Home
Show Map

Lĭ Xiàn

County in Chángdé Shì / 常德市

County

The population of Lĭ Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Lĭ Xiàn澧县County826,655
Chángdé Shì常德市Prefecture-level City5,714,623

Contents: Townships

The population of the townships in Lĭ Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Cénnán Xiāng涔南乡Rural TownshipLĭ Xiàn20,097
Chēxī Xiāng车溪乡Rural TownshipLĭ Xiàn25,168
Dàohé Xiāng道河乡Rural TownshipLĭ Xiàn13,044
Dàpíng Xiāng大坪乡Rural TownshipLĭ Xiàn17,822
Dàyàndàng Zhèn大堰垱镇TownLĭ Xiàn33,632
Dòngshì Xiāng洞市乡Rural TownshipLĭ Xiàn10,833
Fāngshípíng Zhèn方石坪镇TownLĭ Xiàn12,719
Fùxīngchăng Zhèn复兴厂镇TownLĭ Xiàn15,461
Gānxītān Zhèn甘溪滩镇TownLĭ Xiàn17,324
Guānhuàn Xiāng官垸乡Rural TownshipLĭ Xiàn17,452
Huŏliánpō Zhèn火连坡镇TownLĭ Xiàn13,818
Jīnluó Zhèn金罗镇TownLĭ Xiàn25,654
Jiŭhuàn Xiāng九垸乡Rural TownshipLĭ Xiàn21,668
Léigōngtă Zhèn雷公塔镇TownLĭ Xiàn18,444
Lĭdàn Xiāng澧澹乡Rural TownshipLĭ Xiàn37,941
Lĭdōng Xiāng澧东乡Rural TownshipLĭ Xiàn25,632
Lĭnán Zhèn澧南镇TownLĭ Xiàn24,804
Lĭyáng Zhèn澧阳镇TownLĭ Xiàn199,773
Mătóupū Zhèn码头铺镇TownLĭ Xiàn13,209
Mèngxī Zhèn梦溪镇TownLĭ Xiàn23,057
Rúdōng Xiāng如东乡Rural TownshipLĭ Xiàn22,449
Shuānglóng Xiāng双龙乡Rural TownshipLĭ Xiàn12,822
Tàiqīng Xiāng太青乡Rural TownshipLĭ Xiàn14,513
Wángjiāchăng Zhèn王家厂镇TownLĭ Xiàn19,471
Xiăodùkŏu Zhèn小渡口镇TownLĭ Xiàn42,070
Yángjiāfāng Xiāng杨家坊乡Rural TownshipLĭ Xiàn8,592
Yánjĭng Zhèn盐井镇TownLĭ Xiàn14,904
Yíwàn Xiāng宜万乡Rural TownshipLĭ Xiàn19,608
Yŏngfēng Xiāng永丰乡Rural TownshipLĭ Xiàn19,932
Zhákŏu Xiāng闸口乡Rural TownshipLĭ Xiàn19,698
Zhānggōngmiào Zhèn张公庙镇TownLĭ Xiàn26,176
Zhōngwŭ Xiāng中武乡Rural TownshipLĭ Xiàn18,868

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.