Home
Show Map

China: Shĕnyáng Shì (Liáoníng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Shĕnyáng Sh.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàdōng Qū大东区District782,867
Făkù Xiàn法库县County399,587
Hépíng Qū和平区District700,992
Huánggū Qū皇姑区District925,176
Húnnán Qū [← Dōnglíng Qū]浑南区District417,155
Kāngpíng Xiàn康平县County316,819
Liáozhōng Qū辽中区District476,081
Shĕnbĕi Xīnqū沈北新区District417,278
Shĕnhé Qū沈河区District849,267
Sūjiātún Qū苏家屯区District474,779
Tiĕxī Qū铁西区District1,034,927
Xīnmín Shì新民市County-level City657,763
Yúhóng Qū于洪区District653,480
Shĕnyáng Shì沈阳市Sub-provincial City8,106,171

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Shĕnyáng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bǎijiāgōu Zhèn柏家沟镇TownFăkù Xiàn22,070
Báiqīng Yáoqiān Jiēdào白清姚千街道Urban SubdistrictSūjiātún Qū26,291
Báită Jiēdào白塔街道Urban SubdistrictHúnnán Qū52,906
Bājīng Jiēdào八经街道Urban SubdistrictHépíng Qū55,058
Băogōng Jiēdào保工街道Urban SubdistrictTiĕxī Qū69,354
Bāojiātún Zhèn包家屯镇TownFăkù Xiàn24,016
Bāyī Hónglíng Jiēdào八一红菱街道Urban SubdistrictSūjiātún Qū48,895
Bĕihăi Jiēdào北海街道Urban SubdistrictDàdōng Qū50,570
Bĕilíng Jiēdào北陵街道Urban SubdistrictYúhóng Qū117,005
Bĕisānjiāzi Jiēdào北三家子街道Urban SubdistrictKāngpíng Xiàn17,707
Bĕishìchăng Jiēdào [incl. Xītă Jiēdào]北市场街道Urban SubdistrictHépíng Qū75,583
Bĕisìjiāzi Xiāng北四家子乡Rural TownshipKāngpíng Xiàn15,572
Bĕită Jiēdào北塔街道Urban SubdistrictHuánggū Qū60,987
Bĕizhàn Jiēdào [Xīnbĕizhàn Jiēdào]新北站街道Urban SubdistrictShĕnhé Qū36,790
Bīnhé Jiēdào滨河街道Urban SubdistrictShĕnhé Qū62,348
Cáiluò Jiēdào财落街道Urban SubdistrictShĕnbĕi Xīnqū16,067
Cháng'ān Jiēdào长安街道Urban SubdistrictDàdōng Qū61,912
Chángbái Jiēdào长白街道Urban SubdistrictHépíng Qū26,022
Chéngdōnghú Jiēdào城东湖街道Urban SubdistrictYúhóng Qū47,063
Chéngjiāo Jiēdào城郊街道Urban SubdistrictLiáozhōng Qū13,279
Chénshuǐ Jiēdào [incl. Línhú Jiēdào, Wánggāng Jiēdào]沈水街道Urban SubdistrictSūjiātún Qū87,921
Chénxiāng Jiēdào陈相街道Urban SubdistrictSūjiātún Qū31,017
Chónggōng Jiēdào重工街道Urban SubdistrictTiĕxī Qū81,109
Cí'ēnsì Xiāng慈恩寺乡Rural TownshipFăkù Xiàn17,617
Cíyútuó Jiēdào茨榆坨街道Urban SubdistrictLiáozhōng Qū52,566
Dàbĕi Jiēdào大北街道Urban SubdistrictDàdōng Qū71,541
Dàgōu Jiēdào大沟街道Urban SubdistrictSūjiātún Qū12,074
Dàgūjiāzi Zhèn大孤家子镇TownFăkù Xiàn19,749
Dàhēigăngzi Zhèn大黑岗子镇TownLiáozhōng Qū11,471
Dàhóngqí Zhèn大红旗镇TownXīnmín Shì23,420
Dàliŭtún Zhèn大柳屯镇TownXīnmín Shì26,946
