Home
Show Map

China: Yúnnán

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Yúnnán Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameNativeStatusPopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Băoshān Shì保山市Prefecture-level City2,348,3152,506,491
Chāngníng Xiàn昌宁县County333,241343,566
Lónglíng Xiàn龙陵县County260,097277,319
Lóngyáng Qū隆阳区District846,865935,618
Shīdiàn Xiàn施甸县County314,187305,223
Téngchōng Shì腾冲市County-level City593,925644,765
Chŭxióng Yízú Zìzhìzhōu楚雄彝族自治州Yi Autonomous Prefecture2,542,5302,684,169
Chŭxióng Shì楚雄市County-level City503,682588,620
Dàyáo Xiàn大姚县County279,838273,315
Lùfēng Xiàn禄丰县County414,258422,770
Móudìng Xiàn牟定县County195,322208,726
Nánhuá Xiàn南华县County227,970236,133
Shuāngbǎi Xiàn双柏县County153,403159,867
Wŭdìng Xiàn武定县County262,601271,963
Yáo'ān Xiàn姚安县County199,071197,676
Yŏngrén Xiàn永仁县County103,606109,304
Yuánmóu Xiàn元谋县County202,779215,795
Dàlĭ Báizú Zìzhìzhōu大理白族自治州Bai Autonomous Prefecture3,296,5523,456,323
Bīnchuān Xiàn宾川县County324,412348,754
Dàlĭ Shì大理市County-level City521,169652,045
Ĕryuán Xiàn洱源县County315,003268,313
Hèqìng Xiàn鹤庆县County249,030255,328
Jiànchuān Xiàn剑川县County165,900169,973
Mídù Xiàn弥渡县County296,860313,156
Nánjiàn Yízú Zìzhìxiàn南涧彝族自治县Autonomous County209,887211,433
Wēishān Yízú Huízú Zìzhìxiàn巍山彝族回族自治县Autonomous County296,124304,368
Xiángyún Xiàn祥云县County437,371455,605
Yàngbì Yízú Zìzhìxiàn漾濞彝族自治县Autonomous County105,380102,305
Yŏngpíng Xiàn永平县County178,438175,163
Yúnlóng Xiàn云龙县County196,978199,880
Déhóng Dăizú Jĭngpōzú Zìzhìzhōu德宏傣族景颇族自治州Dai and Jingpo Autonomous Prefecture1,082,5991,211,440
Liánghé Xiàn梁河县County150,985154,175
Lŏngchuān Xiàn陇川县County170,006181,580
Máng Shì [Luxi]芒市County-level City337,406389,891
Ruìlì Shì瑞丽市County-level City155,210180,627
Yíngjiāng Xiàn盈江县County268,992305,167
Díqìng Zàngzú Zìzhìzhōu [Dêqên]迪庆藏族自治州Tibetan Autonomous Prefecture353,518400,182
Déqīn Xiàn [Dêqên]德钦县County60,08566,589
Wéixī Lìsùzú Zìzhìxiàn维西傈僳族自治县Autonomous County146,017160,605
Xiānggélĭlā Shì [Shangri-La]香格里拉市County-level City147,416172,988
Hónghé Hānízú Yízú Zìzhìzhōu红河哈尼族彝族自治州Hani and Yi Autonomous Prefecture4,130,4634,500,896
Gèjiù Shì个旧市County-level City453,311459,781
Hékŏu Yáozú Zìzhìxiàn河口瑶族自治县Autonomous County95,451104,609
Hónghé Xiàn红河县County267,627296,480
Jiànshuĭ Xiàn建水县County513,712531,456
Jīnpíng Miáozú Yáozú Dăizú Zìzhìxiàn金平苗族瑶族傣族自治县Autonomous County316,171356,227
Kāiyuăn Shì开远市County-level City292,039322,693
Lǜchūn Xiàn绿春县County201,256222,180
Lúxī Xiàn泸西县County365,585400,734
Mĕngzì Shì蒙自市County-level City340,051417,156
Mílè Shì弥勒市County-level City495,642539,725
Píngbiān Miáozú Zìzhìxiàn屏边苗族自治县Autonomous County149,088153,964
