Home
Guìzhōu (China) Map

China: Guìzhōu

Guizhou Province

Prefectural Division

The population of prefectural entities in Guizhou Province according to census results.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (Cp)
2020-11-01
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,411,778,724
ĀnshùnPrefCity安顺市Ānshùn9,2462,156,9962,331,7412,297,6122,470,630924600
BìjiéPrefCity毕节市Bìjié26,8445,925,7446,327,4716,537,4986,899,6362684400
GuìyángPrefCity贵阳市Guìyáng8,0512,960,9963,718,4494,322,6115,987,018805100
LiùpánshuĭPrefCity六盘水市Liùpánshuĭ9,9142,467,2222,744,0852,851,3323,031,602991400
QiándōngnánAPref黔东南苗族侗族自治州Kăilĭ30,2673,672,2603,844,6973,481,8913,758,6223026700
QiánnánAPref黔南布依族苗族自治州Dūyún26,1543,287,5563,569,8473,232,7143,494,3852615400
QiánxīnánAPref黔西南布依族苗族自治州Xīngyì16,8172,524,6392,864,9202,804,6123,015,1121681700
TóngrénPrefCity铜仁市Tóngrén18,0113,226,9553,302,6253,093,2043,298,4681801100
ZūnyìPrefCity遵义市Zūnyì30,7676,168,6836,543,8606,127,0826,606,6753076700
GuìzhōuProv贵州省Guìyáng174,00032,391,05135,247,69534,748,55638,562,14817400000

Major Cities

 NamePopulation
Census (Cp)
2020-11-01
1Guìyáng4,021,275
2Zūnyì1,675,245
3Bìjié695,174
4Xīngyì649,497
5Liùpánshuĭ606,797
6Kăilĭ519,243
7Ānshùn513,850
8Wēiníng463,564
9Tóngrén423,078
10Pánzhōu420,894

Contents: Cities

The urban population of all cities and counties in Guizhou Province by census years if it exceeds 75,000 inhabitants.

The urban population is counted on district or county level. Districts with continuous settlement areas are aggregated as city. The tabulated population may refer to more than one settlement.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (Cp)
2020-11-01
Area 
ĀnlóngCnty安龙县20,77664,23593,593151,7470
ĀnshùnCity安顺市189,149360,558358,920513,8500
BìjiéCity毕节市113,079273,424421,342695,1740
CèhēngCnty册亨县7,30131,84733,40061,6710
CéngŏngCnty岑巩县14,14221,64932,50974,4000
ChángshùnCnty长顺县4,82339,65842,71986,6530
ChìshuĭCity赤水市44,39977,92180,884138,6990
CóngjiāngCnty从江县11,00629,25839,93572,2000
DàfāngCnty大方县64,75579,100187,914323,8970
DàozhēnACnty道真仡佬族苗族自治县9,30542,68262,295128,2740
DéjiāngCnty德江县15,87544,22780,437184,7460
DúshānCnty独山县26,19649,54966,415126,7450
DūyúnCity都匀市134,097223,538217,091...0
FènggāngCnty凤冈县12,92147,27982,080144,4140
FúquánCity福泉市21,641115,166125,389153,7630
GuānlĭngACnty关岭布依族苗族自治县23,22239,28255,455105,4480
GuìdìngCnty贵定县40,74578,34774,899...0
Guìyáng [Guiyang]City贵阳市1,079,6521,894,3442,520,0614,021,2750
HèzhāngCnty赫章县42,01538,210109,155169,2150
HuángpíngCnty黄平县25,57341,93749,90094,0000
HuìshuĭCnty惠水县25,94556,26871,721193,8720
JiāngkŏuCnty江口县10,95324,26440,62481,8670
JiànhéCnty剑河县15,76321,59635,54674,5000
JīnshāCnty金沙县43,66668,541168,400274,1140
KăilĭCity凯里市139,445213,868274,922519,2430
KāiyángCnty开阳县16,34087,149112,365186,2540
LípíngCnty黎平县38,18861,03173,084162,5000
Liùpánshuĭ [Liupanshui]City六盘水市...349,715491,438606,7970
LiùzhīCDist六枝特区...139,195130,050211,9560
LónglĭCnty龙里县14,78041,59048,914127,8910
LuódiànCnty罗甸县3,53639,49342,318142,5440
MéitánCnty湄潭县26,21554,637104,997188,2200
NàyōngCnty纳雍县39,86554,311167,248292,0890
Pánzhōu (Pánxiàn)City盘州市80,353139,431176,237420,8940
PíngbàCDist平坝区19,91686,41495,601171,8040
PíngtángCnty平塘县6,96440,32048,536...0
Pŭ'ānCnty普安县15,48033,99851,61775,2580
PŭdìngCnty普定县14,35540,69371,086144,8920
QiánxīCnty黔西县37,32591,440214,803340,3480
QínglóngCnty晴隆县21,85440,16548,95676,9370
QīngzhènCity清镇市56,935194,290166,916350,6650
RénhuáiCity仁怀市23,865114,304171,005361,7230
RóngjiāngCnty榕江县29,49137,12846,610102,1000
SāndūACnty三都水族自治县16,99530,32936,209101,9910
SānsuìCnty三穗县18,40930,72043,50178,6000
ShíqiānCnty石阡县17,48039,15073,359102,0740
ShuĭchéngCnty水城县...4,95118,878241,9080
SīnánCnty思南县23,52756,330115,462189,2700
SōngtáoACnty松桃苗族自治县40,79064,94684,901166,5690
SuíyángCnty绥阳县17,69876,708104,199172,5410
TiānzhùCnty天柱县40,13849,47661,161115,9000
Tóngrén [incl. Wànshān Qū]City铜仁市99,298164,357218,542423,0780
TóngzĭCnty桐梓县34,242120,705147,718247,2970
WàngmóCnty望谟县10,14328,02744,57988,7040
WēiníngACnty威宁彝族回族苗族自治县61,12289,660239,160463,5640
Wèng'ānCnty瓮安县26,95165,013123,264241,8860
WùchuānACnty务川仡佬族苗族自治县12,57546,35485,411168,3490
XīfēngCnty息烽县13,97243,67860,130104,4980
XīngrénCity兴仁市15,24753,123113,043169,2100
XīngyìCity兴义市120,719303,592335,243649,4970
XíshuĭCnty习水县24,87058,754134,646247,2190
XiūwénCnty修文县38,97955,25172,813131,3790
YánhéACnty沿河土家族自治县19,93653,55977,468171,0660
YìnjiāngACnty印江土家族苗族自治县6,92746,36666,334121,4160
YùpíngACnty玉屏侗族自治县15,65638,23446,86378,5880
YúqìngCnty余庆县12,58947,63177,274106,0300
ZhēnfēngCnty贞丰县14,07543,75168,402117,9140
Zhèng'ānCnty正安县17,16349,07399,795167,2110
ZhènníngACnty镇宁布依族苗族自治县23,22250,51569,662114,6440
ZhènyuănCnty镇远县26,18946,44069,43994,2000
ZhījīnCnty织金县51,953102,120202,443347,9310
ZĭyúnACnty紫云苗族布依族自治县11,55325,89939,94195,9770
Zūnyì (incl. Bōzhōu) [Zunyi]City遵义市321,211766,100995,3111,675,2450

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map