Home
Show Map

Nóng'ān Xiàn

County in Chángchūn Shì (Jílín)

County

The population of Nóng'ān Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Nóng'ān Xiàn农安县County960,759
Chángchūn Shì长春市Sub-provincial City8,767,375

Contents: Townships

The population of the townships in Nóng'ān Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bājílĕi Zhèn巴吉垒镇TownNóng'ān Xiàn47,096
Fúlóngquán Zhèn伏龙泉镇TownNóng'ān Xiàn52,621
Gāojiādiàn Zhèn高家店镇TownNóng'ān Xiàn28,138
Hālāhăi Zhèn哈拉海镇TownNóng'ān Xiàn69,582
Huájiā Zhèn华家镇TownNóng'ān Xiàn37,883
Huángyúquān Xiāng黄鱼圈乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn31,477
Kāi'ān Zhèn开安镇TownNóng'ān Xiàn54,341
Kàoshān Zhèn靠山镇TownNóng'ān Xiàn27,111
Lóngwáng Xiāng龙王乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn26,714
Nóng'ān Zhèn农安镇TownNóng'ān Xiàn225,224
Qiángăng Xiāng前岗乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn45,668
Qīngshānkŏu Xiāng青山口乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn28,924
Sāngăng Zhèn三岗镇TownNóng'ān Xiàn30,260
Sānshèngyù Zhèn三盛玉镇TownNóng'ān Xiàn35,041
Shāoguō Zhèn烧锅镇TownNóng'ān Xiàn27,050
Wànjīntă Xiāng万金塔乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn33,718
Wànshùn Xiāng万顺乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn33,105
Wāzhōnggāo Nóngchăng洼中高农场Township-like AreaNóng'ān Xiàn1,786
Xiăochéngzi Xiāng小城子乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn27,584
Xīnnóng Xiāng新农乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn34,130
Yángshùlín Xiāng杨树林乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn35,308
Yŏng'ān Xiāng永安乡Rural TownshipNóng'ān Xiàn27,998

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).