Home
Show Map

China: Inner Mongolia

Contents: Prefectures, Leagues, Cities, Districts, Banners and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts, banners and counties in the Inner Mongolia (Nèi mĕnggŭ) Autonomous Region according to census results and latest official estimates.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Population
Census
2020-11-01
Ālāshàn Méng [Alxa]League阿拉善盟196,279231,334262,361
Ālāshàn Yòuqí [Alxa Right Banner]Banner阿拉善右旗25,28125,43022,647
Ālāshàn Zuŏqí [Alxa Left Banner; incl. Alxa High-tech Industrial Development Zone]Banner阿拉善左旗148,672173,494203,958
Éjìnà Qí [Ejin]Banner额济纳旗22,32632,41035,756
Bāotóu ShìPrefecture-level City包头市2,254,4392,650,3642,709,378
Báiyún Èbó Kuàngqū [Bayan Obo Mining District]District白云鄂博矿区25,28626,05022,681
Dá'ĕrhăn Màomíng'ān Liánhé Qí [Darhan Muminggan United Banner]Banner达尔罕茂明安联合旗98,325101,48669,563
Dōnghé QūDistrict东河区429,355512,045484,218
Gùyáng XiànCounty固阳县170,643175,574118,624
Jiŭyuán QūDistrict九原区277,593195,831245,190
Kūndūlún Qū [Hondlon]District昆都仑区505,951726,838787,681
Qīngshān Qū [incl. Rare Earth High-tech Industrial Development Zone]District青山区382,659600,284719,255
Shíguăi QūDistrict石拐区50,33735,80324,745
Tŭmòtè Yòuqí [Tumed Right Banner]Banner土默特右旗314,290276,453237,421
Bāyànnào'ĕr Shì [Bayan Nur]Prefecture-level City巴彦淖尔市1,682,6621,669,9151,538,715
Dèngkŏu XiànCounty磴口县117,561117,09190,196
Hángjĭn Hòuqí [Hanggin Rear Banner]Banner杭锦后旗284,279257,943217,573
Línhé QūDistrict临河区510,965541,721582,206
Wūlātè Hòuqí [Urad Rear Banner]Banner乌拉特后旗48,09065,20753,946
Wūlātè Qiánqí [Urad Front Banner]Banner乌拉特前旗319,376293,269257,826
Wūlātè Zhōngqí [Urad Middle Banner]Banner乌拉特中旗133,309134,204112,159
Wŭyuán XiànCounty五原县269,082260,480224,809
Chìfēng ShìPrefecture-level City赤峰市4,435,7374,341,2454,035,967
Ālŭkē'ĕrqìn Qí [Ar Horqin]Banner阿鲁科尔沁旗297,090272,205240,360
Áohàn Qí [Aohan]Banner敖汉旗580,842547,043448,712
Bālín Yòuqí [Bairin Right Banner]Banner巴林右旗174,275175,543155,027
Bālín Zuŏqí [Bairin Left Banner]Banner巴林左旗332,550327,765277,522
Hóngshān QūDistrict红山区318,512434,785469,079
Kālăqìn Qí [Harqin]Banner喀喇沁旗362,458293,246262,792
Kèshíkèténg Qí [Heshigten]Banner克什克腾旗242,957211,155186,143
Línxī XiànCounty林西县235,947200,619186,663
Níngchéng XiànCounty宁城县591,684546,845484,397
Sōngshān QūDistrict松山区538,176573,571706,312
Wēngniútè Qí [Ongniud]Banner翁牛特旗464,211433,298333,970
Yuánbăoshān QūDistrict元宝山区297,035325,170284,990
È'ĕrduōsī Shì [Ordos]Prefecture-level City鄂尔多斯市1,369,7661,940,6532,153,638
Dálātè Qí [Dalad]Banner达拉特旗311,608322,101328,593
Dōngshèng QūDistrict东胜区252,566582,544574,242
Ètuōkè Qí [Otog Banner]Banner鄂托克旗100,072148,844162,726
Ètuōkè Qiánqí [Otog Front Banner]Banner鄂托克前旗66,86668,28292,724
