尔沁区793,913898,895925,100
Kē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí [Horqin Left Back Banner]Banner科尔沁左翼后旗387,577379,237357,100
Kē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí [Horqin Left Middle Banner]Banner科尔沁左翼中旗511,196514,741492,700
Kùlún Qí [Hure]Banner库伦旗172,419167,020163,700
Nàimàn Qí [Naiman]Banner奈曼旗421,049401,509423,300
Zhālŭtè Qí [Jarud]Banner扎鲁特旗292,484279,371311,500
Wūhăi ShìPrefecture-level City乌海市427,553532,902556,621
Hăibówān QūDistrict海勃湾区199,557296,177315,500
Hăinán QūDistrict海南区100,819103,355108,000
Wūdá QūDistrict乌达区127,177133,370137,600
Wūlánchábù Shì [Ulanqab]Prefecture-level City乌兰察布市2,284,4142,143,5901,706,328
Cháhā'ĕr Yòuyì Hòuqí [Chahar Right Back Banner]Banner察哈尔右翼后旗164,980150,174154,800
Cháhā'ĕr Yòuyì Qiánqí [Chahar Right Front Banner]Banner察哈尔右翼前旗209,468164,434124,900
Cháhā'ĕr Yòuyì Zhōngqí [Chahar Right Middle Banner]Banner察哈尔右翼中旗167,203149,483142,000
Fēngzhèn ShìCounty-level City丰镇市264,204245,608252,400
Huàdé XiànCounty化德县129,161123,535121,000
Jíníng QūDistrict集宁区272,448356,135409,200
Liángchéng XiànCounty凉城县197,098185,954183,000
Shāngdū XiànCounty商都县276,156234,417196,500
Sìziwáng Qí [Dorbod]Banner四子王旗180,568176,818151,400
Xīnghé XiànCounty兴和县250,261220,067220,000
Zhuózī XiànCounty卓资县172,867136,965131,000
Xīlínguōlè Méng [Xilin Gol]League锡林郭勒盟975,1681,028,0221,107,075
Ābāgā Qí [Abag]Banner阿巴嘎旗46,97543,57443,000
Dōng Wūzhūmùqìn Qí [East Ujimqin Banner]Banner东乌珠穆沁旗85,90993,96295,700
Duōlún XiànCounty多伦县102,879100,893102,800
Èrliánhàotè Shì [Erenhot]County-level City二连浩特市47,02574,17973,500
Sūnítè Yòuqí [Sonid Right Banner]Banner苏尼特右旗76,88071,06368,000
Sūnítè Zuŏqí [Sonid Left Banner]Banner苏尼特左旗37,61233,65232,300
Tàipūsì Qí [Taibus]Banner太仆寺旗170,261112,339111,000
Xiānghuáng Qí [Bordered Yellow Banner]Banner镶黄旗26,84328,45029,000
Xīlínhàotè Shì [Xilinhot]County-level City锡林浩特市173,796245,886267,000
Xī Wūzhūmùqìn Qí [West Ujimqin Banner]Banner西乌珠穆沁旗72,16387,61493,600
Zhènglán Qí [Xulun Hoh]Banner正蓝旗71,18681,96783,200
Zhèngxiāngbái Qí [Plain and Bordered White Banner]Banner正镶白旗63,63954,44352,500
Xīng'ān Méng [Hinggan]League兴安盟1,588,7871,613,2461,416,929
Ā'ĕrshān Shì [Arxan]County-level City阿尔山市45,18968,31167,700
Kē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí [Horqin Right Front Banner]Banner科尔沁右翼前旗341,574299,834340,000
Kē'ĕrqìn Yòuyì Zhōngqí [Horqin Right Middle Banner]Banner科尔沁右翼中旗247,031251,461248,800
Tūquán XiànCounty突泉县292,852274,213267,800
Wūlánhàotè Shì [Ulan Hot]County-level City乌兰浩特市269,162327,081331,900
Zhālàitè Qí [Jalaid]Banner扎赉特旗392,979392,346390,100
Nèi mĕnggŭ [Inner Mongolia]Autonomous Region内蒙古自治区23,323,34724,706,29124,049,155

Source: China National Bureau of Statistics (web), Nei Menggu Provincial Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2018, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males12,838,243
Females11,868,048
Urbanization (C 2010)
Rural10,986,117
Urban13,720,174
Age Groups (C 2010)
0-14 years3,476,431
15-64 years19,361,683
65+ years1,868,177
Age Distribution (C 2010)
0-9 years2,211,575
10-19 years2,929,780
20-29 years4,143,584
30-39 years4,508,422
40-49 years4,748,193
50-59 years3,328,324
60-69 years1,632,182
70-79 years962,853
80+ years241,378
Generations in Household (C 2010)
13,065,851
24,312,379
3807,610
4+19,658