Home
Show Map

China: Guăngdōng

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Guăngdōng Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Cháozhōu ShìPrefecture-level City潮州市2,402,0682,669,466
Cháo'ān QūDistrict潮安区1,153,1961,334,796
Ráopíng XiànCounty饶平县885,290882,201
Xiāngqiáo QūDistrict湘桥区363,582452,469
Dōngguān ShìPrefecture-level City东莞市6,445,7778,220,207
Dōngguān ShìxiáqūCounty-level City东莞 市辖区6,445,7778,220,207
Fóshān ShìPrefecture-level City佛山市5,337,7097,197,394
Chànchéng QūDistrict禅城区768,6561,101,077
Gāomíng QūDistrict高明区301,041420,044
Nánhăi QūDistrict南海区2,133,7412,588,844
Sānshuĭ QūDistrict三水区440,119622,645
Shùndé QūDistrict顺德区1,694,1522,464,784
Guăngzhōu ShìSub-provincial City广州市9,942,02212,701,948
Báiyún QūDistrict白云区1,748,7222,223,150
Cónghuà QūDistrict从化区517,552593,415
Hăizhū QūDistrict海珠区1,237,2731,558,663
Huādū QūDistrict花都区713,363945,005
Huángpŭ Qū [incl. Luógăng Qū]District黄埔区945,677831,586
Lìwān QūDistrict荔湾区474,830898,200
Nánshā QūDistrict南沙区323,758259,900
Pānyú QūDistrict番禺区1,630,4611,764,828
Tiānhé QūDistrict天河区1,109,3201,432,426
Yuèxiù QūDistrict越秀区341,4221,157,666
Zēngchéng QūDistrict增城区899,6441,037,109
Héyuán ShìPrefecture-level City河源市2,266,4292,950,195
Dōngyuán XiànCounty东源县312,282439,964
Hépíng XiànCounty和平县350,760374,709
Liánpíng XiànCounty连平县287,382337,002
Lóngchuān XiànCounty龙川县586,155694,480
Yuánchéng QūDistrict源城区227,773463,907
Zĭjīn XiànCounty紫金县502,077640,133
Huìzhōu ShìPrefecture-level City惠州市3,216,0754,598,402
Bóluó XiànCounty博罗县780,4771,038,198
Huìchéng QūDistrict惠城区591,6861,579,818
Huìdōng XiànCounty惠东县713,141908,390
Huìyáng QūDistrict惠阳区862,822764,816
Lóngmén XiànCounty龙门县267,949307,180
Jiāngmén ShìPrefecture-level City江门市3,956,8274,450,703
Ēnpíng ShìCounty-level City恩平市464,898492,814
Hèshān ShìCounty-level City鹤山市405,779494,938
Jiānghăi QūDistrict江海区189,024254,313
Kāipíng ShìCounty-level City开平市668,692699,242
Péngjiāng QūDistrict蓬江区347,293719,146
Táishān ShìCounty-level City台山市948,716941,095
Xīnhuì QūDistrict新会区932,425849,155
Jiēyáng ShìPrefecture-level City揭阳市5,237,4055,884,347
Huìlái XiànCounty惠来县961,6581,097,596
Jiēdōng QūDistrict揭东区1,068,9861,159,118
Jiēxī XiànCounty揭西县716,789825,727
Pŭníng ShìCounty-level City普宁市1,856,4022,055,552
Róngchéng QūDistrict榕城区633,570746,354
Màomíng ShìPrefecture-level City茂名市5,238,4265,817,494
Diànbái Qū [Màogăng Qū]District电白区...1,615,491
Gāozhōu ShìCounty-level City高州市1,219,1321,288,665
Huàzhōu ShìCounty-level City化州市1,007,7961,178,809
Màonán QūDistrict茂南区...820,821
Xìnyí ShìCounty-level City信宜市907,978913,708
Méizhōu ShìPrefecture-level City梅州市3,802,1864,238,461
Dàbŭ XiànCounty大埔县352,013374,666
Fēngshùn XiànCounty丰顺县449,769478,974
Jiāolĭng XiànCounty蕉岭县203,173205,849
Méijiāng QūDistrict梅江区313,821380,771
Méixiàn QūDistrict梅县区516,761554,745
Píngyuăn XiànCounty平远县215,856230,045
Wŭhuá XiànCounty五华县879,2861,050,528
Xīngníng ShìCounty-level City兴宁市871,507962,883
Qīngyuăn ShìPrefecture-level City清远市3,146,7133,698,412
Fógāng XiànCounty佛冈县255,341302,906
Liánnán Yáozú ZìzhìxiànAutonomous County连南瑶族自治县133,814129,258
Liánshān Zhuàngzú Yáozú ZìzhìxiànAutonomous County连山壮族瑶族自治县99,07090,515
Liánzhōu ShìCounty-level City连州市409,360367,642
Qīngchéng QūDistrict清城区506,680811,233
Qīngxīn QūDistrict清新区531,226698,811
Yángshān XiànCounty阳山县400,776356,095
Yīngdé ShìCounty-level City英德市810,446941,952
Shàntóu ShìPrefecture-level City汕头市4,671,2795,389,328
