Home
Hēilóngjiāng (China) Map

China: Hēilóngjiāng

Heilongjiang Province

Prefectural Division

The population of the prefectural entities in Heilongjiang Province according to census results and recent official estimates.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Estimate (E)
2015-12-31
Population
Census (Cp)
2020-11-01
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,374,620,0001,411,778,724
DàqìngPrefCity大庆市Dàqìng21,2192,351,4212,578,0512,904,5323,184,000...2121900
Dàxīng'ānlĭngPref大兴安岭地区Jiāgédáqí82,929519,648505,842511,560471,000...8292900
Hā'ĕrbīn (Ha'erbin) [Harbin]SProvCity哈尔滨市Hā'ĕrbīn53,5248,939,7079,413,35910,635,97110,981,000...5352400
HègăngPrefCity鹤岗市Hègăng14,6801,073,2131,099,0791,058,6651,037,000...1468000
HēihéPrefCity黑河市Hēihé66,8031,554,5791,671,8111,673,8991,642,000...6680300
JiāmùsīPrefCity佳木斯市Jiāmùsī32,7032,253,4662,358,3102,552,0972,518,000...3270300
JīxīPrefCity鸡西市Jīxī22,4881,854,8491,946,0571,862,1651,842,000...2248800
MŭdānjiāngPrefCity牡丹江市Mŭdānjiāng40,2332,558,2692,684,4952,798,7232,755,000...4023300
Qíqíhā'ĕr (Qiqiha'er) [Qiqihar]PrefCity齐齐哈尔市Qíqíhā'ĕr42,2065,424,4495,419,6215,367,0035,052,000...4220600
QītáihéPrefCity七台河市Qītáihé6,221786,500807,440920,471868,000...622100
ShuāngyāshānPrefCity双鸭山市Shuāngyāshān22,0361,457,7401,448,3491,462,6261,459,000...2203600
SuíhuàPrefCity绥化市Suíhuà34,9645,083,9205,055,5415,418,1535,213,000...3496400
YīchūnPrefCity伊春市Yīchūn32,7601,358,1711,249,6211,148,1261,098,000...3276000
HēilóngjiāngProv黑龙江省Hā'ĕrbīn463,60035,215,93236,237,57638,313,99138,120,00031,850,08846360000

Major Cities

 NamePopulation
Census (C)
2010-11-01
1Hā'ĕrbīn4,596,313
2Dàqìng1,433,698
3Qíqíhā'ĕr1,033,174
4Mŭdānjiāng790,623
5Jīxī746,889
6Yīchūn694,019
7Jiāmùsī631,357
8Hègăng600,941
9Qītáihé503,678

Contents: Cities & Counties

The urban population of all cities and counties in Heilongjiang Province with more than 75,000 urban inhabitants by census years.

The tabulated urban population is counted on district or county level; therefore it may refer to more than one settlement. Population changes may result from population growth, migration, or boundary changes.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Area 
ĀchéngCDist阿城区208,757323,973336,7410
ĀndáCity安达市182,457225,863223,4860
BàiquánCnty拜泉县68,26082,856100,8260
BăoqīngCnty宝清县58,881125,561149,1470
BāyànCnty巴彦县108,834134,118143,9090
Bĕi'ānCity北安市169,741221,381248,4710
BīnxiànCnty宾县86,074114,025146,0310
BólìCnty勃利县108,384121,709119,6590
Dàqìng [Daqing]City大庆市756,4441,094,8921,433,6980
DōngníngCity东宁市65,318108,859112,4250
Dù'ĕrbótè (Dorbod)ACnty杜尔伯特蒙古族自治县53,16667,25485,6570
FāngzhèngCnty方正县38,997100,38592,1020
FùjĭnCity富锦市107,440138,010215,2370
Fùlā'ĕrjī (Hulan Ergi)CDist富拉尔基区...243,710220,1720
FùyùCnty富裕县72,87797,254108,9290
FŭyuănCity抚远市15,90027,24274,4350
GānnánCnty甘南县62,94191,705102,7160
Hā'ĕrbīn (incl. Hulan) [Harbin]City哈尔滨市2,690,3913,627,0824,596,3130
HăilínCity海林市188,532282,714216,6330
HăilúnCity海伦市125,328144,242188,4610
HègăngCity鹤岗市585,252659,509600,9410
HēihéCity黑河市65,844141,568147,0420
HuàchuānCnty桦川县40,30441,70185,7060
HuànánCnty桦南县64,287120,660134,2700
HŭlínCity虎林市88,719149,222193,0280
Jiāgédáqí (Jagdaqi)Dist加格达奇区116,570126,229142,4650
JiāmùsīCity佳木斯市468,631624,598631,3570
JīdōngCnty鸡东县67,97984,362106,6110
Jīxī [Jixi]City鸡西市650,288829,931746,8890
JíxiánCnty集贤县73,361103,215114,4280
KèdōngCnty克东县54,54266,39178,5070
KèshānCnty克山县84,70096,30089,5100
LánxīCnty兰西县87,19177,15897,9600
LíndiànCnty林甸县45,08656,53173,5580
LínkŏuCnty林口县134,034115,873120,9530
LóngjiāngCnty龙江县107,642121,027133,2040
LuóbĕiCnty萝北县39,224126,317137,0500
MíngshuĭCnty明水县65,29266,77091,0150
MìshānCity密山市107,546174,453176,6120
MòhéCity漠河市80,63177,11771,3070
Mŭdānjiāng [Mudanjiang]City牡丹江市570,273672,345790,6230
MùlánCnty木兰县52,61557,93274,9770
MùléngCity穆棱市87,243121,029112,8820
NèhéCity讷河市111,694179,096233,7240
NènjiāngCnty嫩江县117,139147,595251,4920
Níng'ānCity宁安市95,248129,692128,4690
Qìng'ānCnty庆安县56,46779,388115,2050
QīnggāngCnty青冈县79,589110,854127,4310
Qíqíhā'ĕr [Qiqihar]City齐齐哈尔市...1,031,6241,033,1740
QītáihéCity七台河市323,857436,599503,6780
RáohéCnty饶河县20,38461,42380,2140
ShàngzhìCity尚志市237,267267,942269,6990
ShuāngchéngCDist双城区122,182216,351244,8980
ShuāngyāshānCity双鸭山市411,564459,951481,1100
SuíbīnCnty绥滨县33,41059,10172,8820
SuífēnhéCity绥芬河市17,48655,317128,3630
SuíhuàCity绥化市278,171313,253364,2250
SuílíngCnty绥棱县53,39785,376121,8010
TăhéCnty塔河县70,42185,47281,4800
TàiláiCnty泰来县86,71982,31195,2570
TāngyuánCnty汤原县73,47368,562114,6630
TiĕlìCity铁力市219,393277,640235,1480
TōnghéCnty通河县65,22083,155102,0090
TóngjiāngCity同江市23,86465,22599,8290
WàngkuíCnty望奎县79,24796,050111,6160
WŭchángCity五常市164,861262,584259,8360
Wŭdàliánchí (incl. Dedu)City五大连池市83,13481,195148,4650
YánshòuCnty延寿县47,75366,44389,6670
Yī'ānCnty依安县77,80182,622108,9620
YīchūnCity伊春市854,659814,016694,0190
YīlánCnty依兰县94,488116,184145,6660
ZhàodōngCity肇东市193,889229,417358,6060
ZhàoyuánCnty肇源县84,71677,145137,1730
ZhàozhōuCnty肇州县76,88791,020116,8060

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map