Home  →    →  
Show Map

China: Guìzhōu

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Guìzhōu Province by census years.

NameNativeStatusPopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Ānshùn Shì安顺市Prefecture-level City2,331,7412,297,612
Guānlĭng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn关岭布依族苗族自治县Autonomous County280,755301,363
Píngbà Qū平坝区District323,959297,990
Pŭdìng Xiàn普定县County353,803378,452
Xīxiù Qū西秀区District767,307765,399
Zhènníng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn镇宁布依族苗族自治县Autonomous County308,569284,063
Zĭyún Miáozú Bùyīzú Zìzhìxiàn紫云苗族布依族自治县Autonomous County297,348270,345
Bìjié Shì毕节市Prefecture-level City6,327,4716,537,498
Dàfāng Xiàn大方县County851,729776,324
Hèzhāng Xiàn赫章县County611,243649,357
Jīnshā Xiàn金沙县County496,063560,575
Nàyōng Xiàn纳雍县County661,772670,272
Qiánxī Xiàn黔西县County697,075695,947
Qīxīngguān Qū七星关区District1,128,2301,137,383
Wēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn威宁彝族回族苗族自治县Autonomous County1,056,0091,263,521
Zhījīn Xiàn织金县County825,350784,119
Guìyáng Shì贵阳市Prefecture-level City3,718,4494,322,611
Báiyún Qū白云区District187,695264,496
Guānshānhú Qū [← Wūdāng Qū]观山湖区District...167,256
Huāxī Qū [incl. Xiăohé Qū]花溪区District480,164607,051
Kāiyáng Xiàn开阳县County389,252358,248
Nánmíng Qū南明区District687,804829,326
Qīngzhèn Shì清镇市County-level City471,305467,790
Wūdāng Qū乌当区District...209,715
Xīfēng Xiàn息烽县County221,583212,897
Xiūwén Xiàn修文县County262,039248,926
Yúnyán Qū云岩区District698,988956,906
Liùpánshuĭ Shì六盘水市Prefecture-level City2,744,0852,851,332
Liùzhītè Qū六枝特区District541,762495,162
Pán Xiàn盘县County1,070,8021,035,345
Shuĭchéng Xiàn水城县County678,228704,615
Zhōngshān Qū钟山区District453,293616,210
Qiándōngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzhōu黔东南苗族侗族自治州Buyei and Dong Autonomous Prefecture3,844,6973,481,891
Céngŏng Xiàn岑巩县County187,734162,444
Cóngjiāng Xiàn从江县County301,513290,960
Dānzhài Xiàn丹寨县County135,400122,430
Huángpíng Xiàn黄平县County292,121263,363
Jiànhé Xiàn剑河县County189,085180,624
Jĭnpíng Xiàn锦屏县County190,429154,869
Kăilĭ Shì凯里市County-level City433,236479,011
Léishān Xiàn雷山县County132,004117,190
Lípíng Xiàn黎平县County458,533391,047
Májiāng Xiàn麻江县County203,481167,641
Róngjiāng Xiàn榕江县County300,369286,322
Sānsuì Xiàn三穗县County170,167155,735
Shībĭng Xiàn施秉县County137,171130,464
Táijiāng Xiàn台江县County142,386112,319
Tiānzhù Xiàn天柱县County348,302263,850
Zhènyuăn Xiàn镇远县County222,766203,622
Qiánnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu黔南布依族苗族自治州Buyei and Miao Autonomous Prefecture3,569,8473,232,714
Chángshùn Xiàn长顺县County226,235191,129
Dúshān Xiàn独山县County317,910265,212
Dūyún Shì都匀市County-level City463,426443,721
Fúquán Shì福泉市County-level City292,720283,904
Guìdìng Xiàn贵定县County267,809231,118
Huìshuĭ Xiàn惠水县County388,896342,647
Lìbō Xiàn荔波县County171,366144,865
Lónglĭ Xiàn龙里县County192,436180,865
Luódiàn Xiàn罗甸县County293,994257,236
Píngtáng Xiàn平塘县County267,368228,560
Sāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn三都水族自治县Autonomous County297,442283,139
Wèng'ān Xiàn瓮安县County390,245380,318
Qiánxīnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu黔西南布依族苗族自治州Buyei and Miao Autonomous Prefecture2,864,9202,804,612
Ānlóng Xiàn安龙县County399,384356,255
Cèhēng Xiàn册亨县County215,030190,413
Pŭ'ān Xiàn普安县County259,881254,247
Qínglóng Xiàn晴隆县County258,031246,809
Wàngmó Xiàn望谟县County273,113251,966
Xīngrén Xiàn兴仁县County425,091417,919
Xīngyì Shì兴义市County-level City719,605783,120
Zhēnfēng Xiàn贞丰县County314,785303,883
Tóngrén Shì铜仁市Prefecture-level City3,302,6253,093,204
Bìjiāng Qū碧江区District308,583361,670
Déjiāng Xiàn德江县County388,639367,920
Jiāngkŏu Xiàn江口县County189,288172,761
Shíqiān Xiàn石阡县County334,508304,387
Sīnán Xiàn思南县County543,389499,336
Sōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn松桃苗族自治县Autonomous County547,488486,748
Wànshān Qū万山区District54,67447,818
Yánhé Tŭjiāzú Zìzhìxiàn沿河土家族自治县Autonomous County474,331449,819
Yìnjiāng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn印江土家族苗族自治县Autonomous County335,263284,220
Yùpíng Dòngzú Zìzhìxiàn玉屏侗族自治县Autonomous County126,462118,525
Zūnyì Shì遵义市Prefecture-level City6,543,8606,127,082
Bōzhōu Qū [← Zūnyì Xiàn]播州区District1,243,193942,904
Chìshuĭ Shì赤水市County-level City251,780237,052
Dàozhēn Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn道真仡佬族苗族自治县Autonomous County286,715244,159
Fènggāng Xiàn凤冈县County370,253313,128
Hónghuāgăng Qū红花岗区District...656,592
Huìchuān Qū汇川区District...438,279
Méitán Xiàn湄潭县County411,613377,358
Rénhuái Shì仁怀市County-level City520,759546,477
Suíyáng Xiàn绥阳县County457,104380,083
Tóngzĭ Xiàn桐梓县County575,580521,840
Wùchuān Gēlăozú Miáozú Zìzhìxiàn务川仡佬族苗族自治县Autonomous County386,164321,657
Xíshuĭ Xiàn习水县County591,208523,180
Yúqìng Xiàn余庆县County252,965234,739
Zhèng'ān Xiàn正安县County504,832389,634
Guìzhōu贵州省Province35,247,69534,748,556

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2016, as far as sufficient information is available.