Home
Show Map

China: Guăngdōng

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Guăngdōng Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameNativeStatusPopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Cháozhōu Shì潮州市Prefecture-level City2,402,0682,669,466
Cháo'ān Qū潮安区District1,153,1961,334,796
Ráopíng Xiàn饶平县County885,290882,201
Xiāngqiáo Qū湘桥区District363,582452,469
Dōngguān Shì东莞市Prefecture-level City6,445,7778,220,207
Dōngguān Shìxiáqū东莞 市辖区County-level City6,445,7778,220,207
Fóshān Shì佛山市Prefecture-level City5,337,7097,197,394
Chànchéng Qū禅城区District768,6561,101,077
Gāomíng Qū高明区District301,041420,044
Nánhăi Qū南海区District2,133,7412,588,844
Sānshuĭ Qū三水区District440,119622,645
Shùndé Qū顺德区District1,694,1522,464,784
Guăngzhōu Shì广州市Sub-provincial City9,942,02212,701,948
Báiyún Qū白云区District1,748,7222,223,150
Cónghuà Qū从化区District517,552593,415
Hăizhū Qū海珠区District1,237,2731,558,663
Huādū Qū花都区District713,363945,005
Huángpŭ Qū [incl. Luógăng Qū]黄埔区District945,677831,586
Lìwān Qū荔湾区District474,830898,200
Nánshā Qū南沙区District323,758259,900
Pānyú Qū番禺区District1,630,4611,764,828
Tiānhé Qū天河区District1,109,3201,432,426
Yuèxiù Qū越秀区District341,4221,157,666
Zēngchéng Qū增城区District899,6441,037,109
Héyuán Shì河源市Prefecture-level City2,266,4292,950,195
Dōngyuán Xiàn东源县County312,282439,964
Hépíng Xiàn和平县County350,760374,709
Liánpíng Xiàn连平县County287,382337,002
Lóngchuān Xiàn龙川县County586,155694,480
Yuánchéng Qū源城区District227,773463,907
Zĭjīn Xiàn紫金县County502,077640,133
Huìzhōu Shì惠州市Prefecture-level City3,216,0754,598,402
Bóluó Xiàn博罗县County780,4771,038,198
Huìchéng Qū惠城区District591,6861,579,818
Huìdōng Xiàn惠东县County713,141908,390
Huìyáng Qū惠阳区District862,822764,816
Lóngmén Xiàn龙门县County267,949307,180
Jiāngmén Shì江门市Prefecture-level City3,956,8274,450,703
Ēnpíng Shì恩平市County-level City464,898492,814
Hèshān Shì鹤山市County-level City405,779494,938
Jiānghăi Qū江海区District189,024254,313
Kāipíng Shì开平市County-level City668,692699,242
Péngjiāng Qū蓬江区District347,293719,146
Táishān Shì台山市County-level City948,716941,095
Xīnhuì Qū新会区District932,425849,155
Jiēyáng Shì揭阳市Prefecture-level City5,237,4055,884,347
Huìlái Xiàn惠来县County961,6581,097,596
Jiēdōng Qū揭东区District1,068,9861,159,118
Jiēxī Xiàn揭西县County716,789825,727
Pŭníng Shì普宁市County-level City1,856,4022,055,552
Róngchéng Qū榕城区District633,570746,354
Màomíng Shì茂名市Prefecture-level City5,238,4265,817,494
Diànbái Qū [Màogăng Qū]电白区District...1,615,491
Gāozhōu Shì高州市County-level City1,219,1321,288,665
Huàzhōu Shì化州市County-level City1,007,7961,178,809
Màonán Qū茂南区District...820,821
Xìnyí Shì信宜市County-level City907,978913,708
Méizhōu Shì梅州市Prefecture-level City3,802,1864,238,461
Dàbŭ Xiàn大埔县County352,013374,666
Fēngshùn Xiàn丰顺县County449,769478,974
Jiāolĭng Xiàn蕉岭县County203,173205,849
Méijiāng Qū梅江区District313,821380,771
Méixiàn Qū梅县区District516,761554,745
Píngyuăn Xiàn平远县County215,856230,045
Wŭhuá Xiàn五华县County879,2861,050,528
Xīngníng Shì兴宁市County-level City871,507962,883
Qīngyuăn Shì清远市Prefecture-level City3,146,7133,698,412
Fógāng Xiàn佛冈县County255,341302,906
Liánnán Yáozú Zìzhìxiàn连南瑶族自治县Autonomous County133,814129,258
Liánshān Zhuàngzú Yáozú Zìzhìxiàn连山壮族瑶族自治县Autonomous County99,07090,515
Liánzhōu Shì连州市County-level City409,360367,642
Qīngchéng Qū清城区District506,680811,233
Qīngxīn Qū清新区District531,226698,811
Yángshān Xiàn阳山县County400,776356,095
Yīngdé Shì英德市County-level City810,446941,952
