Home
Show Map

China: Chóngqìng Shì / 重庆市

Districts and Counties

The population of all city districts (qū) and counties (xiàn) in Chóngqìng Shì (provincial city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bānán Qū巴南区District918,692
Bĕibèi Qū北碚区District680,360
Bìshān Qū璧山区District586,034
Chángshòu Qū长寿区District770,009
Chéngkŏu Xiàn城口县County192,967
Dàdùkŏu Qū大渡口区District301,042
Dàzú Qū [incl. Shuangqiao]大足区District721,359
Diànjiāng Xiàn垫江县County704,458
Fēngdū Xiàn丰都县County649,182
Fèngjié Xiàn奉节县County834,259
Fúlíng Qū涪陵区District1,066,714
Héchuān Qū合川区District1,293,028
Jiāngbĕi Qū江北区District738,003
Jiāngjīn Qū江津区District1,233,149
Jiŭlóngpō Qū九龙坡区District1,084,419
Kāizhōu Qū开州区District1,160,336
Liángpíng Qū [← Liángpíng Xiàn]梁平区District687,525
Nán'àn Qū南岸区District759,570
Nánchuān Qū南川区District534,329
Péngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn彭水苗族土家族自治县Autonomous County545,094
Qiánjiāng Qū黔江区District445,012
Qíjiāng Qū [incl. Wansheng]綦江区District1,056,817
Róngchāng Qū荣昌区District661,253
Shāpíngbà Qū沙坪坝区District1,000,013
Shízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn石柱土家族自治县Autonomous County415,050
Tóngliáng Qū铜梁区District600,086
Tóngnán Qū潼南区District639,985
Wànzhōu Qū万州区District1,563,050
Wŭlóng Qū [← Wŭlóng Xiàn]武隆区District351,038
Wūshān Xiàn巫山县County495,072
Wūxī Xiàn巫溪县County414,073
Xiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn秀山土家族苗族自治县Autonomous County501,590
Yŏngchuān Qū永川区District1,024,708
Yŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn酉阳土家族苗族自治县Autonomous County578,058
Yúbĕi Qū渝北区District1,345,410
Yúnyáng Xiàn云阳县County912,912
Yúzhōng Qū渝中区District630,090
Zhōng Xiàn忠县County751,424
Chóngqìng Shì重庆市Provincial City28,846,170

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Chóngqìng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusDistrict / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àikŏu Zhèn隘口镇TownXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn14,956
Ānfù Jiēdào安富街道办事处Urban SubdistrictRóngchāng Qū40,268
Ānjū Zhèn安居镇TownTóngliáng Qū21,000
Ānlán Zhèn安澜镇TownBānán Qū31,546
Ānpíng Xiāng安坪乡Rural TownshipFèngjié Xiàn24,767
Ānshèng Xiāng安胜乡Rural TownshipLiángpíng Qū8,675
Ānwĕn Zhèn安稳镇TownQíjiāng Qū30,553
Ānxī Zhèn安溪镇TownTóngliáng Qū6,075
Ānzi Xiāng鞍子乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn12,114
Āpéngjiāng Zhèn阿蓬江镇TownQiánjiāng Qū18,596
Bāchuān Jiēdào巴川街道Urban SubdistrictTóngliáng Qū80,534
Bāfú Zhèn巴福镇TownJiŭlóngpō Qū14,728
Băi'ānbà Jiēdào百安坝街道办事处Urban SubdistrictWànzhōu Qū91,947
Báidìchéngfēngjĭngqū Guănlĭwĕiyuánhuì白帝城风景区管理委员会Township-like AreaFèngjié Xiàn25,965
Báidì Zhèn白帝镇TownFèngjié Xiàn30,251
Báihè Jiēdào白鹤街道办事处Urban SubdistrictKāizhōu Qū40,937
Bǎijiā Zhèn柏家镇TownLiángpíng Qū14,163
Báijiā Zhèn白家镇TownDiànjiāng Xiàn19,133
Bǎilín Zhèn柏林镇TownJiāngjīn Qū38,564
Báilù Zhèn白鹿镇TownWūxī Xiàn14,870
Báimă Zhèn白马镇TownWŭlóng Qū25,629
Báiqiáo Zhèn白桥镇TownKāizhōu Qū13,796
Báiquán Xiāng白泉乡Rural TownshipKāizhōu Qū8,229
Báishā Zhèn白沙镇TownJiāngjīn Qū115,761
Báishā Zhèn白沙镇TownNánchuān Qū6,412
Băishèng Zhèn百胜镇TownFúlíng Qū41,114
Báishí Xiāng白石乡Rural TownshipQiánjiāng Qū11,706
Báishìyì Zhèn白市驿镇TownJiŭlóngpō Qū74,989
Báishí Zhèn白石镇TownZhōng Xiàn32,024
Báitāo Jiēdào白涛街道办事处Urban SubdistrictFúlíng Qū46,160
Báitŭ Xiāng白土乡Rural TownshipQiánjiāng Qū5,188
Báitŭ Zhèn白土镇TownWànzhōu Qū16,790
Báiyáng Zhèn白羊镇TownWànzhōu Qū38,078
Báiyáng Zhèn白羊镇TownTóngliáng Qū9,284
Báiyún Xiāng白云乡Rural TownshipWŭlóng Qū5,457
Bǎizĭ Zhèn柏梓镇TownTóngnán Qū47,879
Bājiā Xiāng巴家乡Rural TownshipXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn4,016
Bākē Zhèn八颗镇TownChángshòu Qū36,698
Bănqiáo Xiāng板桥乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn7,249
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownYŏngchuān Qū22,725
Bănxī Xiāng板溪乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn11,164
Băo'ān Xiāng保安乡Rural TownshipXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn6,994
Băodĭng Zhèn宝顶镇TownDàzú Qū17,591
Băofēng Zhèn宝峰镇TownYŏngchuān Qū14,007
Băohé Zhèn保合镇TownFēngdū Xiàn18,112
Bāojiā Zhèn包家镇TownDiànjiāng Xiàn13,452
Băojiā Zhèn保家镇TownPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn39,738
Băolóng Zhèn宝龙镇TownTóngnán Qū14,600
Bàolóng Zhèn抱龙镇TownWūshān Xiàn19,472
Bāoluán Zhèn包鸾镇TownFēngdū Xiàn21,417
Băopíng Zhèn宝坪镇TownYúnyáng Xiàn19,728
Băoxīng Zhèn宝兴镇TownDàzú Qū18,963
Bāqiáo Zhèn八桥镇TownDàdùkŏu Qū36,664
Bāshān Zhèn巴山镇TownChéngkŏu Xiàn10,820
Báshān Zhèn拔山镇TownZhōng Xiàn47,977
Bātáng Zhèn八塘镇TownBìshān Qū23,851
Bāyáng Zhèn巴阳镇TownYúnyáng Xiàn10,840
Bĕipíng Xiāng北屏乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn4,964
Bĕiwēnquán Jiēdào北温泉街道Urban SubdistrictBĕibèi Qū84,847
Bìchéng Jiēdào璧城街道办事处Urban SubdistrictBìshān Qū204,702
Biékŏu Xiāng别口乡Rural TownshipTóngnán Qū7,879
Bìshān Zhèn碧山镇TownLiángpíng Qū18,102
Càijiāgăng Zhèn蔡家岗镇TownBĕibèi Qū35,564
Càijiā Zhèn蔡家镇TownJiāngjīn Qū43,922
Càiyuánbà Jiēdào菜园坝街道办事处Urban SubdistrictYúzhōng Qū38,380
Cānggōu Xiāng沧沟乡Rural TownshipWŭlóng Qū8,497
Cānglĭng Zhèn苍岭镇TownYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn12,723
Cáohuí Zhèn曹回镇TownDiànjiāng Xiàn21,028
Căojiē Jiēdào草街街道Urban SubdistrictHéchuān Qū44,237
Căotáng Zhèn草堂镇TownFèngjié Xiàn29,647
Cénxī Xiāng岑溪乡Rural TownshipXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn5,611
Cháng'ān Tŭjiāzú Xiāng长安土家族乡Rural TownshipFèngjié Xiàn11,976
Chángbà Zhèn长坝镇TownWŭlóng Qū15,286
Chángguì Xiāng长桂乡Rural TownshipWūxī Xiàn4,770
Chánglĭng Zhèn长岭镇TownWànzhōu Qū34,962
Chánglóng Xiāng长龙乡Rural TownshipDiànjiāng Xiàn16,605
Chángpíng Xiāng长坪乡Rural TownshipWànzhōu Qū8,580
Chángshā Zhèn长沙镇TownKāizhōu Qū47,170
Chángshēngqiáo Zhèn长生桥镇TownNán'àn Qū57,960
Chángshòuhú Zhèn长寿湖镇TownChángshòu Qū37,839
Chángtān Xiāng长滩乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn14,396
Chángtān Zhèn长滩镇TownWànzhōu Qū17,904
Chāngyuán Jiēdào昌元街道办事处Urban SubdistrictRóngchāng Qū118,362
Chāngzhōu Jiēdào昌洲街道办事处Urban SubdistrictRóngchāng Qū68,291
Cháotiānmén Jiēdào朝天门街道办事处Urban SubdistrictYúzhōng Qū27,338
Cháoyáng Jiēdào朝阳街道Urban SubdistrictBĕibèi Qū38,127
Cháoyáng Zhèn朝阳镇TownWūxī Xiàn13,524
Cháshānzhúhăi Jiēdào茶山竹海街道Urban SubdistrictYŏngchuān Qū42,383
Chéngbĕi Xiāng城北乡Rural TownshipLiángpíng Qū14,306
Chéngdōng Jiēdào城东街道办事处Urban SubdistrictQiánjiāng Qū71,304
Chéngdōng Xiāng城东乡Rural TownshipLiángpíng Qū6,519
Chéngjiāng Zhèn澄江镇TownBĕibèi Qū28,056
Chéngnán Jiēdào城南街道办事处Urban SubdistrictQiánjiāng Qū33,844
Chéngxiāng Zhèn城厢镇TownWūxī Xiàn89,080
Chéngxī Jiēdào城西街道办事处Urban SubdistrictQiánjiāng Qū38,579
