Home
Nèi Mĕnggŭ / Inner Mongolia (China) Map

China: Nèi Mĕnggŭ (Öbür Monggol)

Inner Mongolia Autonomous Region

Prefectural Division

The population of the prefectural entities in Inner Mongolia Autonomous Region according to census results and latest official estimates.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Estimate (E)
2018-12-31
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,395,380,000
Ālāshàn (Alxa) [Alxa]Leag阿拉善盟Ālāshàn Zuŏ270,244165,576196,279231,334249,40027024400
Bāotóu (Buɣutu)PrefCity包头市Bāotóu27,7681,884,8362,254,4392,650,3642,888,7002776800
Bāyànnào'ĕr (Bayannaɣur) [Bayan Nur]PrefCity巴彦淖尔市Bāyànnào'ĕr65,7551,562,5601,682,6621,669,9151,689,7006575500
Chìfēng (Ulaɣanqada) [Ulanhad]PrefCity赤峰市Chìfēng90,0214,105,7584,435,7374,341,2454,321,8009002100
È'ĕrduōsī (Ôrdôs) [Ordos]PrefCity鄂尔多斯市È'ĕrduōsī86,8821,198,9301,369,7661,940,6532,078,4008688200
Hūhéhàotè (Kökeqota) [Hohhot]PrefCity呼和浩特市Hūhéhàotè17,1861,911,6162,392,8952,866,6153,126,4001718600
Hūlúnbèi'ĕr (Kölön Buyir) [Hulunbuir]PrefCity呼伦贝尔市Hūlúnbèi'ĕr264,4712,551,7432,687,2282,549,2522,530,10026447100
Tōngliáo (Tüŋliyou)PrefCity通辽市Tōngliáo59,5352,753,4853,028,4193,139,1533,133,2005953500
Wūhăi (Üqai)PrefCity乌海市Wūhăi1,754314,148427,553532,902563,300175400
Wūlánchábù (Ulaɣančab) [Ulanqab]PrefCity乌兰察布市Wūlánchábù54,4482,595,7522,284,4142,143,5902,096,1005444800
Xīlínguōlè (Xilinguole) [Xilin Gol]Leag锡林郭勒盟Xīlínhàotè201,493888,047975,1681,028,0221,054,80020149300
Xīng'ān (Hinggan)Leag兴安盟Wūlánhàotè59,8151,524,0671,588,7871,613,2461,607,9005981500
Nèi Mĕnggŭ (Öbür Monggol) [Inner Mongolia]AReg内蒙古自治区Hūhéhàotè1,177,50021,456,51823,323,34724,706,29125,340,000117750000

Major Cities

 NamePopulation
Census (C)
2010-11-01
1Bāotóu1,900,373
2Hūhéhàotè1,497,110
3Chìfēng902,285
4Tōngliáo540,338
5È'ĕrduōsī510,242
6Wūhăi502,704
7Bāyànnào'ĕr354,507
8Yákèshí338,275
9Hūlúnbèi'ĕr327,384
10Wūlánchábù319,723

Contents: Cities & Counties

The urban population of all cities and counties in Inner Mongolia Autonomous Region with more than 75,000 urban inhabitants by census years.