Shípíng Xiàn石屏县County277,580299,114
Yuányáng Xiàn元阳县County362,950396,777
Kūnmíng Shì昆明市Prefecture-level City5,781,2946,432,209
Ānníng Shì安宁市County-level City295,173341,341
Chénggòng Qū呈贡区District180,685310,843
Dōngchuān Qū东川区District275,564271,917
Fùmín Xiàn富民县County140,046145,554
Guāndù Qū官渡区District1,398,305853,371
Jìnníng Qū [← Jìnníng Xiàn]晋宁区District267,739283,784
Lùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn禄劝彝族苗族自治县Autonomous County429,355396,404
Pánlóng Qū盘龙区District344,754809,881
Shílín Yízú Zìzhìxiàn石林彝族自治县Autonomous County223,978246,218
Sōngmíng Xiàn嵩明县County330,514287,095
Wŭhuá Qū五华区District413,420855,521
Xīshān Qū西山区District603,363753,813
Xúndiàn Huízú Yízú Zìzhìxiàn寻甸回族彝族自治县Autonomous County481,721457,068
Yíliáng Xiàn宜良县County396,677419,399
Lìjiāng Shì丽江市Prefecture-level City1,126,6461,244,769
Gŭchéng Qū古城区District...211,151
Huápíng Xiàn华坪县County154,968168,028
Nínglàng Yízú Zìzhìxiàn宁蒗彝族自治县Autonomous County229,204258,869
Yŏngshèng Xiàn永胜县County375,769392,024
Yùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn玉龙纳西族自治县Autonomous County...214,697
Líncāng Shì临沧市Prefecture-level City2,332,5702,429,497
Cāngyuán Wăzú Zìzhìxiàn沧源佤族自治县Autonomous County202,579179,098
Fèngqìng Xiàn凤庆县County426,943458,322
Gĕngmă Dăizú Wăzú Zìzhìxiàn耿马傣族佤族自治县Autonomous County313,220296,302
Línxiáng Qū临翔区District285,163323,708
Shuāngjiāng Lāhùzú Wăzú Bùlăngzú Dăizú Zìzhìxiàn双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县Autonomous County165,982176,549
Yŏngdé Xiàn永德县County339,918369,702
Yún Xiàn云县County416,507449,460
Zhènkāng Xiàn镇康县County182,258176,356
Nùjiāng Lìsùzú Zìzhìzhōu怒江傈僳族自治州Lisu Autonomous Prefecture491,824534,337
Fúgòng Xiàn福贡县County88,12798,616
Gòngshān Dúlóngzú Nùzú Zìzhìxiàn贡山独龙族怒族自治县Autonomous County34,74637,894
Lánpíng Báizú Pŭmĭzú Zìzhìxiàn兰坪白族普米族自治县Autonomous County196,977212,992
Lúshuĭ Shì泸水市County-level City171,974184,835
Pŭ'ĕr Shì普洱市Prefecture-level City2,480,3462,542,898
Jiāngchéng Hānízú Yízú Zìzhìxiàn江城哈尼族彝族自治县Autonomous County100,243121,545
Jĭngdōng Yízú Zìzhìxiàn景东彝族自治县Autonomous County352,089359,527
Jĭnggŭ Dăizú Yízú Zìzhìxiàn景谷傣族彝族自治县Autonomous County288,794291,672
Láncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn澜沧拉祜族自治县Autonomous County464,016491,884
Mènglián Dăizú Lāhùzú Wăzú Zìzhìxiàn孟连傣族拉祜族佤族自治县Autonomous County208,593135,538
Mòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn墨江哈尼族自治县Autonomous County355,364360,507
Níng'ĕr Hānízú Yízú Zìzhìxiàn宁洱哈尼族彝族自治县Autonomous County188,106185,719
Sīmáo Qū思茅区District230,834296,565
Xīméng Wăzú Zìzhìxiàn西盟佤族自治县Autonomous County86,59891,335
Zhènyuán Yízú Hānízú Lāhùzú Zìzhìxiàn镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县Autonomous County205,709208,606