Chéngxī Zhèn澄溪镇TownDiànjiāng Xiàn41,321
Chénjiābà Jiēdào陈家坝街道办事处Urban SubdistrictWànzhōu Qū24,745
Chénjiāqiáo Zhèn陈家桥镇TownShāpíngbà Qū54,828
Chénshí Jiēdào陈食街道Urban SubdistrictYŏngchuān Qū39,863
Chētián Xiāng车田乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn4,946
Chóngkān Zhèn崇龛镇TownTóngnán Qū27,745
Chóngyì Jiēdào崇义街道办事处Urban SubdistrictFúlíng Qū75,746
Chūnhuīlù Jiēdào春晖路街道Urban SubdistrictDàdùkŏu Qū86,306
Cíqìkŏu Jiēdào磁器口街道Urban SubdistrictShāpíngbà Qū18,963
Cíyún Zhèn慈云镇TownJiāngjīn Qū18,551
Cízhú Xiāng茨竹乡Rural TownshipWànzhōu Qū5,272
Cízhú Zhèn茨竹镇TownYúbĕi Qū22,996
Cónglín Zhèn丛林镇TownQíjiāng Qū17,053
Cuìyún Jiēdào翠云街道Urban SubdistrictYúbĕi Qū18,636
Cùntān Jiēdào寸滩街道办事处Urban SubdistrictJiāngbĕi Qū42,382
Dà'ān Jiēdào大安街道Urban SubdistrictYŏngchuān Qū48,371
Dàchāng Zhèn大昌镇TownWūshān Xiàn36,217
Dàdé Zhèn大德镇TownKāizhōu Qū31,548
Dàguān Zhèn大观镇TownNánchuān Qū20,538
Dàguān Zhèn大观镇TownLiángpíng Qū10,767
Dàhé Xiāng大河乡Rural TownshipWūxī Xiàn8,341
Dàjìn Zhèn大进镇TownKāizhōu Qū32,213
Dàlù Zhèn大路镇TownBìshān Qū48,145
Dàmiào Zhèn大庙镇TownTóngliáng Qū16,277
Dàmù Xiāng大木乡Rural TownshipFúlíng Qū3,200
Dàndù Zhèn但渡镇TownChángshòu Qū14,497
Dāngyáng Xiāng当阳乡Rural TownshipWūshān Xiàn5,160
Dànzishí Jiēdào弹子石街道Urban SubdistrictNán'àn Qū36,299
Dànzi Zhèn弹子镇TownWànzhōu Qū18,318
Dàpíng Jiēdào大坪街道办事处Urban SubdistrictYúzhōng Qū81,658
Dàshèng Zhèn大盛镇TownYúbĕi Qū21,850
Dàshíbà Jiēdào大石坝街道办事处Urban SubdistrictJiāngbĕi Qū78,730
Dàshí Jiēdào大石街道Urban SubdistrictHéchuān Qū61,426
Dàshí Xiāng大石乡Rural TownshipDiànjiāng Xiàn9,434
Dàshùn Xiāng大顺乡Rural TownshipFúlíng Qū18,844
Dàshù Zhèn大树镇TownFèngjié Xiàn21,793
Dătōng Zhèn打通镇TownQíjiāng Qū51,025
Dàwān Zhèn大湾镇TownYúbĕi Qū22,484
Dàxiē Zhèn大歇镇TownShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn15,466
Dàxīgōu Jiēdào大溪沟街道办事处Urban SubdistrictYúzhōng Qū66,319
Dàxīng Zhèn大兴镇TownBìshān Qū40,068
Dàxī Xiāng大溪乡Rural TownshipWūshān Xiàn7,321
Dàxī Xiāng大溪乡Rural TownshipXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn5,956
Dàxī Zhèn大溪镇TownYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn13,323
Dàyáng Xiāng大阳乡Rural TownshipYúnyáng Xiàn8,602
Dàyā Xiāng大垭乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn3,407
Dàyŏu Zhèn大有镇TownNánchuān Qū10,040
Dàzhōu Zhèn大周镇TownWànzhōu Qū12,184
Dàzhúlín Jiēdào大竹林街道Urban SubdistrictYúbĕi Qū36,925
Dégăn Jiēdào德感街道办事处Urban SubdistrictJiāngjīn Qū83,950
Délóng Xiāng德隆乡Rural TownshipNánchuān Qū5,279
Dèngjiā Xiāng邓家乡Rural TownshipWūshān Xiàn3,625
Diànshuĭ Xiāng靛水乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn18,288
Diàoyúchéng Jiēdào钓鱼城街道办事处Urban SubdistrictHéchuān Qū47,205
Dìbăo Tŭjiāzú Xiāng地宝土家族乡Rural TownshipWànzhōu Qū5,502
Dīngjiā Zhèn丁家镇TownBìshān Qū60,585
Dīngshān Zhèn丁山镇TownQíjiāng Qū8,396
Dīngshì Zhèn丁市镇TownYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn19,543
Dìtáng Xiāng棣棠乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn7,902
Dōng'ān Xiāng东安乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn6,834
Dōngchéng Jiēdào东城街道办事处Urban SubdistrictNánchuān Qū84,164
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictTóngliáng Qū78,721
Dŏngjiā Zhèn董家镇TownFēngdū Xiàn18,727
Dōnglín Jiēdào东林街道办事处Urban SubdistrictQíjiāng Qū31,318
Dònglù Xiāng洞鹿乡Rural TownshipYúnyáng Xiàn8,207
Dōngquán Zhèn东泉镇TownBānán Qū29,134
Dōngxī Zhèn东溪镇TownQíjiāng Qū58,169
Dōngxī Zhèn东溪镇TownZhōng Xiàn17,864
Dōngyáng Jiēdào东阳街道Urban SubdistrictBĕibèi Qū40,143
Dūdū Xiāng都督乡Rural TownshipFēngdū Xiàn3,492
Dūnhăo Zhèn敦好镇TownKāizhōu Qū36,863
Dūnrén Jiēdào敦仁街道办事处Urban SubdistrictFúlíng Qū105,296
Dŭpíng Xiāng笃坪乡Rural TownshipWūshān Xiàn14,965
Dùshì Zhèn杜市镇TownJiāngjīn Qū26,879
Dùzhōu Jiēdào渡舟街道办事处Urban SubdistrictChángshòu Qū51,888
Échí Zhèn鹅池镇TownQiánjiāng Qū8,581
Èrláng Zhèn二郎镇TownHéchuān Qū17,295
Éróng Zhèn峨溶镇TownXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn18,260
Èrpíng Zhèn二坪镇TownTóngliáng Qū7,806
Èrshèng Zhèn二圣镇TownBānán Qū16,461
Fèngchéng Jiēdào凤城街道办事处Urban SubdistrictChángshòu Qū175,576
Fēnggāo Jiēdào峰高街道办事处Urban SubdistrictRóngchāng Qū31,859
Fènghuáng Zhèn凤凰镇TownShāpíngbà Qū19,902
Fènghuáng Zhèn凤凰镇TownWūxī Xiàn14,574
Féngjiā Jiēdào冯家街道办事处Urban SubdistrictQiánjiāng Qū21,810
Fènglái Xiāng凤来乡Rural TownshipWŭlóng Qū11,036
Fēnglè Jiēdào丰乐街道办事处Urban SubdistrictKāizhōu Qū19,851
Fēnglíng Zhèn峰灵镇TownWūxī Xiàn15,517
Fèngmíng Zhèn凤鸣镇TownYúnyáng Xiàn44,846
Fēngmù Xiāng枫木乡Rural TownshipShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn9,614
Féngpíng Xiāng冯坪乡Rural TownshipFèngjié Xiàn15,497
Fēngshèng Zhèn丰盛镇TownBānán Qū13,649
Fēngyán Xiāng峰岩乡Rural TownshipNánchuān Qū6,473
Fénhé Zhèn汾河镇TownFèngjié Xiàn32,059
Fēnshuĭ Zhèn分水镇TownWànzhōu Qū60,308
Fúguŏ Zhèn福果镇TownTóngliáng Qū12,161
Fúhuān Zhèn扶欢镇TownQíjiāng Qū25,164
Fúlù Zhèn福禄镇TownBìshān Qū13,586
Fúlù Zhèn福禄镇TownLiángpíng Qū20,225
Fùpíng Xiāng复平乡Rural TownshipLiángpíng Qū5,577
Fùshèng Zhènrénmínzhèngfŭ复盛镇人民政府TownJiāngbĕi Qū12,127
Fúshòu Xiāng福寿乡Rural TownshipNánchuān Qū8,014
Fútián Zhèn福田镇TownWūshān Xiàn32,340
Fùxīng Jiēdào复兴街道办事处Urban SubdistrictChéngkŏu Xiàn10,663
Fùxīng Zhèn复兴镇TownBĕibèi Qū33,621
Fùxīng Zhèn复兴镇TownZhōng Xiàn13,386
Gānchuān Xiāng干川乡Rural TownshipXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn3,279
Gāngjiā Zhèn杠家镇TownDiànjiāng Xiàn19,072
Gānníng Zhèn甘宁镇TownWànzhōu Qū30,873
Gănshuĭ Zhèn赶水镇TownQíjiāng Qū65,994
Gānxī Zhèn泔溪镇TownYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn11,643
Gāo'ān Zhèn高安镇TownDiànjiāng Xiàn49,218
Gāofēng Zhèn高峰镇TownWànzhōu Qū19,550
Gāofēng Zhèn高峰镇TownDiànjiāng Xiàn20,747
Gāoguān Zhèn高观镇TownChéngkŏu Xiàn7,294
Gāogŭ Zhèn高谷镇TownPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn15,522
Gāojiā Zhèn高家镇TownFēngdū Xiàn43,944
Gāoliáng Zhèn高梁镇TownWànzhōu Qū49,357
Gāolóu Zhèn高楼镇TownTóngliáng Qū6,364
Gāonán Xiāng高楠乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn5,099
Gāopíng Zhèn高坪镇TownDàzú Qū13,523
Gāoqiáo Zhèn高桥镇TownKāizhōu Qū23,608
Gāoshēng Zhèn高升镇TownDàzú Qū13,995
Gāosŭntáng Jiēdào高笋塘街道办事处Urban SubdistrictWànzhōu Qū103,982
Gāotián Xiāng膏田乡Rural TownshipXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn13,608
Gāoyáng Zhèn高阳镇TownYúnyáng Xiàn23,339
Gāoyàn Xiāng高燕乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn11,655
Gĕchéng Jiēdào葛城街道办事处Urban SubdistrictChéngkŏu Xiàn26,649
Gĕlán Zhèn葛兰镇TownChángshòu Qū55,938
Gēlèshān Jiēdào歌乐山街道Urban SubdistrictShāpíngbà Qū10,950
Gēlèshān Zhèn歌乐山镇TownShāpíngbà Qū41,674
Gōngpíng Zhèn公平镇TownFèngjié Xiàn38,852
Gōngtān Zhèn龚滩镇TownYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn17,248
