Home
Show Map

Qítái Xiàn

County in Chāngjí Prefecture (Xīnjiāng)

County

The population of Qítái Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Qítái Xiàn奇台县County210,566
Chāngjí Huízú Zìzhìzhōu昌吉回族自治州Hui Autonomous Prefecture1,428,587

Contents: Townships

The population of the townships in Qítái Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bànjiégōu Zhèn半截沟镇TownQítái Xiàn16,044
Bìliúhé Zhèn碧流河镇TownQítái Xiàn7,547
Bīngtuán Nóngliùshī Bĕităshān Mùchăng兵团农六师北塔山牧场Township-like AreaQítái Xiàn3,392
Bīngtuán Qítái Nóngchăng兵团奇台农场Township-like AreaQítái Xiàn26,868
Dōngwān Zhèn东湾镇TownQítái Xiàn7,024
Gŭchéng Xiāng古城乡Rural TownshipQítái Xiàn8,092
Jíbùkù Zhèn吉布库镇TownQítái Xiàn10,640
Kăn'ĕrzī Xiāng坎尔孜乡Rural TownshipQítái Xiàn4,262
Lăoqítái Zhèn老奇台镇TownQítái Xiàn9,906
Qiáorén Xiāng乔仁乡Rural TownshipQítái Xiàn4,126
Qīhù Xiāng七户乡Rural TownshipQítái Xiàn5,464
Qítái Zhèn奇台镇TownQítái Xiàn63,777
Sāngèzhuāngzi Zhèn三个庄子镇TownQítái Xiàn3,667
Tătă'ĕr Xiāng塔塔尔乡Rural TownshipQítái Xiàn3,726
Wŭmăchăng Xiāng五马场乡Rural TownshipQítái Xiàn7,172
Xībĕiwān Zhèn西北湾镇TownQítái Xiàn17,979
Xīdì Zhèn西地镇TownQítái Xiàn10,880

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).