Home
Show Map

Nánpiào Qū

District in Húlúdăo Shì (Liáoníng)

District

The population of Nánpiào Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Nánpiào Qū南票区District255,115
Húlúdăo Shì葫芦岛市Prefecture-level City2,623,541

Contents: Townships

The population of the townships in Nánpiào Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàxīng Xiāng大兴乡Rural TownshipNánpiào Qū21,058
Gāngyáolĭng Zhèn缸窑岭镇TownNánpiào Qū18,526
Gāoqiáo Zhèn高桥镇TownNánpiào Qū24,869
Hóngluóxiàn Zhèn虹螺岘镇TownNánpiào Qū30,115
Huángtŭkăn Xiāng黄土坎乡Rural TownshipNánpiào Qū12,476
Jīnxīng Zhèn金星镇TownNánpiào Qū28,041
Jiŭlóng Jiēdào九龙街道Urban SubdistrictNánpiào Qū30,392
Nuănchítáng Zhèn暖池塘镇TownNánpiào Qū19,310
Qiūpígōu Jiēdào邱皮沟街道Urban SubdistrictNánpiào Qū4,700
Sānjiāzi Jiēdào三家子街道Urban SubdistrictNánpiào Qū5,792
Shāguōtún Jiēdào沙锅屯街道Urban SubdistrictNánpiào Qū4,663
Shāguōtún Xiāng沙锅屯乡Rural TownshipNánpiào Qū13,830
Táijítún Zhèn台集屯镇TownNánpiào Qū16,041
Wĕizigōu Jiēdào苇子沟街道Urban SubdistrictNánpiào Qū2,508
Wūjīntáng Shuĭkù乌金塘水库Township-like AreaNánpiào Qū215
Xiăolínghé Jiēdào小凌河街道Urban SubdistrictNánpiào Qū2,214
Zhāngxiānggōngtún Xiāng张相公屯乡Rural TownshipNánpiào Qū14,022
Zhàojiātún Jiēdào赵家屯街道Urban SubdistrictNánpiào Qū6,343

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).