Guānbà Zhèn关坝镇TownQíjiāng Qū23,898
Guānbà Zhèn官坝镇TownZhōng Xiàn33,349
Guāndù Zhèn官渡镇TownHéchuān Qū24,913
Guāndù Zhèn官渡镇TownWūshān Xiàn42,766
Guăngpŭ Zhèn广普镇TownBìshān Qū18,002
Guăngshùn Jiēdào广顺街道办事处Urban SubdistrictRóngchāng Qū49,388
Guăngxīng Zhèn广兴镇TownJiāngjīn Qū11,222
Guăngyáng Zhèn广阳镇TownNán'àn Qū14,627
Guānmiàn Xiāng关面乡Rural TownshipKāizhōu Qū7,127
Guānqīng Xiāng官清乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn8,415
Guānshèng Zhèn观胜镇TownRóngchāng Qū13,103
Guānyáng Zhèn官阳镇TownWūshān Xiàn14,762
Guānyīnqiáo Jiēdào观音桥街道办事处Urban SubdistrictJiāngbĕi Qū203,769
Guānzhōu Xiāng官舟乡Rural TownshipXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn6,978
Guānzhuāng Zhèn官庄镇TownXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn28,805
Gŭchāng Zhèn古昌镇TownRóngchāng Qū18,327
Gŭhuā Xiāng古花乡Rural TownshipNánchuān Qū7,221
Guìlín Jiēdào桂林街道办事处Urban SubdistrictTóngnán Qū60,294
Guìxī Zhèn桂溪镇TownDiànjiāng Xiàn188,980
Gùlíng Zhèn故陵镇TownYúnyáng Xiàn16,997
Gŭlóng Zhèn古龙镇TownDàzú Qū6,442
Gŭlóu Zhèn古楼镇TownHéchuān Qū19,447
Gŭlù Zhèn古路镇TownYúbĕi Qū18,669
Gŭlù Zhèn古路镇TownWūxī Xiàn22,331
Gŭnán Jiēdào古南街道办事处Urban SubdistrictQíjiāng Qū86,952
Guōcūn Zhèn郭村镇TownWànzhōu Qū21,326
Guōfú Zhèn郭扶镇TownQíjiāng Qū32,831
Guōjiātuó Jiēdào郭家沱街道办事处Urban SubdistrictJiāngbĕi Qū29,270
Guōjiā Zhèn郭家镇TownKāizhōu Qū31,394
Guóliáng Zhèn国梁镇TownDàzú Qū11,392
Gŭxī Zhèn古溪镇TownTóngnán Qū34,633
Hăitángxī Jiēdào海棠溪街道Urban SubdistrictNán'àn Qū110,310
Hăitáng Zhèn海棠镇TownChángshòu Qū24,252
Hăiyáng Xiāng海洋乡Rural TownshipXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn5,352
Hànfēng Jiēdào汉丰街道办事处Urban SubdistrictKāizhōu Qū85,107
Hángŭ Zhèn含谷镇TownJiŭlóngpō Qū37,175
Hànjiā Zhèn汉葭镇TownPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn108,430
Hàokŏu Miáozú Gelăozú Xiāng浩口苗族仡佬族乡Rural TownshipWŭlóng Qū5,475
Hébāo Zhèn河包镇TownRóngchāng Qū27,597
Hébiān Zhèn河边镇TownBìshān Qū20,037
Hèfēng Xiāng鹤峰乡Rural TownshipFèngjié Xiàn10,614
Hégĕng Zhèn何埂镇TownYŏngchuān Qū38,106
Hēishān Zhèn黑山镇TownQíjiāng Qū8,612
Hēishuĭ Zhèn黑水镇TownYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn17,180
Hēixī Zhèn黑溪镇TownQiánjiāng Qū14,810
Hélín Zhèn和林镇TownLiángpíng Qū19,268
Hénghé Tŭjiāzú Xiāng恒合土家族乡Rural TownshipWànzhōu Qū13,606
Héngshān Zhèn横山镇TownQíjiāng Qū11,063
Héqiān Zhèn和谦镇TownKāizhōu Qū20,632
Héshùn Zhèn和顺镇TownWŭlóng Qū11,899
Hétú Xiāng河图乡Rural TownshipNánchuān Qū5,059
Héxīng Zhèn合兴镇TownLiángpíng Qū17,098
Héxī Zhèn合溪镇TownNánchuān Qū6,604
Héyángchéng Jiēdào合阳城街道办事处Urban SubdistrictHéchuān Qū186,242
Héyàn Zhèn河堰镇TownKāizhōu Qū19,589
Hèyóu Zhèn鹤游镇TownDiànjiāng Xiàn12,374
Héyú Xiāng河鱼乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn3,382
Hézuĭ Xiāng河嘴乡Rural TownshipShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn6,787
Hóng'ān Zhèn洪安镇TownXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn12,380
Hóngchíbà Jīngjì Kāifāqū红池坝经济开发区Township-like AreaWūxī Xiàn658
Hóngchūn Xiāng红椿乡Rural TownshipWūshān Xiàn4,980
Hónghú Zhèn洪湖镇TownChángshòu Qū30,426
Hónglú Zhèn红炉镇TownYŏngchuān Qū21,618
Hóngshī Zhèn红狮镇TownYúnyáng Xiàn25,020
Hóngtŭ Xiāng红土乡Rural TownshipFèngjié Xiàn14,483
Hòubà Zhèn厚坝镇TownKāizhōu Qū17,358
Hòupíng Miáozú Tŭjiāzú Xiāng后坪苗族土家族乡Rural TownshipWŭlóng Qū4,853
Hòupíng Xiāng厚坪乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn4,645
Hòupíng Xiāng后坪乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn9,202
Hòushān Zhèn后山镇TownWànzhōu Qū15,338
Hòuxī Zhèn后溪镇TownYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn11,097
Hòuyè Xiāng后叶乡Rural TownshipYúnyáng Xiàn11,991
Huàlóngqiáo Jiēdào化龙桥街道办事处Urban SubdistrictYúzhōng Qū15,806
Huángbǎi Xiāng黄柏乡Rural TownshipWànzhōu Qū10,949
Huánghè Xiāng黄鹤乡Rural TownshipShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn3,740
Huángjiā Zhèn黄家镇TownPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn11,900
Huángjīn Zhèn黄金镇TownZhōng Xiàn35,078
Huángjuépíng Jiēdào黄桷坪街道办事处Urban SubdistrictJiŭlóngpō Qū64,112
Huángshā Xiāng黄沙乡Rural TownshipDiànjiāng Xiàn14,091
Huángshí Zhèn黄石镇TownYúnyáng Xiàn8,778
Huángshuĭ Zhèn黄水镇TownShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn13,563
Huángxī Zhèn黄溪镇TownQiánjiāng Qū9,862
Huángyīng Xiāng黄莺乡Rural TownshipWŭlóng Qū7,955
Huāqiáo Zhèn花桥镇TownZhōng Xiàn20,117
Huātái Xiāng花台乡Rural TownshipWūxī Xiàn5,028
Huātián Xiāng花田乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn6,378
Huāxī Jiēdào花溪街道办事处Urban SubdistrictBānán Qū130,637
Huáxīng Zhèn华兴镇TownTóngliáng Qū9,316
Huáxīnjiē Jiēdào华新街街道办事处Urban SubdistrictJiāngbĕi Qū91,158
Huáyán Zhèn华岩镇TownJiŭlóngpō Qū46,677
Huāyán Zhèn花岩镇TownTóngnán Qū6,050
Huāyuánlù Jiēdào花园路街道办事处Urban SubdistrictNán'àn Qū98,320
Hŭchéng Zhèn虎城镇TownLiángpíng Qū24,453
Hŭfēng Zhèn虎峰镇TownTóngliáng Qū30,248
Huílóngbà Zhèn回龙坝镇TownShāpíngbà Qū26,582
Huílóng Zhèn回龙镇TownDàzú Qū12,974
Huílóng Zhèn回龙镇TownLiángpíng Qū32,070
Huìmín Jiēdào惠民街道办事处Urban SubdistrictBānán Qū23,017
Huíxīng Jiēdào回兴街道Urban SubdistrictYúbĕi Qū186,972
Huŏlú Zhèn火炉镇TownWŭlóng Qū25,818
Hŭwēi Zhèn虎威镇TownFēngdū Xiàn16,951
Hŭxī Zhèn虎溪镇TownShāpíngbà Qū54,079
Jiăgāo Zhèn甲高镇TownFèngjié Xiàn24,407
Jiāngbĕichéng Jiēdào江北城街道办事处Urban SubdistrictJiāngbĕi Qū516
Jiāngbĕi Jiēdào江北街道办事处Urban SubdistrictFúlíng Qū36,538
Jiāngchí Zhèn江池镇TownFēngdū Xiàn12,131
Jiāngdōng Jiēdào江东街道办事处Urban SubdistrictFúlíng Qū51,078
Jiāngfēng Xiāng江丰乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn10,363
Jiāngjiā Zhèn姜家镇TownBānán Qū16,518
Jiāngkŏu Zhèn江口镇TownWŭlóng Qū20,829
Jiāngkŏu Zhèn江口镇TownYúnyáng Xiàn88,981
Jiāngnán Jiēdào江南街道办事处Urban SubdistrictChángshòu Qū21,509
Jiànlóng Zhèn健龙镇TownBìshān Qū18,151
Jiànpíng Xiāng建坪乡Rural TownshipWūshān Xiàn10,464
Jiānshān Zhèn尖山镇TownWūxī Xiàn17,334
Jiànshèng Zhèn建胜镇TownDàdùkŏu Qū21,862
Jí'ān Zhèn吉安镇TownYŏngchuān Qū20,978
Jiāoshí Zhèn焦石镇TownFúlíng Qū23,454
Jiāpíng Zhèn嘉平镇TownJiāngjīn Qū18,883
Jiăsì Zhèn贾嗣镇TownJiāngjīn Qū27,327
Jiĕfàngbēi Jiēdào解放碑街道办事处Urban SubdistrictYúzhōng Qū64,629
Jiēlóng Xiāng接龙乡Rural TownshipWŭlóng Qū4,112
Jiēlóng Zhèn接龙镇TownBānán Qū48,018
Jièshí Zhèn界石镇TownBānán Qū47,636
Jīguānshí Zhèn鸡冠石镇TownNán'àn Qū16,053
Jĭjiāng Jiēdào几江街道办事处Urban SubdistrictJiāngjīn Qū196,787
Jìjiā Zhèn季家镇TownDàzú Qū10,941
Jìlóng Zhèn暨龙镇TownFēngdū Xiàn8,470
Jīmíng Xiāng鸡鸣乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn3,701
Jīndài Zhèn金带镇TownLiángpíng Qū11,644
Jīndāoxiá Zhèn金刀峡镇TownBĕibèi Qū13,752
Jīndòng Xiāng金洞乡Rural TownshipQiánjiāng Qū7,070
Jīnfèng Zhèn金凤镇TownJiŭlóngpō Qū16,305
Jīnfēng Zhèn金峰镇TownKāizhōu Qū13,355
Jìngguān Zhèn静观镇TownBĕibèi Qū43,674
Jĭngkŏu Jiēdào井口街道Urban SubdistrictShāpíngbà Qū25,679