Hángjĭn Qí [Hanggin]Banner杭锦旗122,744111,102110,824
Kāngbāshí Qū [← Dōngshèng Qū]District康巴什区...44,020118,796
Wūshĕn Qí [Uxin]Banner乌审旗96,873124,527158,566
Yījīnhuòluò Qí [Ejin Horo]Banner伊金霍洛旗147,739226,752247,983
Zhŭngé'ĕr Qí [Jungar]Banner准格尔旗271,298356,501359,184
Hūhéhàotè Shì [Hohhot]Prefecture-level City呼和浩特市2,392,8952,866,6153,446,100
Hélíngé'ĕr Xiàn [Horinger]County和林格尔县176,474169,856162,476
Hūhéhàotè Jīngjì Jìshù Kāifāqū [Hohhot Economic and Technological Development Zone]Development Zone呼和浩特经济技术开发区......136,150
Huímín QūDistrict回民区284,676394,555436,042
Qīngshuĭhé XiànCounty清水河县125,74893,88776,674
Sàihăn QūDistrict赛罕区445,762635,599885,321
Tŭmòtè Zuŏqí [Tumed Left Banner]Banner土默特左旗340,606312,532263,131
Tuōkètuō Xiàn [Togtoh]County托克托县185,582200,840166,192
Wŭchuān XiànCounty武川县157,530108,72695,869
Xīnchéng QūDistrict新城区409,629567,255699,672
Yùquán QūDistrict玉泉区266,888383,365524,573
Hūlúnbèi'ĕr Shì [Hulunbuir]Prefecture-level City呼伦贝尔市2,687,2282,549,2522,242,875
Āróng Qí [Arun]Banner阿荣旗304,210278,744257,815
Chén Bā'ĕrhŭ Qí [Old Barag Banner]Banner陈巴尔虎旗67,88258,24450,556
É'ĕrgŭnà Shì [Ergun]County-level City额尔古纳市87,82976,66768,482
Èlúnchūn Zìzhìqí [Oroqen]Autonomous Banner鄂伦春自治旗292,097223,752174,023
Èwēnkèzú Zìzhìqí [Evenk Autonomous Banner]Autonomous Banner鄂温克族自治旗146,808134,979141,102
Gēnhé ShìCounty-level City根河市157,337110,43871,437
Hăilā'ĕr Qū [Hailar]District海拉尔区262,184344,934365,012
Mănzhōulĭ Shì [Manjur]County-level City满洲里市...149,512150,508
Mòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí [Morin Dawa]Autonomous Banner莫力达瓦达斡尔族自治旗294,501276,912228,822
Xīn Bā'ĕrhŭ Yòuqí [New Barag Right Banner]Banner新巴尔虎右旗36,76436,35638,358
Xīn Bā'ĕrhŭ Zuŏqí [New Barag Left Banner]Banner新巴尔虎左旗41,64740,25837,007
Yákèshí ShìCounty-level City牙克石市405,806352,173256,396
Zhāláinuò'ěr Qū [Jalainur; ← Mănzhōulĭ Shì]District扎赉诺尔区...99,96084,424
Zhālántún ShìCounty-level City扎兰屯市409,051366,323318,933
Tōngliáo ShìPrefecture-level City通辽市3,028,4193,139,1532,873,168
Huòlínguōlè Shì [Holingol]County-level City霍林郭勒市66,945102,214138,676
Kāilŭ XiànCounty开鲁县382,836396,166313,364
Kē'ĕrqìn Qū [Horqin; incl. Tōngliáo Economic and Technological Development Zone]District科尔沁区793,913898,895921,808
Kē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí [Horqin Left Back Banner]Banner科尔沁左翼后旗387,577379,237321,438
Kē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí [Horqin Left Middle Banner]Banner科尔沁左翼中旗511,196514,741399,631
Kùlún Qí [Hure]Banner库伦旗172,419167,020151,133
Nàimàn Qí [Naiman]Banner奈曼旗421,049401,509375,312
Zhālŭtè Qí [Jarud]Banner扎鲁特旗292,484279,371251,806
Wūhăi ShìPrefecture-level City乌海市427,553532,902556,621
Hăibówān QūDistrict海勃湾区199,557296,177339,155
Hăinán QūDistrict海南区100,819103,35594,770
