Home  →  
Yemen Map

Yemen

The governorates of the Republic of Yemen as well as all cities and villages of more than 10,000 inhabitants.

Governorates

 NameAbbr.StatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Cf 1994-12-16
Population
Cf 2004-12-16
Population
P 2009-07-01
Population
P 2012-07-01
iAbyān {Abyan}ABYGovأبينZinjibār16,500342,628433,819497,200543,1001650000
i'Adan [Aden] {Adan}ADAGovعدن'Adan750404,257589,419684,300751,80075000
iAḍ-Ḍāli' [Daleh] {Ad-Dali}DALGovالضالعAḍ-Ḍāli'4,000330,062470,564537,200585,700400000
iAl-Bayḍā' {Al-Bayda}BAYGovالبيضاءAl-Bayḍā'9,300454,608577,369656,800715,000930000
iAl-Ḥudaydah {Al-Hudaydah}HUDGovالحديدةAl-Ḥudaydah13,3001,558,5132,157,5522,470,7002,697,1001330000
iAl-JawfJAWGovالجوفAl-Ḥazm39,500347,639443,797503,200547,3003950000
iAl-MahrahMARGovالمهرةAl-Ghayḍah67,00056,42588,594101,700111,2006700000
iAl-Maḥwīt [Mahweet] {Al-Mahwit}MAHGovالمحويتAl-Maḥwīt2,300371,595494,557564,100614,600230000
iAmānah al-'Āṣmah [Sana'a City] {Amanah al-Asmah}AAACapأمانة العاصمةṢan'ā'4001,003,6271,747,8342,022,9002,215,70040000
i'Amrān {Amran}AMRGovعمران'Amrān7,900731,873877,7861,002,1001,092,100790000
iDhamār {Dhamar}DHAGovذمارDhamār7,600981,6741,330,1081,514,3001,649,400760000
iḤaḍramaūt [Hadhramaut] {Hadramaut}HADGovحضرموتAl-Mukallā167,000755,6311,028,5561,181,9001,291,80016700000
iḤajjah {Hajjah}HAJGovحجةḤajjah8,3001,091,7881,479,5681,683,6001,834,300830000
iIbbIBBGovإبIbb5,4001,665,0542,131,8612,422,0002,635,000540000
iLaḥij [Laheg] {Lahij}LAHGovلحجLaḥij12,700555,742722,694825,800900,3001270000
iMa'rib [Mareb] {Marib}MARGovمأربMa'rib17,500181,740238,522271,900296,1001750000
iRaymahRAYGovريمه 1,900291,533394,448448,600488,400190000
iṢa'dah {Sadah}SADGovصعدهṢa'dah12,400481,617695,033791,800862,8001240000
iṢan'ā' {Sana}SANGovصنعاءṢan'ā'11,900746,812919,2151,048,3001,141,8001190000
iShabwahSHAGovشبوة'Atāq39,000364,932470,440536,600584,6003900000
iTa'izz [Taiz] {Taizz}TAIGovتعزTa'izz10,0001,870,0572,393,4252,727,2002,968,7001000000
 YemenYEMRepاليَمَنṢan'ā'455,00014,587,80719,685,16122,492,00024,527,000

Major Cities

 NameAdm.Population
C C 2004-12-16
1Ṣan'ā'SAN1,707,531
2'AdanADA588,938
3Ta'izzTAI466,968
4Al-ḤudaydahHUD409,994
5IbbIBB212,992
6Al-MukallāHAD182,478
7DhamārDHA146,346
8'AmrānAMR77,825
9BājilHUD55,760
10Ṣa'dahSAD51,870