The tabulated urban population is counted on district or county level; therefore it may refer to more than one settlement. Population changes may result from population growth, migration, or boundary changes.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Area 
Ālāshàn Zuŏ (Alaša Jegün, Bayanhot) [Alxa]Cnty阿拉善左旗71,678101,080129,2420
Ālŭkē'ĕrqìn (Aru Qorčin) [Ar Horqin]Cnty阿鲁科尔沁旗11,81151,27479,4300
Áohàn (Auqan)Cnty敖汉旗29,87761,041118,6730
Āróng (Arun)Cnty阿荣旗44,15488,21783,0980
Bālín Yòu (Bairin You) [Bairin Right]Cnty巴林右旗27,80852,94084,7790
Bālín Zuŏ (Baɣarin Jegün) [Bairin Left]Cnty巴林左旗32,12353,93190,2590
Bāotóu (Buɣutu)City包头市1,044,0881,420,0471,900,3730
Bāyànnào'ĕr (Bayannaɣur, Línhé) [Bayannur]City巴彦淖尔市140,073281,385354,5070
Chìfēng (Ulaɣanqada) [Ulanhad]City赤峰市345,035692,267902,2850
Dálātè (Dalad)Cnty达拉特旗29,43994,548204,3000
È'ĕrduōsī (Ôrdôs) [Ordos]City鄂尔多斯市72,597217,703510,2420
É'ĕrgŭnà (Ergüne) [Ergun]City额尔古纳市47,75973,19155,0760
Èlúnchūn (Orčonu) [Oroqen]ACnty鄂伦春自治旗191,614185,950151,1560
Ètuōkè (Otoɣ) [Otog]Cnty鄂托克旗8,43247,008119,4230
Èwēnkèzú (Eveŋki) [Ewenki]ACnty鄂温克族自治旗107,852123,205109,6650
Fēngzhèn (Fėŋjėn)City丰镇市62,20482,291123,8110
Gēnhé (Gegen Ɣool)City根河市176,959156,83989,1940
Hángjĭn Hòu (Qaŋɣin Qoyitu) [Hanggin Rear]Cnty杭锦后旗44,03862,61382,2250
Hūhéhàotè (Kökeqota) [Hohhot]City呼和浩特市634,5141,020,1521,497,1100
Hūlúnbèi'ĕr (Qayilar, Hailar, Hǎilā’ěr) [Hulunbuir]City呼伦贝尔市145,039253,576327,3840
Huòlínguōlè (Qoolin Ɣool) [Holingol]City霍林郭勒市41,05154,179101,4960
Kāilŭ (Ḵayilü)Cnty开鲁县37,04866,979111,5020
Kālăqìn (Qaračin) [Harqin]Cnty喀喇沁旗23,42535,39992,3720
Kē'ĕrqìn Yòuyì Zhōng (Qorčin Baraɣun Ɣarun Dumdadu) [Horqin Right Middle]Cnty科尔沁右翼中旗44,44154,15897,7960
Kē'ĕrqìn Zuŏyì Hòu (Qorčin Jegün Ɣarun Qoyitu) [Horqin Left Back]Cnty科尔沁左翼后旗48,70472,008107,5300
Kē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōng (Qorčin Jegün Ɣarun Dumdadu) [Horqin Left Middle]Cnty科尔沁左翼中旗44,44183,621148,3100
Kèshíkèténg (Kesigten) [Heshigten]Cnty克什克腾旗27,04543,51978,2950
Línxī (Linsi)Cnty林西县37,78561,76299,3010
Mănzhōulĭ (Manjuur; incl. Zhāláinuò'ěr) [Manjur]City满洲里市137,790181,112248,4200
Mòlì Dáwă (Morin Dabaɣa) [Morin Dawa]ACnty莫力达瓦达斡尔族自治旗38,17563,04572,8210
Nàimàn (Naiman)Cnty奈曼旗32,47766,911110,3180
Níngchéng (Niŋčėŋ)Cnty宁城县34,99485,688117,9760
Shāngdū (Šaŋdu)Cnty商都县26,14750,19480,2000
Tōngliáo (Tüŋliyou)City通辽市242,476411,625540,3380
Tŭmòtè Yòu (Tümed Baraɣun) [Tumed Right]Cnty土默特右旗18,08170,035108,2000
Tŭmòtè Zuŏ (Tümed Jegün) [Tumed Left]Cnty土默特左旗30,60869,41088,4770
Tūquán (Tüčiuvan)Cnty突泉县41,15168,67873,1290
Wēngniútè (Oŋniɣud) [Ongniud]Cnty翁牛特旗40,69954,560123,5320
Wūhăi (Üqai)City乌海市310,037397,716502,7040
Wūlánchábù (Ulaɣančab, Jíníng) [Ulanqab]City乌兰察布市167,625240,592319,7230
Wūlánhàotè (Ulaγan) [Ulanhot]City乌兰浩特市142,376226,314276,4060
Wūlātè Qián (Uradun Emünedü) [Urad Front]Cnty乌拉特前旗51,82481,018106,4950
Wŭyuán (Üyuvan)Cnty五原县45,92582,136119,3300
Xīlínhàotè (Siliyin hota) [Xilinhot]City锡林浩特市88,612142,846214,3820
Yákèshí (Xuguit)City牙克石市416,043386,434338,2750
Yījīnhuòluò (Ejin Qoroɣa) [Ejin Horo]Cnty伊金霍洛旗11,31841,705144,1350
Zhālàitè (Jalaid)Cnty扎赉特旗...100,522122,7410
Zhālántún (Jalan Ayil) [Zalantun]City扎兰屯市145,084162,239167,4930
Zhālŭtè (Jarud)Cnty扎鲁特旗53,47168,30092,5100
Zhŭngé'ĕr (Jegünɣar) [Jungar]Cnty准格尔旗23,22690,459211,3310

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map