Shàntóu Shì汕头市Prefecture-level City4,671,2795,389,328
Cháonán Qū潮南区District...1,288,165
Cháoyáng Qū潮阳区District...1,626,357
Chénghăi Qū澄海区District...800,399
Háojiāng Qū濠江区District...267,463
Jīnpíng Qū金平区District...810,284
Lónghú Qū龙湖区District...536,356
Nán'ào Xiàn南澳县County70,35260,304
Shànwĕi Shì汕尾市Prefecture-level City2,453,4792,935,469
Chéng Qū城区District409,677492,262
Hăifēng Xiàn海丰县County649,412793,408
Lùfēng Shì陆丰市County-level City1,164,7671,358,265
Lùhé Xiàn陆河县County229,623291,534
Sháoguān Shì韶关市Prefecture-level City2,735,4332,826,246
Lèchāng Shì乐昌市County-level City423,444397,779
Nánxióng Shì南雄市County-level City372,844316,179
Qŭjiāng Qū曲江区District366,031303,371
Rénhuà Xiàn仁化县County163,213200,354
Rŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn乳源瑶族自治县Autonomous County177,894177,471
Shĭxīng Xiàn始兴县County205,684205,452
Wēngyuán Xiàn翁源县County310,956331,320
Wŭjiāng Qū武江区District191,655294,708
Xīnfēng Xiàn新丰县County179,388206,091
Zhēnjiāng Qū浈江区District344,324393,521
Shēnzhèn Shì深圳市Sub-provincial City7,008,83110,358,381
Băo'ān Qū [incl. Lónghuá Qū, Guāngmíng Qū]宝安区District2,735,1294,499,284
Fútián Qū福田区District909,5711,317,511
Lónggăng Qū [incl. Píngshān Qū]龙岗区District1,714,9082,320,460
Luóhú Qū罗湖区District774,805923,421
Nánshān Qū南山区District722,0951,088,345
Yántián Qū盐田区District152,323209,360
Yángjiāng Shì阳江市Prefecture-level City2,168,9042,421,748
Jiāngchéng Qū江城区District538,069676,857
Yángchūn Shì阳春市County-level City840,581849,504
Yángdōng Qū阳东区District409,982442,762
Yángxī Xiàn阳西县County380,272452,625
Yúnfú Shì云浮市Prefecture-level City2,152,8842,367,154
Luódìng Shì罗定市County-level City866,190959,006
Xīnxīng Xiàn新兴县County384,890431,635
Yún'ān Qū云安区District260,869269,636
Yùnán Xiàn郁南县County379,299388,732
Yúnchéng Qū云城区District261,636318,145
Zhànjiāng Shì湛江市Prefecture-level City6,070,7026,994,832
Chìkăn Qū赤坎区District225,997303,824
Léizhōu Shì雷州市County-level City1,268,2981,427,664
Liánjiāng Shì廉江市County-level City1,205,7641,443,099
Mázhāng Qū麻章区District411,620487,712
Pōtóu Qū坡头区District329,405333,239
Suìxī Xiàn遂溪县County807,015886,452
Wúchuān Shì吴川市County-level City822,482927,275
Xiáshān Qū霞山区District383,643487,093
Xúwén Xiàn徐闻县County616,478698,474
Zhàoqìng Shì肇庆市Prefecture-level City3,373,0993,916,467
Déqìng Xiàn德庆县County308,589341,211
Dĭnghú Qū鼎湖区District140,092164,690
Duānzhōu Qū端州区District367,742479,342
Fēngkāi Xiàn封开县County385,692398,258
Gāoyào Qū高要区District625,125753,120
Guăngníng Xiàn广宁县County399,611423,941
Huáijí Xiàn怀集县County736,444813,032
Sìhuì Shì四会市County-level City409,804542,873
Zhōngshān Shì中山市Prefecture-level City2,363,3223,121,275
Zhōngshān Shìxiáqū中山 市辖区County-level City2,363,3223,121,275
Zhūhăi Shì珠海市Prefecture-level City1,235,4371,562,530
Dòumén Qū斗门区District...415,882
Jīnwān Qū金湾区District...253,963
Xiāngzhōu Qū香洲区District...892,685
Guăngdōng广东省Province85,225,007104,320,459

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2018, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males54,400,538
Females49,919,921
Urbanization (C 2010)
Rural35,290,204
Urban69,030,255
Age Groups (C 2010)
0-14 years17,604,030
15-64 years79,630,279
65+ years7,086,150
Age Distribution (C 2010)
0-9 years10,791,852
10-19 years16,801,737
20-29 years22,896,757
30-39 years18,468,133
40-49 years15,911,579
50-59 years9,298,010
60-69 years5,234,040
70-79 years3,404,648
80+ years1,513,703
Generations in Household (C 2010)
111,749,179
212,217,650
34,515,753
4+148,027