Home
Show Map

Cháoyáng Qū

District in Chángchūn Shì (Jílín)

District

The population of Cháoyáng Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Cháoyáng Qū [incl. Chángchūn High-tech Industrial Development Zone]朝阳区District827,189
Chángchūn Shì长春市Sub-provincial City8,767,375

Contents: Townships

The population of the townships in Cháoyáng Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chóngqìng Jiēdào重庆街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū53,898
Fùfēng Jiēdào富锋街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū26,246
Guīgŭ Jiēdào硅谷街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū16,692
Guìlín Jiēdào桂林街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū68,853
Hóngqí Jiēdào红旗街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū99,815
Húxī Jiēdào湖西街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū107,549
Lèshān Zhèn乐山镇TownCháoyáng Qū25,544
Nánhú Jiēdào南湖街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū90,120
Qiánjìn Jiēdào前进街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū64,961
Qīnghé Jiēdào清和街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū72,299
Shuāngdé Xiāng双德乡Rural TownshipCháoyáng Qū135,513
Yŏngchāng Jiēdào永昌街道Urban SubdistrictCháoyáng Qū49,042
Yŏngchūn Zhèn永春镇TownCháoyáng Qū16,657

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).