Jĭngkŏu Zhèn井口镇TownShāpíngbà Qū27,404
Jīnjī Zhèn金鸡镇TownZhōng Xiàn17,411
Jīnlíng Xiāng金铃乡Rural TownshipShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn2,374
Jīnlóng Zhèn金龙镇TownYŏngchuān Qū21,665
Jīnpíng Xiāng金坪乡Rural TownshipWūshān Xiàn2,954
Jīnqiáo Zhèn金桥镇TownQíjiāng Qū14,212
Jīnshān Zhèn金山镇TownDàzú Qū11,034
Jīnshān Zhèn金山镇TownNánchuān Qū10,609
Jīnshēng Xiāng金声乡Rural TownshipZhōng Xiàn9,690
Jīnxī Zhèn金溪镇TownQiánjiāng Qū8,940
Jīnzhú Xiāng金竹乡Rural TownshipShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn1,145
Jiŭchí Xiāng九池乡Rural TownshipWànzhōu Qū17,705
Jiŭgōngmiào Jiēdào九宫庙街道Urban SubdistrictDàdùkŏu Qū28,675
Jiŭlóngshān Zhèn九龙山镇TownKāizhōu Qū32,696
Jiŭlóng Zhèn九龙镇TownJiŭlóngpō Qū82,052
Jiùxiàn Zhèn旧县镇TownTóngliáng Qū31,499
Jùkuí Zhèn聚奎镇TownLiángpíng Qū32,971
Kānglè Zhèn康乐镇TownFèngjié Xiàn35,521
Kāngpíng Xiāng康坪乡Rural TownshipFèngjié Xiàn8,481
Kĕdà Xiāng可大乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn10,206
Láisū Zhèn来苏镇TownYŏngchuān Qū41,361
Láitān Zhèn涞滩镇TownHéchuān Qū24,431
Làngpíng Xiāng浪坪乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn7,304
Lăngxī Xiāng朗溪乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn5,372
Lánqiáo Zhèn兰桥镇TownXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn12,135
Lántiān Xiāng岚天乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn2,644
Lányīng Xiāng兰英乡Rural TownshipWūxī Xiàn2,667
Lĕngshuĭguān Xiāng冷水关乡Rural TownshipNánchuān Qū7,345
Lĕngshuĭ Zhèn冷水镇TownShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn6,234
Liánfāngyuánqū Zhèn联芳园区镇TownShāpíngbà Qū24,778
Liănglù Jiēdào两路街道Urban SubdistrictYúbĕi Qū60,466
Liănglùkŏu Jiēdào两路口街道办事处Urban SubdistrictYúzhōng Qū51,811
Liăngpíng Xiāng两坪乡Rural TownshipWūshān Xiàn16,794
Liángpíngxiàn Nóngchăng梁平县农场Township-like AreaLiángpíng Qū996
Liángshān Jiēdào梁山街道Urban SubdistrictLiángpíng Qū94,062
Liăngzēng Xiāng两罾乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn8,673
Liánhé Xiāng联合乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn11,254
Liánhú Zhèn连湖镇TownPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn15,797
Liăozi Xiāng蓼子乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn8,744
Líchăng Xiāng黎场乡Rural TownshipShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn7,943
Lĭdù Jiēdào李渡街道办事处Urban SubdistrictFúlíng Qū88,124
Lĭhé Zhèn李河镇TownWànzhōu Qū23,264
Lĭjiātuó Jiēdào李家沱街道办事处Urban SubdistrictBānán Qū89,213
Lĭjiā Zhèn礼嘉镇TownYúbĕi Qū15,923
Lín'è Zhèn邻鄂镇TownQiánjiāng Qū9,942
Línfēng Zhèn邻封镇TownChángshòu Qū23,868
Língjiăo Xiāng菱角乡Rural TownshipWūxī Xiàn13,364
Línjiāng Zhèn临江镇TownYŏngchuān Qū25,740
Línjiāng Zhèn临江镇TownKāizhōu Qū71,149
Lìnshì Zhèn蔺市镇TownFúlíng Qū41,730
Línxī Zhèn临溪镇TownShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn15,869
Lĭràng Zhèn礼让镇TownLiángpíng Qū19,799
Lĭrén Xiāng里仁乡Rural TownshipXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn7,245
Lĭshì Zhèn李市镇TownJiāngjīn Qū66,620
Líshuĭ Zhèn黎水镇TownQiánjiāng Qū8,896
Líshù Xiāng梨树乡Rural TownshipWànzhōu Qū6,116
Liùtáng Xiāng六塘乡Rural TownshipShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn8,788
Liŭyìn Zhèn柳荫镇TownBĕibèi Qū17,505
Líxiānghú Zhèn黎香湖镇TownNánchuān Qū5,149
Lĭxī Zhèn李溪镇TownYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn24,429
Lìzhī Jiēdào荔枝街道办事处Urban SubdistrictFúlíng Qū156,753
Lìzi Xiāng栗子乡Rural TownshipFēngdū Xiàn7,942
Lóngchí Zhèn龙池镇TownXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn21,535
Lóngdòng Xiāng龙洞乡Rural TownshipYúnyáng Xiàn20,189
Lóngdū Jiēdào龙都街道办事处Urban SubdistrictWànzhōu Qū36,134
Lóngfèngqiáo Jiēdào龙凤桥街道Urban SubdistrictBĕibèi Qū33,981
Lóngfèng Zhèn龙凤镇TownHéchuān Qū20,334
Lónggăng Jiēdào龙岗街道办事处Urban SubdistrictDàzú Qū74,605
Lónghé Zhèn龙河镇TownChángshòu Qū35,561
Lónghé Zhèn龙河镇TownFēngdū Xiàn35,701
Lónghuá Zhèn龙华镇TownJiāngjīn Qū27,849
Lóngjiăo Zhèn龙角镇TownYúnyáng Xiàn13,074
Lóngjĭng Xiāng龙井乡Rural TownshipWūshān Xiàn19,130
Lóngjí Zhèn龙集镇TownRóngchāng Qū10,111
Lóngjū Zhèn龙驹镇TownWànzhōu Qū31,982
Lóngkŏng Zhèn龙孔镇TownFēngdū Xiàn19,435
Lóngménhào Jiēdào龙门浩街道Urban SubdistrictNán'àn Qū27,615
Lóngmén Zhèn龙门镇TownLiángpíng Qū19,380
Lóngqiáo Jiēdào龙桥街道办事处Urban SubdistrictFúlíng Qū34,541
Lóngqiáo Tŭjiāzú Xiāng龙桥土家族乡Rural TownshipFèngjié Xiàn8,609
Lóngshān Jiēdào龙山街道Urban SubdistrictYúbĕi Qū117,700
Lóngshā Zhèn龙沙镇TownWànzhōu Qū28,127
Lóngshā Zhèn龙沙镇TownShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn9,648
Lóngshèng Xiāng龙胜乡Rural TownshipLiángpíng Qū6,576
Lóngshèng Zhèn隆盛镇TownQíjiāng Qū30,661
Lóngshè Zhèn龙射镇TownPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn17,163
Lóngshí Zhèn龙石镇TownDàzú Qū10,477
Lóngshì Zhèn龙市镇TownHéchuān Qū56,142
Lóngshuĭ Zhèn龙水镇TownDàzú Qū121,609
Lóngtă Jiēdào龙塔街道Urban SubdistrictYúbĕi Qū94,122
Lóngtáng Xiāng龙塘乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn5,280
Lóngtán Xiāng龙潭乡Rural TownshipShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn3,510
Lóngtán Zhèn龙潭镇TownFúlíng Qū36,511
Lóngtán Zhèn龙潭镇TownYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn47,406
Lóngtānzi Jiēdào龙滩子街道办事处Urban SubdistrictDàzú Qū13,258
Lóngtián Xiāng龙田乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn6,983
Lóngxī Jiēdào龙溪街道Urban SubdistrictYúbĕi Qū140,932
Lóngxīng Zhèn龙兴镇TownYúbĕi Qū36,297
Lóngxīng Zhèn隆兴镇TownHéchuān Qū28,746
Lóngxíng Zhèn龙形镇TownTóngnán Qū24,526
Lóngxī Xiāng龙溪乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn12,692
Lóngxī Zhèn龙溪镇TownWūshān Xiàn16,304
Lóngzhōuwān Jiēdào龙洲湾街道办事处Urban SubdistrictBānán Qū42,786
Lǚfèng Zhèn侣俸镇TownTóngliáng Qū33,968
Lùjiăo Zhèn鹿角镇TownPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn9,519
Lùkŏng Zhèn路孔镇TownRóngchāng Qū10,626
Lùmíng Xiāng鹿鸣乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn12,800
Luòhuáng Zhèn珞璜镇TownJiāngjīn Qū71,515
Luópíng Zhèn骡坪镇TownWūshān Xiàn24,859
Luòqì Zhèn洛碛镇TownYúbĕi Qū36,862
Luótián Zhèn罗田镇TownWànzhōu Qū27,669
Luóyún Xiāng罗云乡Rural TownshipFúlíng Qū14,940
Lútáng Xiāng芦塘乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn6,750
Lùyáng Zhèn路阳镇TownYúnyáng Xiàn13,595
Măguàn Zhèn马灌镇TownZhōng Xiàn34,448
Mălă Zhèn马喇镇TownQiánjiāng Qū11,813
Máliŭ Xiāng麻柳乡Rural TownshipKāizhōu Qū17,451
Máliŭzuĭ Zhèn麻柳嘴镇TownBānán Qū18,847
Mănyuè Xiāng满月乡Rural TownshipKāizhōu Qū10,057
Máobà Xiāng毛坝乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn7,762
Máwàng Zhèn麻旺镇TownYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn33,456
Măwŭ Zhèn马武镇TownFúlíng Qū32,360
Măwŭ Zhèn马武镇TownShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn8,646
