Home
Jílín (China) Map

China: Jílín

Jilin Province

Prefectural Division

The population of the prefectural entities in Jilin Province according to census results.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (Cp)
2020-11-01
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,411,778,724
BáichéngPrefCity白城市Báichéng25,6921,558,0012,025,8912,032,356...2569200
BáishānPrefCity白山市Báishān17,4741,266,8061,312,3621,296,127...1747400
ChángchūnSProvCity长春市Chángchūn20,5716,421,9567,135,4397,674,439...2057100
JílínPrefCity吉林市Jílín27,1204,182,9434,485,4944,413,157...2712000
LiáoyuánPrefCity辽源市Liáoyuán5,1401,203,1471,267,0331,176,239...514000
SìpíngPrefCity四平市Sìpíng14,0803,020,1673,292,3263,385,156...1408000
SōngyuánPrefCity松原市Sōngyuán21,0892,400,6772,766,0362,880,086...2108900
TōnghuàPrefCity通化市Tōnghuà15,6082,191,1482,307,9642,324,439...1560800
YánbiāncháoAPref延边朝鲜族自治州Yánjí43,5082,079,9022,209,6462,270,816...4350800
JílínProv吉林省Chángchūn187,00024,659,79026,802,19127,452,81524,073,45318700000

Major Cities

 NamePopulation
Census (C)
2010-11-01
1Chángchūn3,411,209
2Jílín1,469,722
3Sìpíng509,107
4Yánjí505,516
5Báishān503,287
6Tōnghuà476,792
7Sōngyuán464,999
8Liáoyuán385,049
9Báichéng359,492
10Gōngzhŭlĭng337,851

Contents: Cities & Counties

The urban population of all cities and counties in Jilin Province with more than 75,000 urban inhabitants by census years.

The tabulated urban population is counted on district or county level; therefore it may refer to more than one settlement. Population changes may result from population growth, migration, or boundary changes.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Area 
ĀntúCnty安图县94,912129,999124,9270
BáichéngCity白城市214,187323,009359,4920
Báishān (incl. Jiangyuan)City白山市383,736515,239503,2870
Chángchūn [Changchun]City长春市1,780,4352,750,2043,411,2090
ChánglĭngCnty长岭县86,252146,122198,7170
Dà'ānCity大安市129,377212,781202,3220
DéhuìCity德惠市111,394194,453187,9560
DōngfēngCnty东丰县66,777116,298129,0200
DōngliáoCity东辽县42,11458,47081,9590
DūnhuàCity敦化市256,310286,554293,3960
FŭsōngCnty抚松县208,400205,577218,6800
FúyúCity扶余市184,732100,620164,6730
GōngzhŭlĭngCity公主岭市186,018305,382337,8510
HélóngCity和龙市124,388141,903112,3370
HuàdiànCity桦甸市174,518238,655193,5370
HuīnánCnty辉南县134,306164,299172,7920
HúnchūnCity珲春市78,444137,163174,3550
Jí'ānCity集安市41,96092,29395,9710
JiāohéCity蛟河市189,255207,818201,7120
Jílín [Jilin]City吉林市1,090,3291,448,4341,469,7220
JìngyŭCnty靖宇县56,33176,02973,1220
JiŭtáiCDist九台区179,888212,971198,8510
LiáoyuánCity辽源市332,640462,233385,0490
LínjiāngCity临江市94,381139,613133,4350
LíshùCnty梨树县136,767209,305254,8420
LiŭhéCnty柳河县71,302106,974114,1230
LóngjĭngCity龙井市140,664162,897122,0650
MéihékŏuCity梅河口市187,409327,125268,2590
Nóng'ānCnty农安县96,804175,598179,1840
PánshíCity磐石市149,935212,513228,0040
Qián'ānCnty乾安县60,84996,245111,5860
Qiánguō'ĕr (Qian Gorlos)ACnty前郭尔罗斯蒙古族自治县149,770111,834171,9080
ShuāngliáoCity双辽市93,794152,180180,7000
ShūlánCity舒兰市178,451257,126254,8500
SìpíngCity四平市316,698434,085509,1070
SōngyuánCity松原市Qiánguō'ĕr420,686464,9990
TáonánCity洮南市136,955201,042164,9760
TōnghuàCity通化市327,172391,931476,7920
TōnghuàCnty通化县42,64891,032110,1670
TōngyúCnty通榆县72,113119,532131,6240
TúmenCity图们市91,206101,941109,3420
WāngqīngCnty汪清县128,141162,456155,5140
YánjíCity延吉市219,846362,905505,5160
YītōngACnty伊通满族自治县44,76777,544124,6040
YŏngjíCnty永吉县105,865117,334138,2410
YúshùCity榆树市143,866219,514280,9610
ZhènlàiCnty镇赉县72,75189,877125,0880

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map