Home
Show Map

China: Liáoníng

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Liáoníng Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameNativeStatusPopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Ānshān Shì鞍山市Prefecture-level City3,584,0393,645,884
Hăichéng Shì海城市County-level City1,181,1301,293,877
Lìshān Qū立山区District425,562437,339
Qiānshān Qū千山区District366,221275,447
Tái'ān Xiàn台安县County354,706332,542
Tiĕdōng Qū铁东区District452,872549,284
Tiĕxī Qū铁西区District311,630282,014
Xiùyán Mănzú Zìzhìxiàn岫岩满族自治县Autonomous County491,918475,381
Bĕnxī Shì本溪市Prefecture-level City1,567,4081,709,538
Bĕnxī Mănzú Zìzhìxiàn本溪满族自治县Autonomous County293,834296,218
Huánrén Mănzú Zìzhìxiàn桓仁满族自治县Autonomous County293,505319,026
Míngshān Qū明山区District311,615409,576
Nánfēn Qū南芬区District88,28982,917
Píngshān Qū平山区District356,430349,130
Xīhú Qū溪湖区District223,735252,671
Cháoyáng Shì朝阳市Prefecture-level City3,194,8283,044,641
Bĕipiào Shì北票市County-level City573,836496,164
Cháoyáng Xiàn朝阳县County584,959486,774
Jiànpíng Xiàn建平县County543,405505,437
Kālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn喀喇沁左翼蒙古族自治县Autonomous County397,469360,419
Língyuán Shì凌源市County-level City620,121570,660
Lóngchéng Qū龙城区District153,625211,102
Shuāngtă Qū双塔区District321,413414,085
Dàlián Shì大连市Sub-provincial City5,893,6926,690,432
Chánghăi Xiàn长海县County99,53277,951
Gānjĭngzi Qū甘井子区District785,1311,321,778
Jīnzhōu Qū金州区District833,5941,102,773
Lǚshùnkŏu Qū旅顺口区District264,998324,773
Pŭlándiàn Qū普兰店区District757,844741,230
Shāhékŏu Qū沙河口区District638,366693,140
Wăfángdiàn Shì瓦房店市County-level City956,063942,197
Xīgăng Qū西岗区District345,098305,742
Zhōngshān Qū中山区District378,004339,527
Zhuānghé Shì庄河市County-level City835,062841,321
Dāndōng Shì丹东市Prefecture-level City2,390,5242,444,697
Dōnggăng Shì东港市County-level City640,340627,475
Fèngchéng Shì凤城市County-level City560,384543,933
Kuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn宽甸满族自治县Autonomous County409,386407,713
Yuánbăo Qū元宝区District195,890215,905
Zhèn'ān Qū振安区District198,154183,328
Zhènxīng Qū振兴区District386,370466,343
Fŭshùn Shì抚顺市Prefecture-level City2,260,2902,138,090
Dōngzhōu Qū东洲区District345,778320,949
Fŭshùn Xiàn抚顺县County223,297162,588
Qīngyuán Mănzú Zìzhìxiàn清原满族自治县Autonomous County317,842290,370
Shùnchéng Qū顺城区District397,617472,920
Wànghuā Qū望花区District387,473384,514
Xīnbīn Mănzú Zìzhìxiàn新宾满族自治县Autonomous County284,704254,118
Xīnfŭ Qū新抚区District303,579252,631
Fùxīn Shì阜新市Prefecture-level City1,889,7741,819,339
Fùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn阜新蒙古族自治县Autonomous County714,244664,971
Hăizhōu Qū海州区District341,454270,757
Qīnghémén Qū清河门区District72,32360,751
Tàipíng Qū太平区District148,785166,044
Xìhé Qū细河区District157,706211,288
Xīnqiū Qū新邱区District65,29381,816
Zhāngwŭ Xiàn彰武县County389,969363,712
Húlúdăo Shì葫芦岛市Prefecture-level City2,580,6852,623,541
