Home
Show Map

China: Hēilóngjiāng

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Hēilóngjiāng Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameNativeStatusPopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Dàqìng Shì大庆市Prefecture-level City2,578,0512,904,532
Dàtóng Qū大同区District233,580234,557
Dù'ĕrbótè Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn [Dorbod]杜尔伯特蒙古族自治县Autonomous County220,531233,838
Hónggăng Qū红岗区District170,972169,522
Líndiàn Xiàn林甸县County228,630244,578
Lóngfèng Qū龙凤区District233,881352,404
Rànghúlù Qū让胡路区District428,092564,534
Sà'ĕrtú Qū [Sartu]萨尔图区District313,526328,808
Zhàoyuán Xiàn肇源县County377,388388,828
Zhàozhōu Xiàn肇州县County371,451387,463
Dàxīng'ānlĭng Dìqū大兴安岭地区Prefecture505,842511,560
Hūmă Xiàn呼玛县County60,14051,861
Hūzhōng Qū呼中区District44,54645,039
Jiāgédáqí Qū [→ Èlúnchūn Zìzhìqí (Oroqen Banner, Inner Mongolia)]加格达奇区District140,605154,359
Mòhé Shì漠河市County-level City80,98283,414
Sōnglĭng Qū [→ Èlúnchūn Zìzhìqí (Oroqen Banner, Inner Mongolia)]松岭区District36,29233,555
Tăhé Xiàn塔河县County93,19492,473
Xīnlín Qū新林区District50,08350,859
Hā'ĕrbīn Shì [Harbin]哈尔滨市Sub-provincial City9,413,35910,635,971
Āchéng Qū阿城区District638,894596,856
Bāyàn Xiàn巴彦县County611,556590,555
Bīn Xiàn宾县County538,710551,271
Dàolĭ Qū道里区District748,313923,762
Dàowài Qū道外区District...906,421
Fāngzhèng Xiàn方正县County225,513203,853
Hūlán Qū呼兰区District632,204764,534
Mùlán Xiàn木兰县County258,972277,685
Nángăng Qū南岗区District977,4321,343,857
Píngfáng Qū平房区District172,011190,253
Shàngzhì Shì尚志市County-level City582,764585,386
Shuāngchéng Qū双城区District749,182825,634
Sōngbĕi Qū松北区District...236,848
Tōnghé Xiàn通河县County203,515210,650
Wŭcháng Shì五常市County-level City888,782881,224
Xiāngfāng Qū香坊区District...916,408
Yánshòu Xiàn延寿县County237,655242,455
Yīlán Xiàn依兰县County364,108388,319
Hègăng Shì鹤岗市Prefecture-level City1,099,0791,058,665
Dōngshān Qū东山区District176,946175,239
Gōngnóng Qū工农区District135,973140,070
Luóbĕi Xiàn萝北县County228,353220,131
Nánshān Qū南山区District132,464119,047
Suíbīn Xiàn绥滨县County176,086174,063
Xiàngyáng Qū向阳区District96,562110,916
Xīng'ān Qū兴安区District94,10874,396
Xīngshān Qū兴山区District58,58744,803
Hēihé Shì黑河市Prefecture-level City1,671,8111,673,899
Àihuī Qū爱辉区District192,764211,313
Bĕi'ān Shì北安市County-level City442,474436,444
Nènjiāng Xiàn嫩江县County500,201495,519
Sūnwú Xiàn孙吴县County95,867102,821
Wŭdàliánchí Shì五大连池市County-level City338,689326,391
Xùnkè Xiàn逊克县County101,816101,411
Jiāmùsī Shì佳木斯市Prefecture-level City2,358,3102,552,097
Dōngfēng Qū东风区District109,587161,740
Fùjĭn Shì富锦市County-level City420,579437,165
Fŭyuăn Shì抚远市County-level City77,474126,694
Huàchuān Xiàn桦川县County185,412202,827
Huànán Xiàn桦南县County421,901468,698
Jiāo Qū郊区District...314,586
Qiánjìn Qū前进区District155,331171,530
Tāngyuán Xiàn汤原县County228,405255,211
Tóngjiāng Shì同江市County-level City164,595179,791
Xiàngyáng Qū向阳区District...233,855
Jīxī Shì鸡西市Prefecture-level City1,946,0571,862,165
Chéngzihé Qū城子河区District146,449127,290
Dīdào Qū滴道区District121,216103,646
Héngshān Qū恒山区District177,109160,180
Hŭlín Shì虎林市County-level City311,509317,884
Jīdōng Xiàn鸡东县County285,489273,871
Jīguān Qū鸡冠区District336,078365,385
Líshù Qū梨树区District95,43076,361
Máshān Qū麻山区District34,50030,097
Mìshān Shì密山市County-level City438,277407,451
Mŭdānjiāng Shì牡丹江市Prefecture-level City2,684,4952,798,723
Àimín Qū爱民区District271,779275,289