Contents: Cities & Villages

 NameNativeAdm.Population
C C 1975-02-01
Population
C C 2004-12-16
Area
i'Abs {Abs}عبسHAJ...15,5680
i'Adan [Aden] {Adan}عدنADA240,400588,9380
iAḍ-Ḍaḥi {Ad-Dahi}الضحيHUD...13,5170
iAḍ-Ḍāli' {Ad-Dali}الضالعDAL...18,3520
iAd-Dīs {Ad-Dis}الديسHAD...13,5940
iAl-Bayḍā' {Al-Bayda}البيضاءBAY6,50029,8530
iAl-Ghayḍah {Al-Ghaydah}الغيظهMAR...13,9870
iAl-Ḥabīlayn {Al-Habilayn}الحبيلينLAH...10,2480
iAl-Ḥazm {Al-Hazm}الحزمJAW...13,6580
iAl-Ḥudaydah {Al-Hudaydah}الحديدهHUD88,700409,9940
iAl-Jarrāḥī {Al-Jarrahi}الجراحيHUD...18,8720
iAl-KhawkhahالخوخهHUD...12,4340
iAl-Maḥābishah {Al-Mahabishah}المحابشةHAJ...14,2250
iAl-Maḥwīt {Al-Mahwit}المحويتMAH2,60013,0080
iAl-Manṣūrīyah {Al-Mansuriyah}المنصوريةHUD...12,4200
iAl-Marāwi'ah {Al-Marawiah}المراوعةHUD6,80023,1470
iAl-MarhinahالمرهنةJAW...20,9250
iAl-Milāḥah {Al-Milahah}الملاحهJAW...15,1900
iAl-Misrākh {Al-Misrakh}المسراخTAI...10,1410
iAl-Mukallā {Al-Mukalla}المكلاHAD45,000182,4780
iAl-Qā'idah {Al-Qaidah}القاعدهIBB...39,2540
iAl-Qaṭn {Al-Qatn}القطنHAD...13,0120
iAl-Quţay' {Al-Qutay}القطيعHUD...14,9900
i'Amrān {Amran}عمرانAMR5,40077,8250
iAr-Rāhidah {Ar-Rahidah}الراهدةTAI...12,1770
iAsh-ShihrالشحرHAD...47,6630
i'Atāq {Ataq}عتقSHA...21,5050
iAt-Tuḥaytā {At-Tuhayta}التحيتاHUD...11,8080
iAt-TurbahالتربةTAI...10,5050
iAz-Zaydīyah {Az-Zaydiyah}الزيديةHUD5,30018,5040
iBājil {Bajil}باجلHUD7,30055,7600
iBayḥān (al-Qiṣāb) [Beihan] {Bayhan}بيحانSHA...13,2340
iBayt al-Faqīh {Bayt al-Faqih}بيت الفقيهHUD13,30039,4450
iḌaiḥān {Daihan}ضحيانSAD...10,8270
iDamtدمتDAL...14,8770
iDhamār {Dhamar}ذمارDHA21,000146,3460
iGhayl Bā Wazīr {Ghayl Ba Wazir}غيل باوزيرHAD...21,2590
iḤajjah {Hajjah}حجةHAJ6,30035,1800
iḤaraḍ {Harad}حرضHAJ...26,7630
iḤays {Hays}حيسTAI...15,0480
iIbbإبIBB20,600212,9920
iJa'ār {Jaar}جعارABY...29,4950
iJiblahجبلهIBB...13,3250
iKhamrخمرAMR...15,2300
iLaḥij {Lahij}لحجLAH...25,8810
iLawdarلودرABY...13,5780
iMa'bar {Mabar}معبرDHA...24,7070
iMaqbanahمقبنةTAI...10,6440
iQa'ṭabah {Qatabah}قعطبهDAL...10,6040
iRayḍah {Raydah}ريدهAMR...14,0460
iRidā' {Rida}رداعBAY6,90051,0870
iṢa'dah {Sadah}صعدةSAD4,60051,8700
iSaḥḥār {Sahhar}سحارSAD...12,1000
iṢan'ā' (incl. ar-Rawḍah) [Sana'a] {Sana}صنعاءSAN134,6001,707,5310
iSay'ūn {Sayun}سيئونHAD20,00049,0830
iShafarشفرHAJ...12,8940
iShibām {Shibam}شبامHAD...13,3160
iTa'izz [Taiz] {Taizz}تعزTAI86,900466,9680
iTarīm {Tarim}تريمHAD...48,0790
iYarīm {Yarim}يريمIBB8,00046,9640
iZabīd {Zabid}زبيدHUD7,60021,5760
iZinjibār {Zinjibar}زنجبارABY...20,0710