Wūdá QūDistrict乌达区127,177133,370122,696
Wūlánchábù Shì [Ulanqab]Prefecture-level City乌兰察布市2,284,4142,143,5901,706,328
Cháhā'ĕr Yòuyì Hòuqí [Chahar Right Back Banner]Banner察哈尔右翼后旗164,980150,174103,599
Cháhā'ĕr Yòuyì Qiánqí [Chahar Right Front Banner]Banner察哈尔右翼前旗209,468164,434125,172
Cháhā'ĕr Yòuyì Zhōngqí [Chahar Right Middle Banner]Banner察哈尔右翼中旗167,203149,48386,108
Fēngzhèn ShìCounty-level City丰镇市264,204245,608195,229
Huàdé XiànCounty化德县129,161123,53595,273
Jíníng QūDistrict集宁区272,448356,135425,059
Liángchéng XiànCounty凉城县197,098185,954119,061
Shāngdū XiànCounty商都县276,156234,417173,926
Sìziwáng Qí [Dorbod]Banner四子王旗180,568176,818129,372
Xīnghé XiànCounty兴和县250,261220,067167,881
Zhuózī XiànCounty卓资县172,867136,96585,648
Xīlínguōlè Méng [Xilin Gol]League锡林郭勒盟975,1681,028,0221,107,075
Ābāgā Qí [Abag]Banner阿巴嘎旗46,97543,57438,589
Dōng Wūzhūmùqìn Qí [East Ujimqin Banner; incl. Wūlāgài]Banner东乌珠穆沁旗85,90993,96294,076
Duōlún XiànCounty多伦县102,879100,893103,736
Èrliánhàotè Shì [Erenhot]County-level City二连浩特市47,02574,17975,794
Sūnítè Yòuqí [Sonid Right Banner]Banner苏尼特右旗76,88071,06362,402
Sūnítè Zuŏqí [Sonid Left Banner]Banner苏尼特左旗37,61233,65233,643
Tàipūsì Qí [Taibus]Banner太仆寺旗170,261112,339109,370
Xiānghuáng Qí [Bordered Yellow Banner]Banner镶黄旗26,84328,45027,399
Xīlínhàotè Shì [Xilinhot]County-level City锡林浩特市173,796245,886349,953
Xī Wūzhūmùqìn Qí [West Ujimqin Banner]Banner西乌珠穆沁旗72,16387,61499,255
Zhènglán Qí [Xulun Hoh]Banner正蓝旗71,18681,96769,908
Zhèngxiāngbái Qí [Plain and Bordered White Banner]Banner正镶白旗63,63954,44342,950
Xīng'ān Méng [Hinggan]League兴安盟1,588,7871,613,2461,416,929
Ā'ĕrshān Shì [Arxan]County-level City阿尔山市45,18968,31132,301
Kē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí [Horqin Right Front Banner]Banner科尔沁右翼前旗341,574299,834285,392
Kē'ĕrqìn Yòuyì Zhōngqí [Horqin Right Middle Banner]Banner科尔沁右翼中旗247,031251,461207,380
Tūquán XiànCounty突泉县292,852274,213220,668
Wūlánhàotè Shì [Ulan Hot]County-level City乌兰浩特市269,162327,081356,035
Zhālàitè Qí [Jalaid]Banner扎赉特旗392,979392,346315,153
Nèi mĕnggŭ [Inner Mongolia]Autonomous Region内蒙古自治区23,323,34724,706,29124,049,155

Source: China National Bureau of Statistics (web), Inner Mongolia Provincial Bureau of Statistics (web), Bureaus of Statistics in Inner Mongolia (web).

Explanation: Status and division as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Gender (C 2020)
Males12,275,274
Females11,773,881
Urbanization (C 2020)
Rural7,821,680
Urban16,227,475
Age Groups (C 2020)
0-14 years3,377,673
15-64 years17,532,564
65+ years3,138,918
Age Distribution (C 2020)
80+ years547,217
70-79 years1,267,438
60-69 years2,942,578
50-59 years4,327,966
40-49 years4,100,569
30-39 years3,966,350
20-29 years2,514,097
10-19 years2,143,219
0-9 years2,239,721