Home
Shănxī / Shaanxi (China) Map

China: Shănxī

Shaanxi Province

Prefectural Division

The population of the prefecture-level cities in Shaanxi Province according to census results and latest official estimates.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Estimate (E)
2019-12-31
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,400,050,000
ĀnkāngPrefCity安康市Ānkāng23,5362,825,9852,613,9142,629,9062,674,9002353600
BăojīPrefCity宝鸡市Băojī18,1173,322,5433,594,2153,716,7373,761,0001811700
HànzhōngPrefCity汉中市Hànzhōng27,0963,590,1583,411,0443,416,1963,437,0002709600
ShāngluòPrefCity商洛市Shāngluò19,5872,312,0082,345,4372,341,7422,379,1001958700
TóngchuānPrefCity铜川市Tóngchuān3,885782,335792,600834,437780,100388500
WèinánPrefCity渭南市Wèinán13,0314,798,1265,292,2005,286,0775,278,1001303100
Xī'ānSProvCity西安市Xī'ān10,0976,518,8747,274,8328,467,8389,508,8001009700
XiányángPrefCity咸阳市Xiányáng10,3244,330,3984,886,0035,096,0015,263,3001032400
Yán'ānPrefCity延安市Yán'ān37,0311,828,8332,016,7872,187,0092,255,7003703100
YúlínPrefCity榆林市Yùlín42,9202,912,3613,138,0403,351,4363,424,2004292000
Shănxī [Shaanxi]Prov陕西省Xī'ān195,80033,221,62135,365,07237,327,37938,762,00019580000

Major Cities

 NamePopulation
Census (C)
2010-11-01
1Xī'ān5,403,052
2Băojī871,940
3Xiányáng835,648
4Hànzhōng494,763
5Tóngchuān463,866
6Yúlín429,189
7Ānkāng379,707
8Wèinán347,484
9Yán'ān336,856

Contents: Cities & Counties

The urban population of all cities and counties in Shaanxi Province with more than 75,000 urban inhabitants by census years.

The tabulated urban population is counted on district or county level; therefore it may refer to more than one settlement. Population changes may result from population growth, migration, or boundary changes.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Area 
ĀnkāngCity安康市120,585221,409379,7070
ĀnsàiCDist安塞区9,37837,61574,9450
BáishuĭCnty白水县28,27738,72789,7670
Băojī [Baoji]City宝鸡市401,237645,414871,9400
Bīnzhōu (Binxian)City彬州市14,59837,592106,7100
ChéngchéngCnty澄城县48,42533,771131,0060
ChénggùCnty城固县50,818133,400160,6850
DàlìCnty大荔县40,235109,696146,2740
DānfèngCnty丹凤县9,60544,96093,0370
DìngbiānCnty定边县29,24151,667121,7660
FèngxiángCnty凤翔县20,51178,379153,5600
FúfēngCnty扶风县22,63560,03785,9820
FŭgŭCnty府谷县16,44161,985148,8740
FùpíngCnty富平县47,987114,291171,2070
GāolíngCDist高陵区11,18118,817193,0310
HánchéngCity韩城市88,944140,600196,5740
Hànzhōng (incl. Nanzheng)City汉中市152,342401,652494,7630
HéngshānCDist横山区10,61945,412114,1880
HéyángCnty合阳县21,83964,895110,6670
HuáyīnCity华阴市44,042127,962127,9870
Huázhōu (Huaxian)CDist华州区54,12142,636107,4670
JìngbiānCnty靖边县15,04440,066191,3660
JīngyángCnty泾阳县27,03387,121138,8980
LántiánCnty蓝田县37,14425,434118,7680
LĭquánCnty礼泉县14,73261,18883,8820
LüèyángCnty略阳县44,30553,98973,9990
LuònánCnty洛南县24,61070,717112,2010
MéixiànCnty眉县14,86166,83675,9390
MiănxiànCnty勉县16,67292,539155,1010
NíngqiángCnty宁强县19,89942,119102,8960
PúchéngCnty蒲城县47,975105,077190,8710
QiánxiànCnty乾县17,73833,685167,5540
QíshānCnty岐山县44,500111,322161,5380
SānyuánCnty三原县38,22454,084190,6720
Shāngluò (Shangzhou)City商洛市42,484153,042156,7810
ShénmùCity神木市36,093127,289282,6500
SuídéCnty绥德县27,19555,54991,9090
Tóngchuān (incl. Yaozhou)City铜川市286,438391,717463,8660
WèinánCity渭南市146,824329,024347,4840
WŭgōngCnty武功县25,63065,89889,7650
Xī'ān (incl. Chang'an, Lintong, Huyi) [Sian]City西安市2,451,2803,950,3835,403,0520
XiányángCity咸阳市316,641814,625835,6480
XīngpíngCity兴平市80,522375,962247,5390
XīxiāngCnty西乡县27,02285,67697,2010
XúnyángCnty旬阳县15,65356,855138,8760
Yán'ānCity延安市117,930197,793336,8560
YánchuānCnty延川县20,70148,15098,0410
YángxiànCnty洋县20,44573,277103,1730
YúlínCity榆林市86,910190,664429,1890
ZhōuzhìCnty周至县18,23890,125127,8530
ZichángCity子长市11,65546,596119,3870
ZĭyángCnty紫阳县19,03238,88175,0840

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map