Dàmíntún Zhèn大民屯镇TownXīnmín Shì35,928
Dànán Jiēdào大南街道Urban SubdistrictShĕnhé Qū70,678
Dàoyì Jiēdào道义街道Urban SubdistrictShĕnbĕi Xīnqū93,765
Dàpān Jiēdào大潘街道Urban SubdistrictTiĕxī Qū29,405
Dàqīng Zhōngcháo Yŏuyì Jiēdào大青中朝友谊街道Urban SubdistrictTiĕxī Qū18,574
Dàxī Jiēdào大西街道Urban SubdistrictShĕnhé Qū50,578
Dēngshìbăozi Zhèn登仕堡子镇TownFăkù Xiàn14,857
Dīngjiāfáng Zhèn丁家房镇TownFăkù Xiàn18,114
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictXīnmín Shì32,456
Dōngguān Jiēdào东关街道Urban SubdistrictKāngpíng Xiàn25,961
Dōnghú Jiēdào东湖街道Urban SubdistrictHúnnán Qū23,145
Dōnglíng Jiēdào东陵街道Urban SubdistrictShĕnhé Qū111,056
Dōngshēng Mănzú Mĕnggŭzú Xiāng东升满族蒙古族乡Rural TownshipKāngpíng Xiàn17,482
Dōngshéshānzi Zhèn东蛇山子镇TownXīnmín Shì22,636
Dōngtă Jiēdào东塔街道Urban SubdistrictDàdōng Qū46,287
Dōngzhàn Jiēdào东站街道Urban SubdistrictDàdōng Qū48,045
Dŭgōng Jiēdào笃工街道Urban SubdistrictTiĕxī Qū58,661
Èrniúsuŏkŏu Zhèn二牛所口镇TownKāngpíng Xiàn19,164
Èrtáizi Jiēdào二台子街道Urban SubdistrictDàdōng Qū34,366
Făhāniú Zhèn法哈牛镇TownXīnmín Shì28,087
Făkù Jiēdào吉祥街道Urban SubdistrictFăkù Xiàn62,422
Fāngjiātún Zhèn方家屯镇TownKāngpíng Xiàn17,546
Féngbèibăo Zhèn冯贝堡镇TownFăkù Xiàn14,844
Fēnglè Jiēdào丰乐街道Urban SubdistrictShĕnhé Qū68,807
Fēngyŭtán Jiēdào风雨坛街道Urban SubdistrictShĕnhé Qū59,559
Gāohuā Jiēdào高花街道Urban SubdistrictTiĕxī Qū17,363
Gāokăn Jiēdào高坎街道Urban SubdistrictHúnnán Qū24,274
Gāotáizi Zhèn高台子镇TownXīnmín Shì12,716
Gōngréncūn Jiēdào工人村街道Urban SubdistrictTiĕxī Qū102,215
Gōngzhŭtún Zhèn公主屯镇TownXīnmín Shì36,849
Guānghuī Jiēdào光辉街道Urban SubdistrictYúhóng Qū22,578
Guānghuī Nóngchăng光辉农场Township-like AreaYúhóng Qū4,168
Guìhé Jiēdào贵和街道Urban SubdistrictTiĕxī Qū53,270
Hăizhōuwōbăo Xiāng海洲窝堡乡Rural TownshipKāngpíng Xiàn13,282
Hăoguāntún Zhèn郝官屯镇TownKāngpíng Xiàn17,840
Hépíng Xiāng和平乡Rural TownshipFăkù Xiàn8,736
Hóngqí Xiāng红旗乡Rural TownshipXīnmín Shì11,628
Huángchéng Jiēdào皇城街道Urban SubdistrictShĕnhé Qū49,343
Huánghé Jiēdào黄河街道Urban SubdistrictHuánggū Qū103,198
Huángjiā Jiēdào黄家街道Urban SubdistrictShĕnbĕi Xīnqū12,467
Huáshān Jiēdào [incl. Shòuquán Jiēdào]华山街道Urban SubdistrictHuánggū Qū94,051
Huīshān Jiēdào辉山街道Urban SubdistrictShĕnbĕi Xīnqū36,313
Húnhéwān Jiēdào浑河湾街道Urban SubdistrictHépíng Qū50,937
Húnhé Zhàndōng Jiēdào浑河站东街道Urban SubdistrictHúnnán Qū26,193
Húnhé Zhànxī Jiēdào浑河站西街道Urban SubdistrictHépíng Qū41,476
Hŭshítái Jiēdào虎石台街道Urban SubdistrictShĕnbĕi Xīnqū88,563
Hútái Zhèn胡台镇TownXīnmín Shì32,745
