Home
Show Map

Liáozhōng Qū

District in Shĕnyáng Shì / 沈阳市

District

The population of Liáozhōng Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Liáozhōng Qū辽中区District476,081
Shĕnyáng Shì沈阳市Sub-provincial City8,106,171

Contents: Townships

The population of the townships in Liáozhōng Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángtān (Jīngjìjìshùkāifāqū) Zhèn长滩镇(经济技术开发区)TownLiáozhōng Qū17,345
Chéngjiāo Jiēdào城郊街道办事处Urban SubdistrictLiáozhōng Qū13,279
Cíyútuó Jiēdào茨榆坨街道办事处Urban SubdistrictLiáozhōng Qū52,566
Dàhēigăngzi Zhèn大黑岗子镇TownLiáozhōng Qū11,471
Lăodàfáng Zhèn老大房镇TownLiáozhōng Qū12,780
Lăoguāntuó Zhèn老观坨镇TownLiáozhōng Qū11,667
Lĕngzibăo Zhèn冷子堡镇TownLiáozhōng Qū25,096
Liáozhōng Zhèn辽中镇TownLiáozhōng Qū113,281
Liú'èrbăo Zhèn刘二堡镇TownLiáozhōng Qū17,478
Liùjiānfáng Zhèn六间房镇TownLiáozhōng Qū21,061
Măndūhù Zhèn满都户镇TownLiáozhōng Qū17,544
Niúxīntuó Zhèn牛心坨镇TownLiáozhōng Qū17,050
Pānjiābăo Zhèn潘家堡镇TownLiáozhōng Qū13,816
Sìfāngtái (Jīngjìjìshùkāifāqū) Nóngchăng四方台农场(经济技术开发区)Township-like AreaLiáozhōng Qū1,448
Sìfāngtái (Jīngjìjìshùkāifāqū) Zhèn四方台镇(经济技术开发区)TownLiáozhōng Qū16,528
Xiàozhàimén Zhèn肖寨门镇TownLiáozhōng Qū23,170
Xīnmíntún (Jīngjìjìshùkāifāqū) Zhèn新民屯镇(经济技术开发区)TownLiáozhōng Qū15,755
Yăngshìbăo Zhèn养士堡镇TownLiáozhōng Qū14,171
Yángshìgăng Zhèn杨士岗镇TownLiáozhōng Qū14,153
Yújiāfáng Zhèn于家房镇TownLiáozhōng Qū21,022
Zhūjiāfáng Zhèn朱家房镇TownLiáozhōng Qū25,400

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).