Home
Show Map

Lĭlíng Shì

County-level City in Zhūzhōu Shì / 株洲市

County-level City

The population of Lĭlíng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Lĭlíng Shì醴陵市County-level City947,387
Zhūzhōu Shì株洲市Prefecture-level City3,857,100

Contents: Townships

The population of the townships in Lĭlíng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báitùtán Zhèn白兔潭镇TownLĭlíng Shì35,806
Bănshān Zhèn板杉镇TownLĭlíng Shì35,099
Chuánwān Zhèn船湾镇TownLĭlíng Shì23,189
Dàzhàng Zhèn大障镇TownLĭlíng Shì45,828
Dōngbăo Xiāng东堡乡Rural TownshipLĭlíng Shì19,185
Dōngfù Zhèn东富镇TownLĭlíng Shì40,437
Fēnglínshì Xiāng枫林市乡Rural TownshipLĭlíng Shì13,461
Fùlĭ Zhèn富里镇TownLĭlíng Shì34,669
Guānzhuāng Zhèn官庄镇TownLĭlíng Shì11,807
Hèjiāqiáo Zhèn贺家桥镇TownLĭlíng Shì17,971
Huángní'ào Jiēdào黄泥坳街道Urban SubdistrictLĭlíng Shì49,332
Huángtăzuĭ Zhèn黄獭嘴镇TownLĭlíng Shì16,744
Jiāshù Zhèn嘉树镇TownLĭlíng Shì21,376
Jūnchŭ Zhèn均楚镇TownLĭlíng Shì35,792
Láilóngmén Jiēdào来龙门街道Urban SubdistrictLĭlíng Shì77,866
Lìshānbà Zhèn栗山坝镇TownLĭlíng Shì33,201
Nánqiáo Zhèn南桥镇TownLĭlíng Shì40,556
Pŭkŏu Zhèn浦口镇TownLĭlíng Shì39,290
Qīngshuĭjiāng Xiāng清水江乡Rural TownshipLĭlíng Shì21,668
Shénfúgăng Zhèn神福港镇TownLĭlíng Shì24,603
Shĕntán Zhèn沈潭镇TownLĭlíng Shì20,071
Shítíng Zhèn石亭镇TownLĭlíng Shì32,459
Sìfén Zhèn泗汾镇TownLĭlíng Shì36,607
Sūnjiāwān Zhèn孙家湾镇TownLĭlíng Shì20,222
Wángfāng Zhèn王坊镇TownLĭlíng Shì28,421
Wángxiān Zhèn王仙镇TownLĭlíng Shì36,580
Xiānxiá Zhèn仙霞镇TownLĭlíng Shì18,472
Xīnyáng Xiāng新阳乡Rural TownshipLĭlíng Shì21,179
Xīshān Jiēdào西山街道Urban SubdistrictLĭlíng Shì48,128
Yángsān Jiēdào阳三街道Urban SubdistrictLĭlíng Shì47,368

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).