Qŭjìng Shì曲靖市Prefecture-level City5,466,0895,855,055
Fùyuán Xiàn富源县County657,474722,640
Huìzé Xiàn会泽县County844,485908,292
Lùliáng Xiàn陆良县County581,764622,397
Luópíng Xiàn罗平县County515,211549,680
Mălóng Qū [← Mălóng Xiàn]马龙区District185,766184,989
Qílín Qū麒麟区District648,956740,747
Shīzōng Xiàn师宗县County349,770392,361
Xuānwēi Shì宣威市County-level City1,292,8251,302,891
Zhānyì Qū沾益区District389,838431,058
Wénshān Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzhōu文山壮族苗族自治州Zhuang and Miao Autonomous Prefecture3,268,5533,517,946
Fùníng Xiàn富宁县County382,913407,537
Guăngnán Xiàn广南县County730,376787,449
Măguān Xiàn马关县County350,002367,507
Málìpō Xiàn麻栗坡县County267,986277,960
Qiūbĕi Xiàn丘北县County434,009477,441
Wénshān Shì文山市County-level City429,639481,505
Xīchóu Xiàn西畴县County236,120255,286
Yànshān Xiàn砚山县County437,508463,261
Xīshuāngbănnà Dăizú Zìzhìzhōu西双版纳傣族自治州Dai Autonomous Prefecture993,3971,133,515
Jĭnghóng Shì景洪市County-level City443,672519,935
Mĕnghăi Xiàn勐海县County314,068331,850
Mĕnglà Xiàn勐腊县County235,657281,730
Yùxī Shì玉溪市Prefecture-level City2,073,0052,303,518
Chéngjiāng Xiàn澄江县County149,748169,366
Éshān Yízú Zìzhìxiàn峨山彝族自治县Autonomous County151,426162,831
Hóngtă Qū红塔区District409,044495,129
Huáníng Xiàn华宁县County196,519214,650
Jiāngchuān Qū江川区District257,078280,889
Tōnghăi Xiàn通海县County275,063300,800
Xīnpíng Yízú Dăizú Zìzhìxiàn新平彝族傣族自治县Autonomous County264,615285,344
Yìmén Xiàn易门县County169,581177,110
Yuánjiāng Hānízú Yízú Dăizú Zìzhìxiàn元江哈尼族彝族傣族自治县Autonomous County199,931217,399
Zhāotōng Shì昭通市Prefecture-level City4,592,3885,213,521
Dàguān Xiàn大关县County235,802263,225
Lŭdiàn Xiàn鲁甸县County345,740390,654
Qiăojiā Xiàn巧家县County461,034516,349
Shuĭfù Shì [← Shuĭfù Xiàn]水富市County-level City89,973102,143
Suíjiāng Xiàn绥江县County141,989153,091
Wēixìn Xiàn威信县County328,184385,865
Yánjīn Xiàn盐津县County323,860369,881
Yíliáng Xiàn彝良县County477,811521,838
Yŏngshàn Xiàn永善县County362,943394,267
Zhāoyáng Qū昭阳区District727,959787,837
Zhènxióng Xiàn镇雄县County1,097,0931,328,371
Yúnnán云南省Province42,360,08945,966,766

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2018, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males23,856,696
Females22,110,070
Urbanization (C 2010)
Rural30,007,694
Urban15,959,072
Age Groups (C 2010)
0-14 years9,526,792
15-64 years32,934,500
65+ years3,505,474
Age Distribution (C 2010)
0-9 years6,051,467
10-19 years7,168,466
20-29 years7,656,324
30-39 years8,311,477
40-49 years7,413,839
50-59 years4,279,866
60-69 years2,813,270
70-79 years1,698,300
80+ years573,757
Generations in Household (C 2010)
12,927,576
26,343,962
32,912,622
4+155,801