Méijiāng Zhèn梅江镇TownXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn25,651
Méiziyā Xiāng梅子垭乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn9,643
Miàobà Zhèn庙坝镇TownChéngkŏu Xiàn10,342
Miàoquán Xiāng妙泉乡Rural TownshipXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn6,874
Miàoxī Xiāng庙溪乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn10,955
Miàoyā Xiāng庙垭乡Rural TownshipWŭlóng Qū8,752
Miàoyŭ Zhèn庙宇镇TownWūshān Xiàn34,913
Míngdá Zhèn明达镇TownLiángpíng Qū22,686
Míngshān Jiēdào名山街道Urban SubdistrictFēngdū Xiàn39,897
Míngtōng Zhèn明通镇TownChéngkŏu Xiàn6,437
Míngyù Zhèn鸣玉镇TownNánchuān Qū11,934
Míngzhōng Xiāng明中乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn4,173
Mínzhŭ Xiāng民主乡Rural TownshipNánchuān Qū7,092
Mĭxīn Zhèn米心镇TownTóngnán Qū13,854
Mózi Tŭjiāzú Xiāng磨子土家族乡Rural TownshipZhōng Xiàn15,124
Mùdòng Zhèn木洞镇TownBānán Qū36,704
Mù'ĕr Zhèn木耳镇TownYúbĕi Qū23,157
Mùliáng Xiāng木凉乡Rural TownshipNánchuān Qū6,770
Mùyè Xiāng木叶乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn5,275
Nánbīn Zhèn南宾镇TownShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn118,597
Nánchéng Jiēdào南城街道办事处Urban SubdistrictNánchuān Qū80,485
Nánchéng Jiēdào南城街道Urban SubdistrictTóngliáng Qū49,265
Nándàjiē Jiēdào南大街街道Urban SubdistrictYŏngchuān Qū88,948
Nánjìmén Jiēdào南纪门街道办事处Urban SubdistrictYúzhōng Qū46,862
Nánjīnjiē Jiēdào南津街街道办事处Urban SubdistrictHéchuān Qū143,766
Nánmén Zhèn南门镇TownKāizhōu Qū40,941
Nánmù Xiāng楠木乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn4,648
Nánpéng Jiēdào南彭街道办事处Urban SubdistrictBānán Qū46,786
Nánpíng Jiēdào南坪街道Urban SubdistrictNán'àn Qū113,193
Nánpíng Zhèn南坪镇TownNán'àn Qū97,081
Nánpíng Zhèn南平镇TownNánchuān Qū32,888
Nánquán Jiēdào南泉街道办事处Urban SubdistrictBānán Qū53,056
Nánshān Jiēdào南山街道Urban SubdistrictNán'àn Qū56,888
Nántiānhú Zhèn南天湖镇TownFēngdū Xiàn11,543
Nántóng Zhèn南桐镇TownQíjiāng Qū46,684
Nántuó Zhèn南沱镇TownFúlíng Qū26,447
Nánxī Zhèn南溪镇TownYúnyáng Xiàn82,730
Nányāojiè Xiāng南腰界乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn12,156
Nányă Zhèn南雅镇TownKāizhōu Qū28,382
Níngchăng Zhèn宁厂镇TownWūxī Xiàn5,068
Níxī Xiāng泥溪乡Rural TownshipYúnyáng Xiàn9,007
Nóngbà Zhèn农坝镇TownYúnyáng Xiàn13,741
Páilóu Jiēdào牌楼街道办事处Urban SubdistrictWànzhōu Qū104,351
Pánlóng Zhèn盘龙镇TownRóngchāng Qū51,177
Pánlóng Zhèn蟠龙镇TownLiángpíng Qū18,609
Pánlóng Zhèn盘龙镇TownYúnyáng Xiàn30,609
Péishí Xiāng培石乡Rural TownshipWūshān Xiàn6,460
Péixīng Zhèn裴兴镇TownDiànjiāng Xiàn10,593
Péngdōng Xiāng蓬东乡Rural TownshipQiánjiāng Qū6,066
Piānbǎi Xiāng偏柏乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn10,460
Piàocăo Xiāng票草乡Rural TownshipYúnyáng Xiàn14,637
Píng'ān Xiāng平安乡Rural TownshipFèngjié Xiàn13,161
Píng'ān Xiāng平安乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn8,986
Píng'ān Zhèn平安镇TownYúnyáng Xiàn26,155
Píngbà Zhèn坪坝镇TownChéngkŏu Xiàn10,342
Pínghé Xiāng平河乡Rural TownshipWūshān Xiàn9,990
Píngjĭn Zhèn屏锦镇TownLiángpíng Qū55,139
Píngkăi Zhèn平凯镇TownXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn30,958
Píngmă Xiāng平马乡Rural TownshipXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn5,855
Píngqiáo Zhèn平桥镇TownWŭlóng Qū14,926
Píngshān Zhèn坪山镇TownDiànjiāng Xiàn29,409
Píngtān Zhèn平滩镇TownTóngliáng Qū30,816
Pŭ'ān Xiāng普安乡Rural TownshipYúnyáng Xiàn7,440
Púlián Xiāng蒲莲乡Rural TownshipWūxī Xiàn9,443
Púlǚ Zhèn蒲吕镇TownTóngliáng Qū22,719
Pŭshùn Zhèn普顺镇TownDiànjiāng Xiàn21,940
Pŭzi Xiāng普子乡Rural TownshipWànzhōu Qū8,295
Pŭzi Zhèn普子镇TownPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn18,133
Qiánfēng Xiāng乾丰乡Rural TownshipNánchuān Qū5,174
Qiānqiáo Xiāng迁桥乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn7,739
Qiántáng Zhèn钱塘镇TownHéchuān Qū65,894
Qiáotóu Zhèn桥头镇TownShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn7,744
Qiáozĭ Xiāng乔梓乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn8,773
Qiézixī Jiēdào茄子溪街道Urban SubdistrictDàdùkŏu Qū19,738
Qílóng Xiāng骑龙乡Rural TownshipNánchuān Qū6,249
Qīngfēng Zhèn青峰镇TownYŏngchuān Qū19,627
Qīnggāng Jiēdào青杠街道办事处Urban SubdistrictBìshān Qū78,582
Qīngjiāng Zhèn清江镇TownRóngchāng Qū9,928
Qīngliú Zhèn清流镇TownRóngchāng Qū9,172
Qīnglóng Jiēdào青龙街道办事处Urban SubdistrictYúnyáng Xiàn94,897
Qìnglóng Xiāng庆隆乡Rural TownshipTóngliáng Qū9,087
Qīnglóng Xiāng青龙乡Rural TownshipFēngdū Xiàn9,327
Qīnglóng Zhèn青龙镇TownFèngjié Xiàn15,335
Qīngmùguān Zhèn青木关镇TownShāpíngbà Qū30,469
Qīngnián Zhèn青年镇TownQíjiāng Qū22,162
Qīngpíng Zhèn清平镇TownHéchuān Qū21,160
Qīngquán Xiāng清泉乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn5,459
Qīngshēng Zhèn清升镇TownRóngchāng Qū13,636
Qīngshuĭtŭjiāzúzìzhì Xiāng清水土家族自治乡Rural TownshipYúnyáng Xiàn11,041
Qīngxīchăng Zhèn清溪场镇TownXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn45,338
Qīngxī Zhèn清溪镇TownFúlíng Qū29,285
Qīngyáng Zhèn青羊镇TownFúlíng Qū16,197
Qìngyuán Xiāng庆元乡Rural TownshipNánchuān Qū7,407
Qītáng Zhèn七塘镇TownBìshān Qū21,185
Qīxiá Zhèn栖霞镇TownYúnyáng Xiàn12,776
Qīxīnggăng Jiēdào七星岗街道办事处Urban SubdistrictYúzhōng Qū68,872
Qīxīng Zhèn七星镇TownLiángpíng Qū7,804
Qŭchĭ Xiāng曲尺乡Rural TownshipWūshān Xiàn12,728
Qúkŏu Zhèn渠口镇TownKāizhōu Qū14,437
Qúmă Zhèn渠马镇TownYúnyáng Xiàn10,644
Qúnlì Zhèn群力镇TownTóngnán Qū10,951
Qŭshuĭ Xiāng曲水乡Rural TownshipLiángpíng Qū10,359
Răngdù Zhèn壤渡镇TownWànzhōu Qū11,613
Rénhé Jiēdào人和街道Urban SubdistrictYúbĕi Qū61,609
Rénhé Zhèn人和镇TownYúnyáng Xiàn30,398
Rènjiā Zhèn任家镇TownZhōng Xiàn16,227
Rénshā Zhèn仁沙镇TownFēngdū Xiàn20,054
Rénxián Zhèn仁贤镇TownLiángpíng Qū21,499
Rényì Zhèn仁义镇TownRóngchāng Qū38,864
Rónglóng Zhèn荣隆镇TownRóngchāng Qū32,983
Róngxī Zhèn溶溪镇TownXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn20,448
Rùnxī Xiāng润溪乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn9,441
Rŭxī Zhèn汝溪镇TownZhōng Xiàn34,065
Sānbà Xiāng三坝乡Rural TownshipFēngdū Xiàn10,791
Sāngpíng Zhèn桑坪镇TownYúnyáng Xiàn18,306
Sāngzhè Zhèn桑柘镇TownPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn26,221
Sānhé Jiēdào三合街道Urban SubdistrictFēngdū Xiàn140,954
Sānhé Zhèn三合镇TownBìshān Qū11,336
Sānhé Zhèn三河镇TownShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn17,335
Sānhuìkŏu Xiāng三汇口乡Rural TownshipKāizhōu Qū13,190
Sānhuì Zhèn三汇镇TownHéchuān Qū51,413
Sānhuì Zhèn三汇镇TownZhōng Xiàn25,948
Sānjiāng Jiēdào三江街道办事处Urban SubdistrictQíjiāng Qū39,785
Sānjiàn Xiāng三建乡Rural TownshipFēngdū Xiàn9,713
Sānjiăo Zhèn三角镇TownQíjiāng Qū35,486
Sānjiào Zhèn三教镇TownYŏngchuān Qū46,458
Sānmiào Zhèn三庙镇TownHéchuān Qū35,877
Sānquán Zhèn三泉镇TownNánchuān Qū13,822
Sānqū Zhèn三驱镇TownDàzú Qū28,563
Sānshèng Zhèn三圣镇TownBĕibèi Qū19,305
Sānxīng Xiāng三星乡Rural TownshipShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn7,725
Sānxī Xiāng三溪乡Rural TownshipWūshān Xiàn18,961
