Home
Show Map

Yànjiāng Qū

District in Zīyáng Shì (Sìchuān)

District

The population of Yànjiāng Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yànjiāng Qū雁江区District905,729
Zīyáng Shì资阳市Prefecture-level City2,593,843

Contents: Townships

The population of the townships in Yànjiāng Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băohé Zhèn保和镇TownYànjiāng Qū40,978
Băotái Zhèn宝台镇TownYànjiāng Qū34,005
Bēijì Zhèn碑记镇TownYànjiāng Qū24,259
Dānshān Zhèn丹山镇TownYànjiāng Qū39,793
Dōngfēng Zhèn东峰镇TownYànjiāng Qū23,396
Fēngyù Zhèn丰裕镇TownYànjiāng Qū28,233
Huílóng Xiāng回龙乡Rural TownshipYànjiāng Qū15,167
Kānjiā Zhèn堪嘉镇TownYànjiāng Qū24,023
Lăojūn Zhèn老君镇TownYànjiāng Qū34,961
Liánhuā Jiēdào莲花街道Urban SubdistrictYànjiāng Qū78,374
Línjiāng Zhèn临江镇TownYànjiāng Qū34,938
Nánjīn Zhèn南津镇TownYànjiāng Qū33,482
Qīngshuĭ Zhèn清水镇TownYànjiāng Qū19,345
Sānxiáncí Jiēdào三贤祠街道Urban SubdistrictYànjiāng Qū51,739
Shílĭng Zhèn石岭镇TownYànjiāng Qū29,390
Shīzishān Jiēdào狮子山街道Urban SubdistrictYànjiāng Qū39,696
Sìchuān Dàyàn Láodòng Jiàoyăng Guănlĭsuŏ四川大堰劳动教养管理所Yànjiāng Qū2,184
Sōngtāo Zhèn松涛镇TownYànjiāng Qū33,445
Wŭhuáng Zhèn伍隍镇TownYànjiāng Qū40,004
Xiángfú Zhèn祥符镇TownYànjiāng Qū20,629
Xiăoyuàn Zhèn小院镇TownYànjiāng Qū32,555
Xīnchăng Xiāng新场乡Rural TownshipYànjiāng Qū21,722
Yànjiāng Zhèn雁江镇TownYànjiāng Qū24,584
Yíngjiē Zhèn迎接镇TownYànjiāng Qū28,424
Zhōnghé Zhèn中和镇TownYànjiāng Qū43,443
Zhōngyì Zhèn忠义镇TownYànjiāng Qū23,604
Zīxī Jiēdào资溪街道Urban SubdistrictYànjiāng Qū83,356

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).