Húxī Jiēdào湖西街道Urban SubdistrictSūjiātún Qū60,364
Jiĕfàng Jiēdào解放街道Urban SubdistrictSūjiātún Qū47,201
Jìhóng Jiēdào霁虹街道Urban SubdistrictTiĕxī Qū85,275
Jīnqiáo Jiēdào津桥街道Urban SubdistrictDàdōng Qū65,907
Jīnwŭtáizi Zhèn金五台子镇TownXīnmín Shì15,892
Jíxián Jiēdào集贤街道Urban SubdistrictHépíng Qū60,448
Kūnmínghú Jiēdào昆明湖街道Urban SubdistrictTiĕxī Qū38,644
Lăodàfáng Zhèn老大房镇TownLiáozhōng Qū12,780
Lĕngzibăo Zhèn冷子堡镇TownLiáozhōng Qū25,096
Liăngjiāzi Xiāng两家子乡Rural TownshipKāngpíng Xiàn12,476
Liángshān Zhèn梁山镇TownXīnmín Shì23,486
Liáobīn Jiēdào辽滨街道Urban SubdistrictXīnmín Shì47,502
Liáohé Jiēdào辽河街道Urban SubdistrictHuánggū Qū92,751
Liáozhōng Zhèn [incl. Púxī Jiēdào, Púdōng Jiēdào]辽中镇TownLiáozhōng Qū113,281
Língdōng Jiēdào [incl. Yālǜjiāng Jiēdào]陵东街道Urban SubdistrictHuánggū Qū78,644
Língkōng Jiēdào凌空街道Urban SubdistrictTiĕxī Qū70,813
Língxī Jiēdào陵西街道Urban SubdistrictYúhóng Qū91,545
Línshèng Jiēdào林盛街道Urban SubdistrictSūjiātún Qū30,955
Liú'èrbăo Zhèn刘二堡镇TownLiáozhōng Qū17,478
Liŭhégōu Zhèn柳河沟镇TownXīnmín Shì22,977
Liùjiānfáng Zhèn六间房镇TownLiáozhōng Qū21,061
Liŭshùtún Mĕnggŭzú Mănzú Xiāng柳树屯蒙古族满族乡Rural TownshipKāngpíng Xiàn14,551
Lĭxiāng Jiēdào李相街道Urban SubdistrictHúnnán Qū13,363
Lújiātún Xiāng卢家屯乡Rural TownshipXīnmín Shì12,734
Luójiāfáng Zhèn罗家房镇TownXīnmín Shì24,424
Măgāng Jiēdào马刚街道Urban SubdistrictShĕnbĕi Xīnqū9,001
Măguānqiáo Jiēdào马官桥街道Urban SubdistrictShĕnhé Qū43,321
Mălùwān Jiēdào马路湾街道Urban SubdistrictHépíng Qū56,499
Măndūhù Zhèn满都户镇TownLiáozhōng Qū17,544
Măntáng Jiēdào [incl. Yīngdá Jiēdào, Wàngbīn Jiēdào]满堂街道Urban SubdistrictHúnnán Qū29,375
Măsānjiā Jiēdào [incl. Dàxīng Jiēdào]马三家街道Urban SubdistrictYúhóng Qū46,721
Măsānjiā Láodòng Jiàoyăng Yuàn 马三家劳动教养院Township-like AreaYúhóng Qū1,783
Mèngjiā Zhèn孟家镇TownFăkù Xiàn17,432
Mínglián Jiēdào [incl. Sāndòngqiáo Jiēdào]明廉街道Urban SubdistrictHuánggū Qū159,428
Mínzhŭ Jiēdào民主街道Urban SubdistrictSūjiātún Qū36,590
Nánhú Jiēdào南湖街道Urban SubdistrictHépíng Qū93,568
Nánshìchăng Jiēdào南市场街道Urban SubdistrictHépíng Qū61,343
Nántă Jiēdào南塔街道Urban SubdistrictShĕnhé Qū27,094
Nányánghú Jiēdào南阳湖街道Urban SubdistrictYúhóng Qū68,020
Niúxīntuó Zhèn牛心坨镇TownLiáozhōng Qū17,050
Pānjiābăo Zhèn潘家堡镇TownLiáozhōng Qū13,816
Píngluó Jiēdào平罗街道Urban SubdistrictYúhóng Qū20,032
Púhé Jiēdào蒲河街道Urban SubdistrictShĕnbĕi Xīnqū9,727
Qiándāngbăo Zhèn前当堡镇TownXīnmín Shì21,773
Qiánjìn Jiēdào前进街道Urban SubdistrictDàdōng Qū61,691
Qiánjìn Nóngchăng前进农场Township-like AreaShĕnbĕi Xīnqū1,487