Sānxī Zhèn三溪镇TownDiànjiāng Xiàn11,327
Sānyì Xiāng三益乡Rural TownshipShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn2,974
Sānyì Xiāng三义乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn5,153
Sānyuán Zhèn三元镇TownFēngdū Xiàn12,943
Shābà Xiāng沙坝乡Rural TownshipQiánjiāng Qū11,414
Shāhé Jiēdào沙河街道办事处Urban SubdistrictWànzhōu Qū24,915
Shāhé Xiāng沙河乡Rural TownshipDiànjiāng Xiàn6,228
Shāndòng Jiēdào山洞街道Urban SubdistrictShāpíngbà Qū3,075
Shàngăn Xiāng善感乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn5,410
Shàngbà Xiāng上坝乡Rural TownshipYúnyáng Xiàn6,892
Shànghé Zhèn上和镇TownTóngnán Qū20,654
Shànghuáng Zhèn上磺镇TownWūxī Xiàn25,648
Shàngqīngsì Jiēdào上清寺街道办事处Urban SubdistrictYúzhōng Qū55,903
Shànguăng Xiāng善广乡Rural TownshipZhōng Xiàn10,523
Shānlĭng Xiāng杉岭乡Rural TownshipQiánjiāng Qū6,753
Shăoyún Zhèn少云镇TownTóngliáng Qū19,174
Shāpíngbà Jiēdào沙坪坝街道Urban SubdistrictShāpíngbà Qū73,290
Shāpíng Zhèn沙坪镇TownDiànjiāng Xiàn30,928
Shāshì Zhèn沙市镇TownYúnyáng Xiàn13,177
Shāyú Zhèn沙鱼镇TownHéchuān Qū10,117
Shāzi Zhèn沙子镇TownShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn13,338
Shènglìlù Jiēdào胜利路街道Urban SubdistrictYŏngchuān Qū134,218
Shènglì Xiāng胜利乡Rural TownshipWūxī Xiàn7,328
Shéntóng Zhèn神童镇TownNánchuān Qū6,781
Shètán Zhèn社坛镇TownFēngdū Xiàn33,452
Shí'ān Zhèn石安镇TownLiángpíng Qū10,857
Shíbăn Zhèn石板镇TownJiŭlóngpō Qū9,308
Shíbăo Zhèn石宝镇TownZhōng Xiàn35,862
Shíchuán Zhèn石船镇TownYúbĕi Qū39,645
Shídī Zhèn石堤镇TownXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn7,158
Shígăng Xiāng石岗乡Rural TownshipFèngjié Xiàn22,126
Shíháo Zhèn石壕镇TownQíjiāng Qū43,680
Shíhuáng Zhèn石黄镇TownZhōng Xiàn11,848
Shíhuì Zhèn石会镇TownQiánjiāng Qū15,205
Shījiāliáng Zhèn施家梁镇TownBĕibèi Qū8,773
Shíjiăo Zhèn石角镇TownQíjiāng Qū46,097
Shíjiā Xiāng石家乡Rural TownshipShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn6,312
Shíjiā Zhèn石家镇TownQiánjiāng Qū9,629
Shíjĭngpō Jiēdào石井坡街道Urban SubdistrictShāpíngbà Qū33,184
Shílián Xiāng石莲乡Rural TownshipNánchuān Qū5,153
Shílín Zhèn石林镇TownQíjiāng Qū9,404
Shíliŭ Xiāng石柳乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn7,757
Shílóng Zhèn石龙镇TownBānán Qū20,431
Shímăhé Jiēdào石马河街道办事处Urban SubdistrictJiāngbĕi Qū103,896
Shímă Zhèn石马镇TownDàzú Qū22,820
Shímá Zhèn石蟆镇TownJiāngjīn Qū69,881
Shímén Xiāng石门乡Rural TownshipYúnyáng Xiàn5,260
Shímén Zhèn石门镇TownJiāngjīn Qū35,665
Shípán Xiāng石盘乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn2,537
Shípíngqiáo Jiēdào石坪桥街道办事处Urban SubdistrictJiŭlóngpō Qū72,281
Shíqiáng Zhèn石墙镇TownNánchuān Qū6,832
Shíqiáo Miáozú Tŭjiāzú Xiāng石桥苗族土家族乡Rural TownshipWŭlóng Qū8,151
Shíqiáopū Jiēdào石桥铺街道办事处Urban SubdistrictJiŭlóngpō Qū143,928
Shítān Zhèn石滩镇TownBānán Qū11,295
Shītān Zhèn狮滩镇TownHéchuān Qū19,375
Shítuó Zhèn石沱镇TownFúlíng Qū26,144
Shíwàn Zhèn拾万镇TownDàzú Qū16,103
Shíxī Xiāng石溪乡Rural TownshipNánchuān Qū9,982
Shíyàn Zhèn石堰镇TownChángshòu Qū48,193
Shíyē Zhèn石耶镇TownXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn9,069
Shíyóulù Jiēdào石油路街道办事处Urban SubdistrictYúzhōng Qū71,154
Shíyú Zhèn石鱼镇TownTóngliáng Qū14,050
Shízhí Zhèn十直镇TownFēngdū Xiàn29,085
Shízi Xiāng石子乡Rural TownshipZhōng Xiàn5,773
Shòuqiáo Xiāng寿桥乡Rural TownshipTóngnán Qū6,388
Shuāngfèngqiáo Jiēdào双凤桥街道Urban SubdistrictYúbĕi Qū67,717
Shuāngfèng Zhèn双凤镇TownHéchuān Qū33,282
Shuāngfú Jiēdào双福街道办事处Urban SubdistrictJiāngjīn Qū47,962
Shuāngguì Gōngyèyuánqū双桂工业园区Township-like AreaLiángpíng Qū1,703
Shuāngguì Jiēdào双桂街道Urban SubdistrictLiángpíng Qū34,340
Shuāngguì Zhèn双桂镇TownZhōng Xiàn18,620
Shuānghé Jiēdào双河街道办事处Urban SubdistrictRóngchāng Qū49,411
Shuānghékŏu Jiēdào双河口街道办事处Urban SubdistrictWànzhōu Qū33,715
Shuānghékŏu Zhèn双河口镇TownBānán Qū12,739
Shuānghé Xiāng双河乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn7,871
Shuānghé Xiāng双河乡Rural TownshipWŭlóng Qū9,826
Shuānghuái Zhèn双槐镇TownHéchuān Qū39,907
Shuāngjiāng Jiēdào双江街道办事处Urban SubdistrictYúnyáng Xiàn77,414
Shuāngjiāng Zhèn双江镇TownTóngnán Qū33,771
Shuānglóngchăng Xiāng双龙场乡Rural TownshipFēngdū Xiàn12,372
Shuānglónghú Jiēdào双龙湖街道Urban SubdistrictYúbĕi Qū128,563
Shuānglóng Xiāng双龙乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn3,620
Shuānglóng Zhèn双龙镇TownChángshòu Qū29,213
Shuānglóng Zhèn双龙镇TownYúnyáng Xiàn18,924
Shuānglóng Zhèn双龙镇TownWūshān Xiàn18,646
Shuānglù Zhèn双路镇TownDàzú Qū26,582
Shuānglù Zhèn双路镇TownFēngdū Xiàn14,275
Shuāngquán Xiāng双泉乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn8,875
Shuāngshān Xiāng双山乡Rural TownshipTóngliáng Qū7,329
Shuāngshí Zhèn双石镇TownYŏngchuān Qū24,315
Shuāngtŭ Zhèn双土镇TownYúnyáng Xiàn19,061
Shuāngyáng Xiāng双阳乡Rural TownshipWūxī Xiàn2,111
Shuĭjiāng Zhèn水江镇TownNánchuān Qū50,918
Shuĭkŏu Xiāng水口乡Rural TownshipYúnyáng Xiàn9,914
Shuĭkŏu Zhèn水口镇TownTóngliáng Qū5,729
Shuĭshì Xiāng水市乡Rural TownshipQiánjiāng Qū9,170
Shuĭtián Xiāng水田乡Rural TownshipQiánjiāng Qū5,984
Shuĭtŭ Zhèn水土镇TownBĕibèi Qū44,551
Shùrén Zhèn树人镇TownFēngdū Xiàn21,009
Sìmiànshān Zhèn四面山镇TownJiāngjīn Qū4,889
Sōnggài Zhèn松溉镇TownYŏngchuān Qū14,270
Sòngnóng Xiāng宋农乡Rural TownshipXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn5,327
Sūnjiā Zhèn孙家镇TownWànzhōu Qū9,737
Tài'ān Zhèn太安镇TownWànzhōu Qū19,583
Tài'ān Zhèn太安镇TownTóngnán Qū24,258
Tàibái Jiēdào太白街道办事处Urban SubdistrictWànzhōu Qū108,387
Tàihé Tŭjiāzú Xiāng太和土家族乡Rural TownshipFèngjié Xiàn9,784
Tàihé Zhèn太和镇TownHéchuān Qū66,506
Tàijí Xiāng太极乡Rural TownshipQiánjiāng Qū8,242
Tàilóng Zhèn太龙镇TownWànzhōu Qū14,148
Tàipíngbà Xiāng太平坝乡Rural TownshipFēngdū Xiàn3,257
Tàipíngchăng Zhèn太平场镇TownNánchuān Qū10,208
Tàipíng Zhèn太平镇TownTóngliáng Qū17,909
Tàipíng Zhèn太平镇TownDiànjiāng Xiàn24,393
Tàiyuán Xiāng太原乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn7,745
Táng'ào Xiāng塘坳乡Rural TownshipXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn8,214
Tángbà Zhèn塘坝镇TownTóngnán Qū45,385
Tángfāng Zhèn塘坊镇TownWūxī Xiàn17,065
Tánghé Zhèn塘河镇TownJiāngjīn Qū13,813
Tángxiāng Jiēdào棠香街道办事处Urban SubdistrictDàzú Qū66,325
Tánjiāgăng Jiēdào覃家岗街道Urban SubdistrictShāpíngbà Qū79,544
Tánjiā Zhèn谭家镇TownKāizhōu Qū15,261
Táojiā Zhèn陶家镇TownJiŭlóngpō Qū16,467
Tiánbà Zhèn田坝镇TownWūxī Xiàn9,568
Tiānchéng Zhèn天城镇TownWànzhōu Qū41,762
Tiānfŭ Zhèn天府镇TownBĕibèi Qū30,980
Tiāngōngdiàn Jiēdào天宫殿街道Urban SubdistrictYúbĕi Qū55,848
Tiānguăn Xiāng天馆乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn8,735
Tiānhé Zhèn天和镇TownKāizhōu Qū14,818
Tiánjiā Xiāng田家乡Rural TownshipTóngnán Qū16,368
Tiānshēng Jiēdào天生街道Urban SubdistrictBĕibèi Qū124,728
Tiānxīngqiáo Jiēdào天星桥街道Urban SubdistrictShāpíngbà Qū77,470
Tiānxīngsì Zhèn天星寺镇TownBānán Qū8,383
