Home
Show Map

Ēnyáng Qū

District in Bāzhōng Shì (Sìchuān)

District

The population of Ēnyáng Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ēnyáng Qū [← Bāzhōu Qū]恩阳区District426,307
Bāzhōng Shì巴中市Prefecture-level City3,283,148

Contents: Townships

The population of the townships in Ēnyáng Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chábà Zhèn茶坝镇TownĒnyáng Qū12,807
Guāngōng Zhèn关公镇TownĒnyáng Qū16,432
Huācóng Zhèn花丛镇TownĒnyáng Qū26,817
Jiŭ Zhèn九镇TownĒnyáng Qū9,050
Liŭlín Zhèn柳林镇TownĒnyáng Qū28,915
Míngyáng Zhèn [Ēnyáng Zhèn]恩阳镇TownĒnyáng Qū66,560
Qīngmù Zhèn [→ Sīchéng Jiēdào, Míngyáng Zhèn]青木镇TownĒnyáng Qū14,915
Qúnlè Zhèn群乐镇TownĒnyáng Qū12,866
Sānhuì Zhèn [incl. Sānhuì Zhèn, Yùjĭng Xiāng, Yìxīng Xiāng]三汇镇TownĒnyáng Qū31,268
Sānxīng Xiāng三星乡Rural TownshipĒnyáng Qū10,065
Shàngbāmiào Zhèn上八庙镇TownĒnyáng Qū14,703
Shíchéng Xiāng石城乡Rural TownshipĒnyáng Qū13,762
Shuāngshèng Zhèn双胜镇TownĒnyáng Qū17,823
Wàn'ān Xiāng万安乡Rural TownshipĒnyáng Qū11,398
Wŭfèng Xiāng舞凤乡Rural TownshipĒnyáng Qū6,908
Xiàbāmiào Zhèn [incl. Guānyīnjĭng Zhèn]下八庙镇TownĒnyáng Qū33,515
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownĒnyáng Qū13,576
Yĭnjiā Zhèn尹家镇TownĒnyáng Qū7,518
Yùshān Zhèn玉山镇TownĒnyáng Qū37,283
Yúxī Zhèn [incl. Sānhéchăng Zhèn]渔溪镇TownĒnyáng Qū40,126

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).