Home
Liáoníng (China) Map

China: Liáoníng

Liaoning Province

Prefectural Division

The population of prefecture-level cities in Liaoning Province according to census results.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (Cp)
2020-11-01
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,411,778,724
ĀnshānPrefCity鞍山市Ānshān9,2703,331,5463,584,0393,645,8843,325,372927000
BĕnxīPrefCity本溪市Bĕnxī8,4281,545,7981,567,4081,709,5381,326,018842800
CháoyángPrefCity朝阳市Cháoyáng19,7013,156,6583,194,8283,044,6412,872,8571970100
DàliánSProvCity大连市Dàlián13,7425,246,3765,893,6926,690,4327,450,7851374200
DāndōngPrefCity丹东市Dāndōng14,7822,323,5372,390,5242,444,6972,188,4361478200
FŭshùnPrefCity抚顺市Fùshùn11,2692,245,7502,260,2902,138,0901,854,3721126900
FùxīnPrefCity阜新市Fùxīn10,3161,841,1681,889,7741,819,3391,647,2801031600
HúlúdăoPrefCity葫芦岛市Húlúdăo10,5822,513,2942,580,6852,623,5412,434,1941058200
JĭnzhōuPrefCity锦州市Jĭnzhōu9,9982,912,1023,076,7353,126,4632,703,853999800
LiáoyángPrefCity辽阳市Liáoyáng4,7101,721,2111,801,2071,858,7681,604,580471000
PánjĭnPrefCity盘锦市Pánjĭn3,8251,055,8441,261,7531,392,4931,389,691382500
ShĕnyángSProvCity沈阳市Shĕnyáng12,8706,592,8137,203,7178,106,1719,077,0931287000
TiĕlĭngPrefCity铁岭市Tiĕlĭng12,9832,817,7942,823,2202,717,7322,388,2941298300
YíngkŏuPrefCity营口市Yíngkŏu5,5022,130,0682,296,5402,428,5342,328,582550200
LiáoníngProv辽宁省Shĕnyáng151,00039,433,95941,824,41243,746,32342,591,40715100000

Major Cities

 NamePopulation
Census (Cp)
2020-11-01
1Shĕnyáng7,050,000
2Dàlián4,913,879
3Ānshān1,450,000
4Fŭshùn1,220,000
5Jĭnzhōu1,000,000
6Pánjĭn990,000
7Bĕnxī800,000
8Húlúdăo775,000
9Dāndōng770,000
10Liáoyáng750,000

Contents: Cities

The urban population of all cities and counties in Liaoning Province by census years if it exceeds 75,000 inhabitants.

The urban population is counted on district or county level. Districts with continuous settlement areas are aggregated as city. The tabulated population may refer to more than one settlement.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (Cp)
2020-11-01
Area 
Ānshān [Anshan]City鞍山市1,233,9471,389,6601,504,9961,450,0000
BàyúquānCDist鲅鱼圈区...134,576328,009...0
BĕipiàoCity北票市157,996204,930168,620...0
Bĕizhèn (Běiníng)City北镇市62,463...127,101...0
BĕnxīACnty本溪满族自治县86,372111,326158,689...0
Bĕnxī [Benxi]City本溪市759,083860,8381,000,128800,0000
ChāngtúCnty昌图县117,788207,092178,839...0
CháoyángCity朝阳市201,763420,315477,610580,0000
Dàlián [Dairen]City大连市1,884,3102,872,0483,902,4674,913,8790
Dāndōng [Dandong]City丹东市543,027684,190775,787770,0000
DàshíqiáoCity大石桥市110,679313,250330,328...0
DēngtăCity灯塔市68,712181,104163,064...0
Diàobīngshān (Tiěfǎ)City调兵山市124,287204,060195,673...0
Dōnggăng (Dōnggōu)City东港市99,788226,684290,957...0
FăkùCnty法库县55,99474,12692,237...0
FèngchéngCity凤城市148,626265,130247,219...0
FŭshùnCity抚顺市1,288,9591,359,8731,318,8081,220,0000
FùxīnACnty阜新蒙古族自治县57,642102,014117,183...0
Fùxīn [Fuxin]City阜新市...622,158710,063700,0000
Gàizhōu (Gàixiàn)City盖州市100,556167,771218,478228,0590
HăichéngCity海城市355,890598,195687,223700,0000
HēishānCnty黑山县118,166184,215194,836...0
HuánrénACnty桓仁满族自治县71,25198,297112,429...0
Húlúdăo (Jǐnxī) [Huludao]City葫芦岛市351,336535,951646,482775,0000
JiànchāngCnty建昌县37,59355,89195,127126,1840
JiànpíngCnty建平县68,600125,945160,891196,3440
Jĭnzhōu [Jinzhou]City锦州市591,653776,628946,0981,000,0000
KāiyuánCity开原市123,068196,517242,412257,8220
Kālăqìn Zuŏyì (Harqin)ACnty喀喇沁左翼蒙古族自治县32,93864,135106,585...0
KāngpíngCnty康平县44,92072,42691,316...0
KuāndiànACnty宽甸满族自治县79,362135,561161,155...0
LiáoyángCnty辽阳县74,053114,688140,922...0
LiáoyángCity辽阳市493,250628,771735,047750,0000
LiáozhōngCDist辽中区120,511176,195172,439...0
Línghăi (Jǐnxiàn, Dàlínghé)City凌海市52,022178,665134,716...0
LíngyuánCity凌源市93,845201,030200,354...0
Pánjĭn (incl. Dàwā) [Panjin]City盘锦市423,727694,160857,993990,0000
Pŭlándiàn (Xīnjīn)CDist普兰店区105,546266,331319,942372,8640
QīngyuánACnty清原满族自治县95,771122,273114,426...0
Shĕnyáng [Shenyang]City沈阳市3,650,6784,596,7855,718,2327,050,0000
SuízhōngCnty绥中县65,569101,643169,943223,0050
Tái'ānCnty台安县58,12388,698101,079...0
TiĕlĭngCity铁岭市260,335341,179345,381...0
WăfángdiànCity瓦房店市293,698371,972413,921454,3880
XīfēngCnty西丰县56,57064,21470,947...0
XīnbīnACnty新宾满族自治县86,53496,94184,352...0
XīngchéngCity兴城市118,685147,186178,291...0
XīnmínCity新民市83,425146,540173,476...0
XiùyánACnty岫岩满族自治县91,610128,076155,763...0
Yíngkŏu [Yingkou]City营口市458,353495,632552,403560,0000
Yìxiàn (Yìzhōu)Cnty义县38,50063,36193,682...0
ZhāngwŭCnty彰武县65,91968,67987,248126,9790
ZhuānghéCity庄河市149,186195,093304,233348,0280

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map