Tiānxīng Xiāng天星乡Rural TownshipWūxī Xiàn3,121
Tiānyuán Xiāng天元乡Rural TownshipWūxī Xiàn5,663
Tiàodèng Zhèn跳磴镇TownDàdùkŏu Qū23,892
Tiàoshí Zhèn跳石镇TownBānán Qū28,825
Tiĕcūn Xiāng铁村乡Rural TownshipNánchuān Qū7,657
Tiĕfēng Xiāng铁峰乡Rural TownshipWànzhōu Qū7,934
Tiĕkuàng Xiāng铁矿乡Rural TownshipWŭlóng Qū3,210
Tiĕmén Xiāng铁门乡Rural TownshipLiángpíng Qū5,212
Tiĕqiáo Zhèn铁桥镇TownKāizhōu Qū42,085
Tiĕshānpíng Jiēdào铁山坪街道办事处Urban SubdistrictJiāngbĕi Qū42,242
Tiĕshān Zhèn铁山镇TownDàzú Qū15,669
Tōngchéng Zhèn通城镇TownWūxī Xiàn11,741
Tóngguànyì Zhèn铜罐驿镇TownJiŭlóngpō Qū19,361
Tónggŭ Xiāng铜鼓乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn19,175
Tónggŭ Zhèn铜鼓镇TownRóngchāng Qū11,222
Tónggŭ Zhèn铜鼓镇TownWūshān Xiàn18,590
Tóngjiāqiáo Jiēdào童家桥街道Urban SubdistrictShāpíngbà Qū47,873
Tóngjiāxī Zhèn童家溪镇TownBĕibèi Qū21,820
Tŏngjĭng Zhèn统景镇TownYúbĕi Qū30,673
Tónglè Xiāng同乐乡Rural TownshipFúlíng Qū18,659
Tónglóu Xiāng桐楼乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn3,576
Tōngqiáo Zhèn通桥镇TownDàzú Qū10,276
Tóngxī Zhèn铜溪镇TownHéchuān Qū29,699
Tóngyuánjú Jiēdào铜元局街道办事处Urban SubdistrictNán'àn Qū49,972
Tóngzĭ Zhèn桐梓镇TownWŭlóng Qū8,896
Tóudù Zhèn头渡镇TownNánchuān Qū7,255
Tŭchăng Zhèn土场镇TownHéchuān Qū17,221
Tŭchéng Xiāng土城乡Rural TownshipWūxī Xiàn6,245
Tŭdì Xiāng土地乡Rural TownshipWŭlóng Qū5,433
Tújĭng Xiāng涂井乡Rural TownshipZhōng Xiàn16,018
Tŭkăn Zhèn土坎镇TownWŭlóng Qū8,128
Tŭqiáo Zhèn土桥镇TownTóngliáng Qū13,496
Túshān Zhèn涂山镇TownNán'àn Qū53,146
Túshì Xiāng涂市乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn14,817
Tŭwān Jiēdào土湾街道Urban SubdistrictShāpíngbà Qū45,144
Tŭxiáng Zhèn吐祥镇TownFèngjié Xiàn41,011
Tŭzhŭ Zhèn土主镇TownShāpíngbà Qū18,303
Wàiláng Xiāng外郎乡Rural TownshipYúnyáng Xiàn5,557
Wàncháo Zhèn万朝镇TownShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn11,718
Wàndōng Zhèn万东镇TownQíjiāng Qū40,014
Wángchăng Zhèn王场镇TownShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn10,297
Wángjiā Jiēdào王家街道Urban SubdistrictYúbĕi Qū15,451
Wángjiā Xiāng王家乡Rural TownshipShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn5,503
Wànglóngmén Jiēdào望龙门街道办事处Urban SubdistrictYúzhōng Qū41,358
Wàngŭ Zhèn万古镇TownDàzú Qū28,871
Wànmù Xiāng万木乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn15,220
Wànshèng Jiēdào万盛街道办事处Urban SubdistrictQíjiāng Qū42,419
Wànshùn Zhèn万顺镇TownChángshòu Qū22,256
Wànzú Zhèn万足镇TownPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn5,200
Wéilóng Zhèn围龙镇TownTóngliáng Qū14,690
Wèituó Zhèn渭沱镇TownHéchuān Qū36,068
Wèixīnghú Jiēdào卫星湖街道Urban SubdistrictYŏngchuān Qū38,112
Wéixīn Zhèn维新镇TownTóngliáng Qū10,872
Wénfēng Jiēdào文峰街道办事处Urban SubdistrictKāizhōu Qū69,747
Wénfēng Zhèn文峰镇TownWūxī Xiàn31,338
Wénfù Miáozú Tŭjiāzú Xiāng文复苗族土家族乡Rural TownshipWŭlóng Qū6,926
Wénhuà Zhèn文化镇TownLiángpíng Qū12,435
Wénlóng Jiēdào文龙街道办事处Urban SubdistrictQíjiāng Qū121,058
Wēnquán Zhèn温泉镇TownKāizhōu Qū39,402
Wòfó Zhèn卧佛镇TownTóngnán Qū24,209
Wŭbăo Zhènrénmínzhèngfŭ五宝镇人民政府TownJiāngbĕi Qū8,772
Wŭdòng Zhèn五洞镇TownDiànjiāng Xiàn17,190
Wŭfú Xiāng五福乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn8,410
Wŭguì Zhèn五桂镇TownTóngnán Qū8,341
Wŭjiān Zhèn五间镇TownYŏngchuān Qū19,861
Wújiā Zhèn吴家镇TownRóngchāng Qū34,549
Wŭlĭdiàn Jiēdào五里店街道办事处Urban SubdistrictJiāngbĕi Qū98,393
Wŭlíngshān Xiāng武陵山乡Rural TownshipFúlíng Qū6,360
Wŭlíng Zhèn武陵镇TownWànzhōu Qū24,632
Wŭlĭ Xiāng五里乡Rural TownshipQiánjiāng Qū8,010
Wūlóng Xiāng乌龙乡Rural TownshipWūxī Xiàn5,993
Wŭmă Xiāng五马乡Rural TownshipFèngjié Xiàn25,919
Wŭpíng Zhèn武平镇TownFēngdū Xiàn10,800
Wŭqiáo Jiēdào五桥街道办事处Urban SubdistrictWànzhōu Qū20,672
Wūshān Zhèn巫山镇TownKāizhōu Qū19,829
Wútān Zhèn吴滩镇TownJiāngjīn Qū29,206
Wŭtōng Xiāng五通乡Rural TownshipKāizhōu Qū5,530
Wūxiá Zhèn巫峡镇TownWūshān Xiàn98,743
Wūyáng Zhèn乌杨镇TownZhōng Xiàn36,733
Xiàbăo Zhèn下堡镇TownWūxī Xiàn14,458
Xiàbà Zhèn夏坝镇TownJiāngjīn Qū17,486
Xiákŏu Zhèn峡口镇TownNán'àn Qū11,787
Xiàlù Zhèn下路镇TownShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn26,300
Xiānfēng Zhèn先锋镇TownJiāngjīn Qū48,586
Xiàngkŏu Zhèn巷口镇TownWŭlóng Qū78,225
Xiānglóng Zhèn香龙镇TownHéchuān Qū25,006
Xiăngshuĭ Zhèn响水镇TownWànzhōu Qū16,889
Xiānlóng Zhèn仙龙镇TownYŏngchuān Qū36,561
Xiānnǚshān Zhèn仙女山镇TownWŭlóng Qū13,808
Xiányí Xiāng咸宜乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn7,232
Xiăochăng Xiāng小厂乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn6,902
Xiăodù Zhèn小渡镇TownTóngnán Qū27,469
Xiăohé Zhèn小河镇TownYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn11,069
Xiàojiā Zhèn肖家镇TownHéchuān Qū16,363
Xiăolín Xiāng小林乡Rural TownshipTóngliáng Qū6,753
Xiăolóngkăn Jiēdào小龙坎街道Urban SubdistrictShāpíngbà Qū35,167
Xiăomiăn Zhèn小沔镇TownHéchuān Qū27,154
Xiăonánhăi Zhèn小南海镇TownQiánjiāng Qū6,662
Xiàoxī Xiāng孝溪乡Rural TownshipXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn9,414
Xiăozhōu Zhèn小周镇TownWànzhōu Qū9,136
Xīchéng Jiēdào西城街道办事处Urban SubdistrictNánchuān Qū40,126
Xièjiāwān Jiēdào谢家湾街道办事处Urban SubdistrictJiŭlóngpō Qū78,227
Xiēmă Zhèn歇马镇TownBĕibèi Qū60,933
Xīhé Zhèn西河镇TownTóngliáng Qū12,567
Xīhú Zhèn西湖镇TownJiāngjīn Qū38,386
Xīkŏu Xiāng溪口乡Rural TownshipWànzhōu Qū5,695
Xīkŏu Xiāng溪口乡Rural TownshipXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn13,059
Xīngfēng Xiāng兴峰乡Rural TownshipZhōng Xiàn11,280
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownYúbĕi Qū20,333
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownNánchuān Qū20,489
Xīnglóng Zhèn兴龙镇TownFēngdū Xiàn13,081
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownFèngjié Xiàn41,411
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn11,543
Xīngyì Zhèn兴义镇TownFēngdū Xiàn30,629
Xīnhuá Xiāng新华乡Rural TownshipQiánjiāng Qū7,081
Xīnjīn Xiāng新津乡Rural TownshipYúnyáng Xiàn6,505
Xīnlè Xiāng新乐乡Rural TownshipShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn3,256
Xīnlì Zhèn新立镇TownZhōng Xiàn32,296
Xīnmiào Zhèn新妙镇TownFúlíng Qū34,299
Xīnmín Zhèn新民镇TownDiànjiāng Xiàn28,033
Xīnmín Zhèn新民镇TownFèngjié Xiàn21,912
Xīnqiáo Jiēdào新桥街道Urban SubdistrictShāpíngbà Qū52,762
Xīnshāncūn Jiēdào新山村街道Urban SubdistrictDàdùkŏu Qū35,874
Xīnshèng Zhèn新盛镇TownQíjiāng Qū13,872
Xīnshèng Zhèn新胜镇TownTóngnán Qū15,743
Xīnshèng Zhèn新盛镇TownLiángpíng Qū27,741
Xīnshēng Zhèn新生镇TownZhōng Xiàn24,971
Xīnshì Zhèn新市镇TownChángshòu Qū21,578
Xīntián Xiāng新田乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn18,249
Xīntián Zhèn新田镇TownWànzhōu Qū34,145
Xīnxiāng Zhèn新乡镇TownWànzhōu Qū6,683
Xīnzhèng Xiāng新政乡Rural TownshipFèngjié Xiàn26,969
Xióngjiā Zhèn熊家镇TownWànzhōu Qū33,176
Xīpéng Zhèn西彭镇TownJiŭlóngpō Qū102,020
Xītuó Zhèn西沱镇TownShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn25,585
