Home
Show Map

Quèshān Xiàn

County in Zhùmădiàn Shì / 驻马店市

County

The population of Quèshān Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Quèshān Xiàn确山县County406,021
Zhùmădiàn Shì驻马店市Prefecture-level City7,231,234

Contents: Townships

The population of the townships in Quèshān Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Liúdiàn Zhèn刘店镇TownQuèshān Xiàn36,843
Liúzhuāng Zhèn留庄镇TownQuèshān Xiàn40,254
Lĭxīndiàn Zhèn李新店镇TownQuèshān Xiàn19,359
Pánlóng Jiēdào盘龙街道办事处Urban SubdistrictQuèshān Xiàn47,008
Pŭhuìsì Zhèn普会寺镇TownQuèshān Xiàn18,792
Rèndiàn Zhèn任店镇TownQuèshān Xiàn35,935
Sānlĭhé Xiāng三里河乡Rural TownshipQuèshān Xiàn50,034
Shígŭnhé Zhèn石滚河镇TownQuèshān Xiàn17,466
Shuānghé Zhèn双河镇TownQuèshān Xiàn39,429
Wăgăng Zhèn瓦岗镇TownQuèshān Xiàn19,616
Xīn'āndiàn Zhèn新安店镇TownQuèshān Xiàn39,607
Yĭfēng Zhèn蚁蜂镇TownQuèshān Xiàn17,889
Zhúgōu Zhèn竹沟镇TownQuèshān Xiàn23,789

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).