Home
Show Map

Bĕihú Qū

District in Chēnzhōu Shì (Húnán)

District

The population of Bĕihú Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĕihú Qū北湖区District419,784
Chēnzhōu Shì郴州市Prefecture-level City4,583,531

Contents: Townships

The population of the townships in Bĕihú Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băohé Yáozú Xiāng保和瑶族乡Rural TownshipBĕihú Qū7,408
Bĕihú Jiēdào北湖街道Urban SubdistrictBĕihú Qū53,820
Chēnjiāng Jiēdào郴江街道Urban SubdistrictBĕihú Qū44,081
Chēnzhōu Shì Jīngjì Jìshù Kāifāqū [→ Yǒngquán Jiēdào]郴州市经济技术开发区Township-like AreaBĕihú Qū25,706
Fúróng Xiāng芙蓉乡Rural TownshipBĕihú Qū5,716
Huátáng Zhèn [incl. Tónghé Xiāng]华塘镇TownBĕihú Qū23,638
Luòxiān Jiēdào [Shìjiāo Xiāng]骆仙街道Urban SubdistrictBĕihú Qū14,104
Lŭtáng Zhèn [incl. Nánxī Xiāng, Jiāngkŏu Xiāng]鲁塘镇TownBĕihú Qū33,000
Rénmínlù Jiēdào人民路街道Urban SubdistrictBĕihú Qū49,264
Shígàitáng Jiēdào石盖塘街道Urban SubdistrictBĕihú Qū13,275
Xiàméiqiáo Jiēdào下湄桥街道Urban SubdistrictBĕihú Qū25,110
Yǎngtiānhú Yáozú Xiāng [Dàtáng Xiāng]仰天湖瑶族乡Rural TownshipBĕihú Qū3,555
Yànquán Jiēdào燕泉街道Urban SubdistrictBĕihú Qū96,354
Yŏngchūn Xiāng永春乡Rural TownshipBĕihú Qū7,689
Yuèfēng Yáozú Xiāng月峰瑶族乡Rural TownshipBĕihú Qū5,520
Zēngfú Jiēdào [Wànhuáyán Zhèn]增福街道Urban SubdistrictBĕihú Qū11,544

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).