Xiūqí Zhèn修齐镇TownChéngkŏu Xiàn13,874
Xĭxīn Xiāng洗新乡Rural TownshipShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn3,541
Xīyŏng Zhèn西永镇TownShāpíngbà Qū26,140
Xújiā Zhèn徐家镇TownWūxī Xiàn13,461
Xŭmíngsì Zhèn许明寺镇TownFēngdū Xiàn11,429
Yājiāng Zhèn鸭江镇TownWŭlóng Qū19,636
Yăjiāng Zhèn雅江镇TownXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn11,936
Yándōng Xiāng岩东乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn7,334
Yángdù Zhèn洋渡镇TownZhōng Xiàn19,309
Yángjiăo Zhèn羊角镇TownWŭlóng Qū14,659
Yángjiāpíng Jiēdào杨家坪街道办事处Urban SubdistrictJiŭlóngpō Qū111,578
Yănglù Xiāng养鹿乡Rural TownshipYúnyáng Xiàn11,987
Yángshì Zhèn羊市镇TownFèngjié Xiàn10,027
Yánhé Xiāng沿河乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn5,444
Yànjiā Jiēdào晏家街道办事处Urban SubdistrictChángshòu Qū72,825
Yánjĭng Jiēdào盐井街道Urban SubdistrictHéchuān Qū24,680
Yànpíng Xiāng堰坪乡Rural TownshipYúnyáng Xiàn9,770
Yànshān Xiāng燕山乡Rural TownshipWànzhōu Qū9,845
Yàntái Zhèn砚台镇TownDiànjiāng Xiàn29,695
Yánwān Xiāng岩湾乡Rural TownshipFèngjié Xiàn8,682
Yànwō Zhèn燕窝镇TownHéchuān Qū30,424
Yánxī Zhèn沿溪镇TownShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn13,159
Yàolíng Xiāng耀灵乡Rural TownshipYúnyáng Xiàn7,791
Yĕhè Zhèn野鹤镇TownZhōng Xiàn19,964
Yìhé Zhèn义和镇TownFúlíng Qū37,390
Yìhé Zhèn义和镇TownKāizhōu Qū26,313
Yíjū Xiāng宜居乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn13,557
Yínglóng Zhèn迎龙镇TownNán'àn Qū16,319
Yìnpíng Zhèn荫平镇TownLiángpíng Qū18,574
Yīpĭn Jiēdào一品街道办事处Urban SubdistrictBānán Qū21,648
Yŏng'ān Zhèn永安镇TownDiànjiāng Xiàn26,390
Yŏng'ān Zhèn永安镇TownFèngjié Xiàn144,314
Yŏngchéng Zhèn永城镇TownQíjiāng Qū17,634
Yŏngdòng Xiāng涌洞乡Rural TownshipXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn7,643
Yŏngfēng Zhèn永丰镇TownZhōng Xiàn18,052
Yŏngjiā Zhèn永嘉镇TownTóngliáng Qū22,377
Yŏnglè Zhèn永乐镇TownFèngjié Xiàn22,434
Yŏngpíng Zhèn永平镇TownDiànjiāng Xiàn10,315
Yŏngróng Zhèn永荣镇TownYŏngchuān Qū14,305
Yŏngxīng Zhèn永兴镇TownJiāngjīn Qū32,535
Yŏngxīn Zhèn永新镇TownQíjiāng Qū49,951
Yōngxī Zhèn雍溪镇TownDàzú Qū15,213
Yŏuchóu Zhèn酉酬镇TownYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn17,763
Yóutíng Zhèn邮亭镇TownDàzú Qū44,363
Yóuxī Zhèn油溪镇TownJiāngjīn Qū63,386
Yuănjué Zhèn远觉镇TownRóngchāng Qū9,629
Yuānyāng Jiēdào鸳鸯街道Urban SubdistrictYúbĕi Qū37,009
Yuányì Zhèn袁驿镇TownLiángpíng Qū19,804
Yúbèilù Jiēdào渝碚路街道Urban SubdistrictShāpíngbà Qū100,012
Yúchí Zhèn鱼池镇TownShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn10,607
Yúdì Xiāng腴地乡Rural TownshipYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn6,303
Yúdòng Jiēdào鱼洞街道办事处Urban SubdistrictBānán Qū171,363
Yuèjìncūn Jiēdào跃进村街道Urban SubdistrictDàdùkŏu Qū48,031
Yuèlái Jiēdào悦来街道Urban SubdistrictYúbĕi Qū10,654
Yuèlái Zhèn悦崃镇TownShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn12,298
Yuèxī Zhèn岳溪镇TownKāizhōu Qū47,802
Yùfēngshān Zhèn玉峰山镇TownYúbĕi Qū23,917
Yújiā Zhèn余家镇TownWànzhōu Qū30,454
Yúlín Xiāng鱼鳞乡Rural TownshipWūxī Xiàn5,336
Yùlóng Zhèn玉龙镇TownDàzú Qū16,072
Yún'ān Zhèn云安镇TownYúnyáng Xiàn13,573
Yúnfēng Jiēdào云枫街道办事处Urban SubdistrictKāizhōu Qū41,674
Yúnjí Zhèn云集镇TownChángshòu Qū27,564
Yúnlóng Zhèn云龙镇TownLiángpíng Qū29,673
Yúnmén Jiēdào云门街道Urban SubdistrictHéchuān Qū68,698
Yúntái Zhèn云台镇TownChángshòu Qū40,328
Yúnwù Tŭjiāzú Xiāng云雾土家族乡Rural TownshipFèngjié Xiàn3,287
Yúnyáng Zhèn云阳镇TownYúnyáng Xiàn17,017
Yúquán Xiāng鱼泉乡Rural TownshipNánchuān Qū6,532
Yúquán Zhèn鱼泉镇TownYúnyáng Xiàn13,502
Yùshān Zhèn郁山镇TownPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn30,981
Yùxī Zhèn玉溪镇TownTóngnán Qū16,463
Yúzhōulù Jiēdào渝州路街道办事处Urban SubdistrictJiŭlóngpō Qū90,840
Yúzuĭ Zhènrénmínzhèngfŭ鱼嘴镇人民政府TownJiāngbĕi Qū26,748
Zēngfú Xiāng增福乡Rural TownshipFúlíng Qū15,527
Zēngjiā Zhèn曾家镇TownShāpíngbà Qū23,947
Zhānjiāxī Jiēdào詹家溪街道Urban SubdistrictShāpíngbà Qū31,683
Zhànpŭ Zhèn湛普镇TownFēngdū Xiàn8,249
Zhàojiā Jiēdào赵家街道办事处Urban SubdistrictKāizhōu Qū39,910
Zhàojiā Xiāng赵家乡Rural TownshipWŭlóng Qū3,616
Zhèn'ān Zhèn镇安镇TownKāizhōu Qū15,452
Zhèndōng Jiēdào镇东街道办事处Urban SubdistrictKāizhōu Qū18,819
Zhèngxīng Zhèn正兴镇TownBìshān Qū27,804
Zhèngyáng Jiēdào正阳街道办事处Urban SubdistrictQiánjiāng Qū12,998
Zhēnxī Zhèn珍溪镇TownFúlíng Qū50,017
Zhìfèng Zhèn智凤镇TownDàzú Qū28,467
Zhīpíng Jiēdào支坪街道Urban SubdistrictJiāngjīn Qū36,680
Zhìpíng Xiāng治平乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn3,334
Zhíshēng Zhèn直升镇TownRóngchāng Qū12,750
Zhōng'áo Zhèn中敖镇TownDàzú Qū31,118
Zhōngduō Zhèn钟多镇TownYŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn93,928
Zhōngfēng Zhèn中峰镇TownQíjiāng Qū11,622
Zhōnggăng Xiāng中岗乡Rural TownshipWūxī Xiàn14,567
Zhōnggŭlóu Jiēdào钟鼓楼街道办事处Urban SubdistrictWànzhōu Qū85,873
Zhōnghé Zhèn中和镇TownKāizhōu Qū43,318
Zhōnghé Zhèn中和镇TownXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn105,003
Zhōngliángshān Jiēdào中梁山街道办事处Urban SubdistrictJiŭlóngpō Qū88,739
Zhōngliáng Xiāng中梁乡Rural TownshipWūxī Xiàn3,861
Zhōngliáng Zhèn中梁镇TownShāpíngbà Qū17,111
Zhōnglíng Xiāng钟灵乡Rural TownshipXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn16,530
Zhōngpíng Xiāng中平乡Rural TownshipXiùshān Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn6,003
Zhōngqiáo Xiāng中桥乡Rural TownshipNánchuān Qū7,668
Zhōngshānlù Jiēdào中山路街道Urban SubdistrictYŏngchuān Qū192,954
Zhōngshān Zhèn中山镇TownJiāngjīn Qū20,509
Zhōngtáng Xiāng中塘乡Rural TownshipQiánjiāng Qū11,324
Zhōngyì Xiāng中益乡Rural TownshipShízhù Tŭjiāzú Zìzhìxiàn5,434
Zhōngzhōu Zhèn忠州镇TownZhōng Xiàn137,467
Zhōubái Jiēdào舟白街道办事处Urban SubdistrictQiánjiāng Qū25,147
Zhōujiābà Jiēdào周家坝街道办事处Urban SubdistrictWànzhōu Qū88,494
Zhōujiā Zhèn周嘉镇TownDiànjiāng Xiàn32,562
Zhōuxī Xiāng周溪乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn4,873
Zhuàntáng Zhèn篆塘镇TownQíjiāng Qū21,048
Zhūfó Xiāng诸佛乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn10,671
Zhuóshuĭ Zhèn濯水镇TownQiánjiāng Qū20,386
Zhùshān Xiāng柱山乡Rural TownshipWànzhōu Qū16,331
Zhúshān Zhèn竹山镇TownLiángpíng Qū5,648
Zhūtuó Zhèn朱沱镇TownYŏngchuān Qū58,262
Zhúxián Xiāng竹贤乡Rural TownshipWūshān Xiàn3,928
Zhūxī Zhèn珠溪镇TownDàzú Qū34,113
Zhúxī Zhèn竹溪镇TownKāizhōu Qū22,900
Zhūyáng Zhèn朱杨镇TownJiāngjīn Qū26,335
Zhūyī Zhèn朱衣镇TownFèngjié Xiàn55,627
Zhúyuán Zhèn竹园镇TownFèngjié Xiàn39,338
Zĭshuĭ Xiāng紫水乡Rural TownshipKāizhōu Qū20,396
Zĭtóng Jiēdào梓潼街道办事处Urban SubdistrictTóngnán Qū152,525
Zĭzhào Xiāng紫照乡Rural TownshipLiángpíng Qū8,791
Zŏumă Xiāng走马乡Rural TownshipPéngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú Zìzhìxiàn12,699
Zŏumă Zhèn走马镇TownWànzhōu Qū26,017
Zŏumă Zhèn走马镇TownJiŭlóngpō Qū15,632
Zuŏlán Xiāng左岚乡Rural TownshipChéngkŏu Xiàn4,968

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).