Qĭgōng Jiēdào启工街道Urban SubdistrictTiĕxī Qū41,406
Qīlù Jiēdào七路街道Urban SubdistrictTiĕxī Qū59,435
Qīngnián Nóngchăng青年农场Township-like AreaShĕnbĕi Xīnqū400
Qīngshuĭtái Jiēdào清水台街道Urban SubdistrictShĕnbĕi Xīnqū14,969
Qīngshuĭtái Zhèn清水台镇TownShĕnbĕi Xīnqū16,602
Quányuán Jiēdào泉园街道Urban SubdistrictShĕnhé Qū45,250
Sāndàogăngzi Zhèn三道岗子镇TownXīnmín Shì21,251
Sānmiànchuán Zhèn三面船镇TownFăkù Xiàn19,222
Sāntáizichù Mùchăng三台子畜牧场Township-like AreaKāngpíng Xiàn1,418
Sāntáizi Jiēdào [incl. Sìtáizi Jiēdào]三台子街道Urban SubdistrictHuánggū Qū88,332
Shāhé Jiēdào沙河街道Urban SubdistrictSūjiātún Qū20,299
Shājīntái Mĕnggŭzú Mănzú Xiāng沙金台蒙古族满族乡Rural TownshipKāngpíng Xiàn15,975
Shālĭng Jiēdào [incl. Yúhóng Jiēdào]沙岭街道Urban SubdistrictYúhóng Qū105,344
Shāndōngmiào Jiēdào山东庙街道Urban SubdistrictShĕnhé Qū79,588
Shàngyuán Jiēdào上园街道Urban SubdistrictDàdōng Qū69,730
Shèlìtă Jiēdào舍利塔街道Urban SubdistrictHuánggū Qū65,670
Shĕnbĕi Xīnqū Măgāng Línchăng沈北新区马刚林场Township-like AreaShĕnbĕi Xīnqū28
Shĕnbĕi Xīnqū Shìfàn Nóngchăng沈北新区示范农场Township-like AreaShĕnbĕi Xīnqū38
Shĕnbĕi Xīnqū Zhŏngchù Chăng沈北新区种畜场Township-like AreaShĕnbĕi Xīnqū56
Shènglì Jiēdào [Kāngpíng Zhèn]胜利街道Urban SubdistrictKāngpíng Xiàn73,639
Shēnjĭngzi Jiēdào深井子街道Urban SubdistrictHúnnán Qū21,408
Shĕnshuĭwān Jiēdào沈水湾街道Urban SubdistrictHépíng Qū7,984
Shífósì Jiēdào石佛寺街道Urban SubdistrictShĕnbĕi Xīnqū9,484
Shíjiānfáng Zhèn十间房镇TownFăkù Xiàn29,200
Shílĭhé Jiēdào十里河街道Urban SubdistrictSūjiātún Qū14,196
Shuāngtáizi Xiāng双台子乡Rural TownshipFăkù Xiàn15,430
Sìfāngtái Nóngchăng四方台农场Township-like AreaLiáozhōng Qū1,448
Sìfāngtái Zhèn四方台镇TownLiáozhōng Qū16,528
Sìjiāzi Mĕnggŭzú Xiāng四家子蒙古族乡Rural TownshipFăkù Xiàn14,756
Tàiyuánjiē Jiēdào太原街街道Urban SubdistrictHépíng Qū82,986
Táochāng Jiēdào洮昌街道Urban SubdistrictDàdōng Qū82,629
Táojiātún Zhèn陶家屯镇TownXīnmín Shì10,762
Táoxiān Jiēdào [incl. Yíngchéngzi Jiēdào]桃仙街道Urban SubdistrictHúnnán Qū58,317
Tăwān Jiēdào塔湾街道Urban SubdistrictHuánggū Qū80,847
Tónggōu Jiēdào佟沟街道Urban SubdistrictSūjiātún Qū8,791
Wángbīn Jiēdào王滨街道Urban SubdistrictHúnnán Qū8,123
Wāngjiā Jiēdào汪家街道Urban SubdistrictHúnnán Qū22,648
Wànlián Jiēdào万莲街道Urban SubdistrictShĕnhé Qū37,635
Wànquán Jiēdào万泉街道Urban SubdistrictDàdōng Qū47,531
Wénguān Jiēdào文官街道Urban SubdistrictDàdōng Qū59,909
Wòniúshí Xiāng卧牛石乡Rural TownshipFăkù Xiàn18,748
Wŭlĭhé Jiēdào五里河街道Urban SubdistrictShĕnhé Qū46,660
Wŭsān Jiēdào五三街道Urban SubdistrictHúnnán Qū121,899
