Home
Show Map

Wúqĭ Xiàn

County in Yán'ān Shì (Shănxī)

County

The population of Wúqĭ Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Wúqĭ Xiàn吴起县County145,061
Yán'ān Shì延安市Prefecture-level City2,187,009

Contents: Townships

The population of the townships in Wúqĭ Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báibào Zhèn白豹镇TownWúqĭ Xiàn12,921
Chángchéng Zhèn长城镇TownWúqĭ Xiàn5,449
Chángguānmiào Zhèn长官庙镇TownWúqĭ Xiàn4,614
Miàogōu Zhèn庙沟镇TownWúqĭ Xiàn5,957
Tiĕbiānchéng Zhèn铁边城镇TownWúqĭ Xiàn5,879
Wángwāzi Xiāng王洼子乡Rural TownshipWúqĭ Xiàn3,871
Wúcāngbăo Zhèn吴仓堡镇TownWúqĭ Xiàn7,831
Wŭgŭchéng Zhèn五谷城镇TownWúqĭ Xiàn8,281
Wúqí Jiēdào吴起街道Urban SubdistrictWúqĭ Xiàn71,042
Xīnzhài Xiāng新寨乡Rural TownshipWúqĭ Xiàn5,933
Xuēchà Xiāng薛岔乡Rural TownshipWúqĭ Xiàn7,390
Zhōuwān Zhèn周湾镇TownWúqĭ Xiàn5,893

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).