Home
Show Map

Níng'ān Shì

County-level City in Mŭdānjiāng Shì (Hēilóngjiāng)

County-level City

The population of Níng'ān Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Níng'ān Shì宁安市County-level City437,452
Mŭdānjiāng Shì牡丹江市Prefecture-level City2,798,723

Contents: Townships

The population of the townships in Níng'ān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bóhăi Zhèn渤海镇TownNíng'ān Shì36,258
Chéngqū Jiēdào城区街道Urban SubdistrictNíng'ān Shì73,892
Dōngjīngchéng Línyèjú东京城林业局Township-like AreaNíng'ān Shì36,268
Dōngjīngchéng Zhèn东京城镇TownNíng'ān Shì43,371
Hăilàng Zhèn海浪镇TownNíng'ān Shì39,600
Jiāngnán Cháoxiānzú Mănzú Xiāng江南朝鲜族满族乡Rural TownshipNíng'ān Shì30,882
Jìngbó Zhèn镜泊镇TownNíng'ān Shì16,630
Lángăng Zhèn兰岗镇TownNíng'ān Shì14,756
Măhé Xiāng马河乡Rural TownshipNíng'ān Shì17,085
Níng'ān Nóngchăng宁安农场Township-like AreaNíng'ān Shì6,183
Níng'ān Zhèn宁安镇TownNíng'ān Shì28,118
Sānlíng Xiāng三陵乡Rural TownshipNíng'ān Shì21,283
Shālán Zhèn沙兰镇TownNíng'ān Shì26,502
Shíyán Zhèn石岩镇TownNíng'ān Shì29,288
Wòlóng Cháoxiānzú Xiāng卧龙朝鲜族乡Rural TownshipNíng'ān Shì17,336

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).