Dōng'ān Qū东安区District185,506200,160
Dōngníng Shì东宁市County-level City207,012200,716
Hăilín Shì海林市County-level City435,677400,859
Línkŏu Xiàn林口县County418,136368,956
Mùléng Shì [Muling]穆棱市County-level City310,096293,271
Níng'ān Shì宁安市County-level City437,328437,452
Suífēnhé Shì绥芬河市County-level City69,052132,315
Xī'ān Qū西安区District186,619249,491
Yángmíng Qū阳明区District163,290240,214
Qíqíhā'ĕr Shì [Qiqihar]齐齐哈尔市Prefecture-level City5,419,6215,367,003
Áng'ángxī Qū昂昂溪区District90,64780,109
Bàiquán Xiàn拜泉县County517,996519,766
Fùlā'ĕrjī Qū [Hulan Ergi, Fularji]富拉尔基区District285,762256,159
Fùyù Xiàn富裕县County284,964276,537
Gānnán Xiàn甘南县County360,555368,734
Jiànhuá Qū建华区District236,028292,579
Kèdōng Xiàn克东县County264,563264,285
Kèshān Xiàn克山县County450,687403,175
Lóngjiāng Xiàn龙江县County570,606572,764
Lóngshā Qū龙沙区District342,511354,987
Méilĭsīdáwò'ĕrzú Qū [Meilisi Daur]梅里斯达斡尔族区District170,293165,852
Nèhé Shì讷河市County-level City672,295625,892
Niănzishān Qū碾子山区District82,50772,151
Tàilái Xiàn泰来县County310,160302,027
Tiĕfēng Qū铁锋区District332,341331,951
Yī'ān Xiàn依安县County447,706480,035
Qītáihé Shì七台河市Prefecture-level City807,440920,471
Bólì Xiàn勃利县County320,736299,484
Qiézihé Qū茄子河区District133,868153,926
Táoshān Qū桃山区District157,484230,293
Xīnxīng Qū新兴区District195,352236,768
Shuāngyāshān Shì双鸭山市Prefecture-level City1,448,3491,462,626
Băoqīng Xiàn宝清县County399,083400,487
Băoshān Qū宝山区District147,219129,814
Jiānshān Qū尖山区District190,485251,368
Jíxián Xiàn集贤县County301,932299,890
Lĭngdōng Qū岭东区District81,24458,012
Ráohé Xiàn饶河县County150,007149,632
Sìfāngtái Qū四方台区District68,34662,633
Yŏuyì Xiàn友谊县County110,033110,790
Suíhuà Shì绥化市Prefecture-level City5,055,5415,418,153
Āndá Shì安达市County-level City473,091472,826
Bĕilín Qū北林区District800,207877,114
Hăilún Shì海伦市County-level City720,008769,437
Lánxī Xiàn兰西县County428,377424,562
Míngshuĭ Xiàn明水县County294,482320,695
Qìng'ān Xiàn庆安县County358,363386,162
Qīnggāng Xiàn青冈县County410,534474,422
Suílíng Xiàn绥棱县County294,955331,343
Wàngkuí Xiàn望奎县County442,867458,525
Zhàodōng Shì肇东市County-level City832,657903,067
Yīchūn Shì伊春市Prefecture-level City1,249,6211,148,126
Cuìluán Qū翠峦区District49,70644,960
Dàilĭng Qū带岭区District37,49232,259
Hóngxīng Qū红星区District25,48921,845
Jiāyìn Xiàn嘉荫县County81,00468,579
Jīnshāntún Qū金山屯区District46,31839,218
Mĕixī Qū美溪区District41,63441,028
Nánchà Qū南岔区District140,846118,593
Shànggānlĭng Qū上甘岭区District22,95619,496
Tāngwànghé Qū汤旺河区District35,90530,979
Tiĕlì Shì铁力市County-level City354,601349,369
Wūmăhé Qū乌马河区District37,10431,416
Wūyīlĭng Qū乌伊岭区District24,74321,147
Wŭyíng Qū五营区District40,70733,988
Xīlín Qū西林区District48,05452,741
Xīnqīng Qū新青区District50,85243,061
Yīchūn Qū伊春区District144,562145,954
Yŏuhăo Qū友好区District67,64853,493
Hēilóngjiāng黑龙江省Province36,237,57638,313,991

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2018, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males19,426,106
Females18,887,885
Urbanization (C 2010)
Rural16,990,276
Urban21,323,715
Age Groups (C 2010)
0-14 years4,574,441
15-64 years30,566,236
65+ years3,173,314
Age Distribution (C 2010)
0-9 years2,876,979
10-19 years3,955,343
20-29 years6,141,589
30-39 years7,000,183
40-49 years7,648,243
50-59 years5,699,039
60-69 years2,974,080
70-79 years1,569,597
80+ years448,938
Generations in Household (C 2010)
14,705,169
26,550,201
31,697,316
4+47,402