Jiànchāng Xiàn建昌县County555,121520,537
Liánshān Qū连山区District596,009605,186
Lónggăng Qū龙港区District168,673244,053
Nánpiào Qū南票区District136,254120,969
Suízhōng Xiàn绥中县County600,101586,620
Xīngchéng Shì兴城市County-level City524,527546,176
Jĭnzhōu Shì锦州市Prefecture-level City3,076,7353,126,463
Bĕizhèn Shì北镇市County-level City527,217514,898
Gŭtă Qū古塔区District251,648287,599
Hēishān Xiàn黑山县County617,664615,085
Línghăi Shì凌海市County-level City647,310508,079
Línghé Qū凌河区District371,644409,606
Tàihé Qū太和区District238,699394,594
Yì Xiàn义县County422,553396,602
Liáoyáng Shì辽阳市Prefecture-level City1,801,2071,858,768
Báită Qū白塔区District212,493224,352
Dēngtă Shì灯塔市County-level City502,149496,122
Gōngchánglĭng Qū弓长岭区District93,21090,785
Hóngwĕi Qū宏伟区District117,784142,734
Liáoyáng Xiàn辽阳县County570,566573,509
Tàizihé Qū太子河区District133,359137,852
Wénshèng Qū文圣区District171,646193,414
Pánjĭn Shì盘锦市Prefecture-level City1,261,7531,392,493
Dàwā Qū大洼区District377,650430,913
Pánshān Xiàn盘山县County281,562285,116
Shuāngtáizi Qū双台子区District193,855208,384
Xīnglóngtái Qū兴隆台区District408,686468,080
Shĕnyáng Shì沈阳市Sub-provincial City7,203,7178,106,171
Dàdōng Qū大东区District645,838782,867
Făkù Xiàn法库县County420,362399,587
Hépíng Qū和平区District651,874700,992
Huánggū Qū皇姑区District707,994925,176
Húnnán Qū [← Dōnglíng Qū]浑南区District601,489411,110
Kāngpíng Xiàn康平县County324,956316,819
Liáozhōng Qū辽中区District501,627476,081
Shĕnbĕixīn Qū沈北新区District304,230423,323
Shĕnhé Qū沈河区District601,444849,267
Sūjiātún Qū苏家屯区District435,342474,779
Tiĕxī Qū铁西区District748,8341,017,564
Xīnmín Shì新民市County-level City653,719657,763
Yúhóng Qū于洪区District606,008670,843
Tiĕlĭng Shì铁岭市Prefecture-level City2,823,2202,717,732
Chāngtú Xiàn昌图县County959,439847,924
Diàobīngshān Shì调兵山市County-level City239,636241,431
Kāiyuán Shì开原市County-level City529,736545,624
Qīnghé Qū清河区District92,62089,997
Tiĕlĭng Xiàn铁岭县County351,194339,045
Xīfēng Xiàn西丰县County309,416290,635
Yínzhōu Qū银州区District341,179363,076
Yíngkŏu Shì营口市Prefecture-level City2,296,5402,428,534
Bàyúquān Qū鲅鱼圈区District134,576431,087
Dàshíqiáo Shì大石桥市County-level City714,670704,891
Gàizhōu Shì盖州市County-level City883,811691,595
Lăobiān Qū老边区District137,226125,454
Xīshì Qū西市区District163,881164,873
Zhànqián Qū站前区District262,376310,634
Liáoníng辽宁省Province41,824,41243,746,323

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2018, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males22,147,745
Females21,598,578
Urbanization (C 2010)
Rural16,558,360
Urban27,187,963
Age Groups (C 2010)
0-14 years4,996,977
15-64 years34,239,905
65+ years4,509,441
Age Distribution (C 2010)
0-9 years3,173,863
10-19 years4,335,709
20-29 years6,706,991
30-39 years6,995,886
40-49 years8,425,404
50-59 years7,357,718
60-69 years3,784,029
70-79 years2,165,893
80+ years800,830
Generations in Household (C 2010)
15,625,124
27,250,189
32,069,614
4+49,119