Wŭtáizi Jiēdào [Wŭtáizi Xiāng]龙山街道Urban SubdistrictFăkù Xiàn11,904
Xiăochéngzi Zhèn小城子镇TownKāngpíng Xiàn17,027
Xiăodōng Jiēdào小东街道Urban SubdistrictDàdōng Qū32,283
Xiàozhàimén Zhèn [incl. Lăoguāntuó Zhèn]肖寨门镇TownLiáozhōng Qū34,837
Xīchéng Jiēdào西城街道Urban SubdistrictXīnmín Shì26,152
Xīguāntún Mĕnggŭzú Mănzú Xiāng西关屯蒙古族满族乡Rural TownshipKāngpíng Xiàn14,914
Xīnchéng Jiēdào新城街道Urban SubdistrictXīnmín Shì12,880
Xīnchéngzi Jiēdào新城子街道Urban SubdistrictShĕnbĕi Xīnqū59,666
Xīnchéngzi Xiāng新城子乡Rural TownshipShĕnbĕi Xīnqū26,421
Xīndōng Jiēdào新东街道Urban SubdistrictDàdōng Qū50,466
Xīnggōng Jiēdào兴工街道Urban SubdistrictTiĕxī Qū59,086
Xīnghuá Jiēdào兴华街道Urban SubdistrictTiĕxī Qū44,013
Xīnglóngbăo Zhèn兴隆堡镇TownXīnmín Shì27,632
Xīnglóngtái Jiēdào兴隆台街道Urban SubdistrictShĕnbĕi Xīnqū10,505
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownXīnmín Shì26,593
Xīngshùn Jiēdào兴顺街道Urban SubdistrictTiĕxī Qū72,118
Xīnhuá Jiēdào新华街道Urban SubdistrictHépíng Qū89,088
Xīnlè Jiēdào新乐街道Urban SubdistrictHuánggū Qū101,268
Xīnliŭ Jiēdào新柳街道Urban SubdistrictXīnmín Shì33,394
Xīnmíntún Zhèn新民屯镇TownLiáozhōng Qū15,755
Xīnnóngcūn Zhèn新农村镇TownXīnmín Shì11,501
Xīsānhuán Jiēdào西三环街道Urban SubdistrictTiĕxī Qū27,133
Xiùshuĭhézi Zhèn秀水河子镇TownFăkù Xiàn28,946
Yànfĕn Jiēdào艳粉街道Urban SubdistrictTiĕxī Qū76,274
Yăngshìbăo Zhèn养士堡镇TownLiáozhōng Qū14,171
Yángshìgăng Zhèn杨士岗镇TownLiáozhōng Qū14,153
Yáobăo Xiāng姚堡乡Rural TownshipXīnmín Shì15,753
Yèmàotái Zhèn叶茂台镇TownFăkù Xiàn21,060
Yíngbīnlù Jiēdào迎宾路街道Urban SubdistrictYúhóng Qū94,935
Yīniúbăozi Zhèn依牛堡子镇TownFăkù Xiàn20,464
Yĭnjiā Jiēdào尹家街道Urban SubdistrictShĕnbĕi Xīnqū11,714
Yŏnglè Jiēdào永乐街道Urban SubdistrictSūjiātún Qū13,033
Yújiāfáng Zhèn于家房镇TownLiáozhōng Qū21,022
Yújiāwōbăo Xiāng于家窝堡乡Rural TownshipXīnmín Shì11,568
Yùxīn Nóngchăng育新农场Township-like AreaShĕnbĕi Xīnqū5
Zàohuà Jiēdào造化街道Urban SubdistrictYúhóng Qū34,286
Zháijiā Jiēdào翟家街道Urban SubdistrictTiĕxī Qū20,262
Zhāngjiātún Zhèn张家屯镇TownXīnmín Shì14,669
Zhāngqiáng Zhèn张强镇TownKāngpíng Xiàn22,265
Zhǎngtāntān Zhèn长滩镇TownLiáozhōng Qū17,345
Zhāngyìzhàn Jiēdào彰驿站街道Urban SubdistrictTiĕxī Qū10,517
Zhōngxīng Jiēdào中兴街道Urban SubdistrictSūjiātún Qū37,152
Zhōutuózi Zhèn周坨子镇TownXīnmín Shì13,409
Zhūjiāfáng Zhèn朱家房镇TownLiáozhōng Qū25,400
Zhùjiā Jiēdào祝家街道Urban SubdistrictHúnnán Qū15,504
Zhūjiănlú Jiēdào朱剪炉街道Urban SubdistrictShĕnhé Qū60,560

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).