Home
Jiāngxī (China) Map

China: Jiāngxī

Jiangxi Province

Prefectural Division

The population of the prefectural entities in Jiangxi Province according to census results and latest official estimates.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Estimate (E)
2018-12-31
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,395,380,000
FŭzhōuPrefCity抚州市Fŭzhōu18,8203,311,9723,572,4213,912,3074,047,2001882000
GànzhōuPrefCity赣州市Gànzhōu39,3807,074,1127,396,8738,368,4478,677,6003938000
Jí'ānPrefCity吉安市Jí'ān25,2834,153,2224,360,9244,810,3394,956,6002528300
JĭngdézhènPrefCity景德镇市Jĭngdézhèn5,2621,343,4631,453,3671,587,4771,673,200526200
JiŭjiāngPrefCity九江市Jiŭjiāng19,0134,063,9404,401,2484,728,7784,896,8001901300
NánchāngPrefCity南昌市Nánchāng7,1943,783,8824,331,6685,042,5665,545,500719400
PíngxiāngPrefCity萍乡市Píngxiāng3,8241,605,5021,724,7321,854,5151,933,200382400
ShàngráoPrefCity上饶市Shàngráo22,7915,797,4445,977,6786,579,7476,810,7002279100
XīnyúPrefCity新余市Xīnyú3,178973,2511,071,8201,138,8741,186,700317800
YíchūnPrefCity宜春市Yīchūn18,6384,660,9605,079,7925,419,5915,573,2001863800
YīngtánPrefCity鹰潭市Yīngtán3,557942,4291,027,0751,125,1561,175,000355700
JiāngxīProv江西省Nánchāng164,80037,710,17740,397,59844,567,79746,476,00016480000

Major Cities

 NamePopulation
Estimate (E)
2018-12-31
1Nánchāng3,250,000
2Gànzhōu1,440,000
3Jiŭjiāng950,000
4Píngxiāng870,000
5Fŭzhōu670,000
6Xīnyú670,000
7Yíchūn660,000
8Fēngchéng550,000
9Jĭngdézhèn540,000
10Nánchāng530,000
11Guăngfēng530,000

Contents: Cities & Counties

The urban population of all cities and counties in Jiangxi Province with more than 75,000 urban inhabitants by census years.

The tabulated urban population is counted on district or county level; therefore it may refer to more than one settlement. Population changes may result from population growth, migration, or boundary changes.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Area 
ĀnfúCnty安福县32,92970,913126,5090
ĀnyìCnty安义县20,81045,61987,2020
ĀnyuănCnty安远县15,73927,351108,0440
ChóngrénCnty崇仁县37,53773,479111,7690
DàyúCnty大余县48,63294,039135,4800
Dé'ānCnty德安县23,19859,771133,7860
DéxīngCity德兴市33,666114,925148,5650
DìngnánCnty定南县15,34249,65796,5980
DōngxiāngCDist东乡区39,75569,032169,4040
DūchāngCnty都昌县21,98678,220154,8500
FēngchéngCity丰城市67,393320,548379,9140
FèngxīnCnty奉新县29,12272,865124,3860
FēnyíCnty分宜县53,35887,899133,3780
FúliángCnty浮梁县13,47731,920177,5030
Fŭzhōu (Linchuan)City抚州市142,923353,211482,9400
Gànzhōu (incl. Ganxian, Nankang) [Ganzhou]City赣州市237,475514,5341,035,9110
Gāo'ānCity高安市53,381186,513295,5070
GuăngchāngCnty广昌县29,30739,42679,7310
GuăngfēngCDist广丰区36,774112,994392,3020
GuìxīCity贵溪市67,276162,123210,3190
HéngfēngCnty横峰县18,83428,791100,9560
HuìchāngCnty会昌县19,06566,851185,7680
HúkŏuCnty湖口县22,15147,13790,4540
Jí'ānCity吉安市149,463245,066328,3180
Jí'ānCnty吉安县34,34953,023165,7220
JĭngdézhènCity景德镇市281,768401,730430,0840
JĭnggāngshānCity井冈山市7,76143,33786,6730
JīnxīCnty金溪县31,63155,15284,3330
JìnxiánCnty进贤县65,683137,258182,8680
JíshuĭCnty吉水县27,021105,668198,3680
JiŭjiāngCity九江市284,443537,960704,3560
Lè'ānCnty乐安县25,13779,171106,2250
LèpíngCity乐平市57,135232,485286,3510
LiánhuāCnty莲花县7,75033,55784,3740
LíchuānCnty黎川县26,54846,66291,0410
LóngnánCnty龙南县17,37761,079152,0510
Lúshān (Xīngzi)City庐山市16,87647,025101,6300
LúxīCnty芦溪县...51,107108,2170
Nánchāng (incl. Xinjian) [Nanchang]City南昌市963,3601,810,0252,614,3800
NánchāngCnty南昌县71,000122,535428,7850
NánchéngCnty南城县39,17074,383131,2450
NánfēngCnty南丰县33,86855,49691,0790
NíngdūCnty宁都县31,490131,847200,7790
PéngzéCnty彭泽县19,67264,707151,1520
Píngxiāng [Pingxiang]City萍乡市248,929546,851716,2290
PóyángCnty鄱阳县64,589129,982366,1690
RuìchāngCity瑞昌市54,375132,531150,5310
RuìjīnCity瑞金市25,998110,874216,2290
ShànggāoCnty上高县41,356104,130131,8050
ShànglìCnty上栗县...43,578188,5320
ShàngráoCnty上饶县14,92450,628194,4630
ShàngráoCity上饶市124,168197,240298,9750
ShíchéngCnty石城县17,51644,28585,6920
SuìchuānCnty遂川县16,15068,397144,0310
TàihéCnty泰和县29,774133,063184,0650
Wàn'ānCnty万安县21,35552,42793,1210
WànniánCnty万年县29,46146,961142,0130
WànzăiCnty万载县35,90667,180131,4780
WŭníngCnty武宁县25,13059,793139,1720
WùyuánCnty婺源县23,84958,760134,2090
XìnfēngCnty信丰县30,99085,761231,9820
XīngānCnty新干县20,75158,16599,8830
XīngguóCnty兴国县29,60062,650169,1840
XīnyúCity新余市78,951369,361567,8200
XiūshuĭCnty修水县30,489138,048206,3350
XúnwūCnty寻乌县18,44052,69399,4980
Yánshān (Qianshan)Cnty铅山县38,50668,355226,6110
YíchūnCity宜春市141,150224,998461,8170
YífēngCnty宜丰县25,88657,981108,7400
YīngtánCity鹰潭市79,051135,327191,8930
YìyángCnty弋阳县35,05966,555144,1420
YŏngfēngCnty永丰县24,29760,008137,5020
YŏngxīnCnty永新县26,14531,104182,2960
YŏngxiūCnty永修县39,09783,368178,8890
YúdūCnty于都县44,98693,469223,3950
YúgānCnty余干县34,65562,435234,2100
YújiāngCDist余江区27,48759,593131,4700
YùshānCnty玉山县31,73079,903231,4910
ZhāngshùCity樟树市92,913140,962188,5860

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map