Cháonán QūDistrict潮南区...1,288,165
Cháoyáng QūDistrict潮阳区...1,626,357
Chénghăi QūDistrict澄海区...800,399
Háojiāng QūDistrict濠江区...267,463
Jīnpíng QūDistrict金平区...810,284
Lónghú QūDistrict龙湖区...536,356
Nán'ào XiànCounty南澳县70,35260,304
Shànwĕi ShìPrefecture-level City汕尾市2,453,4792,935,469
Chéng QūDistrict城区409,677492,262
Hăifēng XiànCounty海丰县649,412793,408
Lùfēng ShìCounty-level City陆丰市1,164,7671,358,265
Lùhé XiànCounty陆河县229,623291,534
Sháoguān ShìPrefecture-level City韶关市2,735,4332,826,246
Lèchāng ShìCounty-level City乐昌市423,444397,779
Nánxióng ShìCounty-level City南雄市372,844316,179
Qŭjiāng QūDistrict曲江区366,031303,371
Rénhuà XiànCounty仁化县163,213200,354
Rŭyuán Yáozú ZìzhìxiànAutonomous County乳源瑶族自治县177,894177,471
Shĭxīng XiànCounty始兴县205,684205,452
Wēngyuán XiànCounty翁源县310,956331,320
Wŭjiāng QūDistrict武江区191,655294,708
Xīnfēng XiànCounty新丰县179,388206,091
Zhēnjiāng QūDistrict浈江区344,324393,521
Shēnzhèn ShìSub-provincial City深圳市7,008,83110,358,381
Băo'ān Qū [incl. Lónghuá Qū, Guāngmíng Qū]District宝安区2,735,1294,499,284
Fútián QūDistrict福田区909,5711,317,511
Lónggăng Qū [incl. Píngshān Qū]District龙岗区1,714,9082,320,460
Luóhú QūDistrict罗湖区774,805923,421
Nánshān QūDistrict南山区722,0951,088,345
Yántián QūDistrict盐田区152,323209,360
Yángjiāng ShìPrefecture-level City阳江市2,168,9042,421,748
Jiāngchéng QūDistrict江城区538,069676,857
Yángchūn ShìCounty-level City阳春市840,581849,504
Yángdōng QūDistrict阳东区409,982442,762
Yángxī XiànCounty阳西县380,272452,625
Yúnfú ShìPrefecture-level City云浮市2,152,8842,367,154
Luódìng ShìCounty-level City罗定市866,190959,006
Xīnxīng XiànCounty新兴县384,890431,635
Yún'ān QūDistrict云安区260,869269,636
Yùnán XiànCounty郁南县379,299388,732
Yúnchéng QūDistrict云城区261,636318,145
Zhànjiāng ShìPrefecture-level City湛江市6,070,7026,994,832
Chìkăn QūDistrict赤坎区225,997303,824
Léizhōu ShìCounty-level City雷州市1,268,2981,427,664
Liánjiāng ShìCounty-level City廉江市1,205,7641,443,099
Mázhāng QūDistrict麻章区411,620487,712
Pōtóu QūDistrict坡头区329,405333,239
Suìxī XiànCounty遂溪县807,015886,452
Wúchuān ShìCounty-level City吴川市822,482927,275
Xiáshān QūDistrict霞山区383,643487,093
Xúwén XiànCounty徐闻县616,478698,474
Zhàoqìng ShìPrefecture-level City肇庆市3,373,0993,916,467
Déqìng XiànCounty德庆县308,589341,211
Dĭnghú QūDistrict鼎湖区140,092164,690
Duānzhōu QūDistrict端州区367,742479,342
Fēngkāi XiànCounty封开县385,692398,258
Gāoyào QūDistrict高要区625,125753,120
Guăngníng XiànCounty广宁县399,611423,941
Huáijí XiànCounty怀集县736,444813,032
Sìhuì ShìCounty-level City四会市409,804542,873
Zhōngshān ShìPrefecture-level City中山市2,363,3223,121,275
Zhōngshān ShìxiáqūCounty-level City中山 市辖区2,363,3223,121,275
Zhūhăi ShìPrefecture-level City珠海市1,235,4371,562,530
Dòumén QūDistrict斗门区...415,882
Jīnwān QūDistrict金湾区...253,963
Xiāngzhōu QūDistrict香洲区...892,685
GuăngdōngProvince广东省85,225,007104,320,459

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2018, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males54,400,538
Females49,919,921
Urbanization (C 2010)
Rural35,290,204
Urban69,030,255
Age Groups (C 2010)
0-14 years17,604,030
15-64 years79,630,279
65+ years7,086,150
Age Distribution (C 2010)
0-9 years10,791,852
10-19 years16,801,737
20-29 years22,896,757
30-39 years18,468,133
40-49 years15,911,579
50-59 years9,298,010
60-69 years5,234,040
70-79 years3,404,648
80+ years1,513,703
Generations in Household (C 2010)
111,749,179
212,217,650
34,515,753
4+148,027