Home
Show Map

Băojìng Xiàn

County in Xiāngxī Prefecture (Húnán)

County

The population of Băojìng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Băojìng Xiàn保靖县County278,169
Xiāngxī Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu湘西土家族苗族自治州Tujia and Miao Autonomous Prefecture2,549,558

Contents: Townships

The population of the townships in Băojìng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiyúnshān Nóngkĕnchăng 白云山农垦场Township-like AreaBăojìng Xiàn74
Biăncháo Mùchăng扁朝牧场Township-like AreaBăojìng Xiàn213
Bĭ'ĕr Zhèn比耳镇TownBăojìng Xiàn13,898
Dàtuŏ Xiāng大妥乡Rural TownshipBăojìng Xiàn16,813
Fùxīng Zhèn复兴镇TownBăojìng Xiàn15,661
Húlú Zhèn葫芦镇TownBăojìng Xiàn15,236
Lǚdòngshān Zhèn [incl. Hāngshā Zhèn]吕洞山镇TownBăojìng Xiàn5,246
Máfēngcūn 麻风村Township-like AreaBăojìng Xiàn...
Máogōu Zhèn毛沟镇TownBăojìng Xiàn26,432
Pŭróng Zhèn普戎镇TownBăojìng Xiàn12,256
Qiānlíng Zhèn迁陵镇TownBăojìng Xiàn63,403
Qīngshuĭpíng Zhèn清水坪镇TownBăojìng Xiàn21,700
Qīngshuĭ Xiāng清水乡Rural TownshipBăojìng Xiàn7,566
Shuĭtiánhé Zhèn水田河镇TownBăojìng Xiàn19,591
Túzhà Xiāng涂乍乡Rural TownshipBăojìng Xiàn6,858
Wănmĭpō Zhèn碗米坡镇TownBăojìng Xiàn19,307
Yángcháo Xiāng阳朝乡Rural TownshipBăojìng Xiàn16,637
Yĕzhúpíng Zhèn野竹坪镇TownBăojìng Xiàn9,071
Zhǎngtánhé Xiāng [Shuĭyín Xiāng]长潭河乡Rural TownshipBăojìng Xiàn8,083
Zhōnglíngshān Gōngyèyuán钟灵山工业园Township-like AreaBăojìng Xiàn124

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).